41740

Линейный вычислительный процессор

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Макет выдачи данных на лист Классификация данных Таблица соответствия. Макет выдачи данных на лист Блок-Схема Программа

Русский

2013-10-25

115.27 KB

1 чел.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Сибирский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Общая информатика»

Линейный вычислительный процессор

Лабораторная работа № 2

по дисциплине «Информатика»

Отчет

Руководитель      Разработал

доцент        студент гр.ММ-112    

_____________Басев И.Н.     ____________Гришаев А.Е.

(подпись)         (подпись)

_____________      _____________________

(дата проверки)       (дата сдачи на проверку)

_____________________________    ______________________________

(оценка по результатам защиты)     (подпись преподователя)

2013

Содержание

1. Задание на лабораторную работу 5

2. Классификация данных 5

3. Таблица соответствия. 5

4. Макет выдачи данных на лист 5

5. Блок-Схема 6

6. Программа 6

6. Программа 7

7. Отладка 7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ИНФ.ММ-112.ЛР2.В6

Разраб.

Гришаев

Провер.

Басев

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Линейчатый вычислительный процессор

Лит.

Листов

5

СГУПС


Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ИНФ.ММ-112.ЛР2.В6

1. Задание на лабораторную работу

Составить блок-схему и программу вычисления β. Все данные вывести на лист Exel.

β = 4x4 + aλc

x = 3aλc2  - 3c

λ = 6a – 3c2

c = 3a

2. Классификация данных

B – Результирующая

X,λ,с – промежуточные

A – исходные

3. Таблица соответствия.

β

B

λ

H

4. Макет выдачи данных на лист

C =

6

H =

-96

X =

-20754

B =

742108226341831000


5. Блок-Схема

A

C=3*a

λ = 6a – 3c2

x = 3aλc2  - 3c

β = 4x4 + aλc

С; λ;X; β

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ИНФ.ММ-112.ЛР2.В6


6. Программа

7. Отладка

A=2

C=3*2=6

H=6*2 – 3*6^2 = -96

X=3*2*(-96) *6^2-3*6=-20754

B=4*(-20754)^4 + 2(-96) = 742108226341831000

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ИНФ.ММ-112.ЛР4.В6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85285. Предложение. Русский язык 284.5 KB
  Цель: проверить устные и письменные навыки учащихся по данной теме; развивать умение находить в предложении пары слов (словосочетания); составлять предложения и работать с текстом; воспитывать чувство прекрасного.
85286. Слова, противоположные по значению 51.5 KB
  Цель урока: Работать по теме урока. Формировать понятие об антонимах. Вырабатывать умение подбирать слова с противоположным значением. Развивать связную речь, память, мышление, познавательный интерес. Воспитывать эстетические чувства, доброту, отзывчивость.
85287. МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ТУРНІР ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ 54.5 KB
  Адже комусь із вас він подарував приємну зустріч, комусь – теплу посмішку, від якої заусміхався світ. А комусь із вас, діти, цей день подарує шанс стати переможцем мовно-літературного турніру. Сьогодні кожен клас представив свою команду, яка буде захищати набуті знання з мови та літератури.
85288. Лицарський турнір 763.5 KB
  6 грудня у календарі позначено як День Збройних сил України. І вже стало традицією вітати у цей день усіх чоловіків, хлопчиків. Напевне, цим жінки хочуть зайвий раз підкреслити у чоловіків риси, як мужність, сміливість. Щиросердя, шляхетність.
85289. Турнір Веселих інформатиків 220 KB
  Мета: розвиток стійкого інтересу до інформатики; формування творчої особистості; формування комунікаційної компетенції; виховання поваги до суперника, стійкості, волі до перемоги, спритності; повторення й закріплення основного матеріалу в нестандартній формі...
85290. Різноманітність тварин у природі 62.5 KB
  Формувати елементарні поняття риби земноводні плазуни; уявлення про істотні ознаки різних груп тварин. Виховувати пізнавальний інтерес до вивчення тварин прагнення до самоствердження у поєднанні з толерантним ставленням до інших потребу у збереженні природи.
85291. У царстві рослин. Дерева, кущі, трави. Зовнішня будова рослин 69.5 KB
  Ознайомити з функціональним призначенням органів рослин, показати пристосування рослин для поширення плодів і насіння; розвивати спостережливість, увагу; виховувати бережливе ставлення до природи, любов до рідного краю, почуття прекрасного в природі.
85292. У царстві рослин. Я і Україна 135 KB
  Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту; соціальної – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням потреб...