41748

Рекурсия. Вычислить сумму N членов рекуррентной последовательности

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Вычислить функцию Бесселя 8го порядка с аргументом x: Вычислить биномиальные коэффициенты для b вводятся пользователем. Определить Nый член рекуррентной последовательности: Дана функция Вычислить корень уравнения на отрезке 1 3 методом деления отрезка пополам с погрешностью Дана последовательность Определить сумму элементов данного массива. Вычислить S1S2 где S1 – сумма нечетных целых чисел от до b S2 – сумма четных чисел от c до d.

Русский

2013-10-25

65.54 KB

19 чел.

Лабораторная работа № 2

Рекурсия

Индивидуальные задания:

 1.  Вычислить сумму N членов рекуррентной последовательности

 1.  Найти в упорядоченном массиве заданный элемент методом деления массива пополам (бинарный поиск).
 2.  Определить в массиве максимальный и минимальный элементы.
 3.  Вычислить функцию Бесселя 8-го порядка с аргументом x:

 1.  Вычислить биномиальные коэффициенты  для , , a, b вводятся пользователем.

 1.  Определить N-ый член рекуррентной последовательности:

 1.  Дана функция Вычислить корень уравнения на отрезке (1, 3) методом деления отрезка пополам с погрешностью
 2.  Дана последовательность

 1.  Определить сумму элементов данного массива.
 2.   Вывести элементы массива в обратном порядке.
 3.  Установить является ли последовательность чисел возрастающей.
 4.  Слить две упорядоченные последовательности чисел в одну упорядоченную.
 5.  Последовательность полиномов Лаггера определяется следующим образом

 1.  Определить принадлежит ли заданный элемент массиву.
 2.  Вычислить S1-S2, где S1 – сумма нечетных целых чисел от a до b, S2 – сумма четных чисел от c до d. A, b, c, d – вводяться пользователем.
 3.  Удалить из массива заданный пользователем элемент.
 4.  Вычислить значения полиномов Эрмита

Для заданного n > 1

 1.  Вычислить значение функции Аккермана для заданных m и n

 1.  Напишите рекурсивную функцию возведения в степень, пользующуюся следующим свойством: an=a*an-1.
 2.  Последовательность Фибоначчи определена следующим образом: φ0=1, φ1=1, φnn-1n-2

при n>1. Начало ряда Фибоначчи выглядит следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... Напишите метод, который по данному натуральному n возвращает φn.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17305. Класифікація і рішення для побудови віртуальних приватних мереж VPN 216 KB
  Лекція 16. Класифікація і рішення для побудови віртуальних приватних мереж VPN Класифікація VPN Різні автори порізному проводять класифікацію VPN. Найчастіше використовуються три наступні ознаки класифікації: робочий рівень моделі OSI; конфігурація структурного ...
17306. Основи захисту периметру корпоративних мереж Засоби захисту периметру 530 KB
  Лекція 23. Основи захисту периметру корпоративних мереж Засоби захисту периметру Периметр це укріплена границя корпоративної мережі що може включати: маршрутизатори routers; брандмауери firewalls; проксісервери; proxyservers систему виявлення вторгнень IDS; ...
17307. Захист Windows Server. Механізми зміцнення безпеки Windows Server 123 KB
  Лекція 18. Захист Windows Server Механізми зміцнення безпеки Windows Server Операційна система Windows Server містить майстер настройки безпеки засіб заснований на використанні ролей що дозволяє забезпечити додаткову безпеку серверів. При використанні спільно з об'єктами групової п...
17308. Захист SQL Server 143 KB
  Лекція 19. Захист SQL Server Загальні положення Система управління базами даних Microsoft SQL Server має різноманітні засоби забезпечення захисту даних. Якщо база даних призначена для використання більш ніж однією людиною необхідно поклопотатися про розмежування прав доступу. В ...
17309. Захист web-серверів 139 KB
  Лекція 20. Захист webсерверів Правила забезпечення захисту Публічні вебсервери продовжують залишатися об'єктами атак хакерів які хочуть за допомогою цих атак нанести dтрату репутації організації або добитися якихнебудь політичних цілей. Хороші заходи захисту можуть...
17310. Захист поштових серверів Exchange Server 201 KB
  Лекція 21. Захист поштових серверів Exchange Server Основні рекомендації для забезпечення безпеки Хоча існує величезна кількість різних складних і сучасних засобів які можна використовувати для посилення безпеки структури сервера Exchange не варто недооцінювати наступні осн
17311. ЗАХИСТ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ ВІД ВИТОКІВ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 161 KB
  Лекція 22. Захист локальних мереж від витоків конфіденційної інформації Основні характеристики систем запобігання витокам інформації З розвитком ІТ секрети стали уразливі як ніколи. У епоху паперових документів співробітникові було скрутно непомітно винести докум
17312. ЗАХИСТ GRID-ТЕХНОЛОГІЙ 134.5 KB
  Лекція 24. Захист Gridтехнологій Загальні положення Технологія Grid призначена для створення географічно розподіленої обчислювальної інфраструктури що об'єднує ресурси різних типів з колективним доступом до цих ресурсів в рамках віртуальних організацій що складаютьс...
17313. ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ GRID - ТЕХНОЛОГІЙ 124 KB
  Лекція 24. Засоби безпеки Grid технологій Сучасний стан програмного забезпечення інфраструктури GRID На сьогодняшній день розроблено нове покоління програмного забезпечення GRID ГПЗ. Представниками цього покоління є дві основні розробки: Globus Alliance випустив версію 4.0 комп...