41751

Исследование транзистора по схеме с общим эмиттером

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: Снятие характеристик биполярного транзистора. Снять входные характеристики транзистора для двух значений выходного напряжения: Uкэ=0; Uкэ= 5В. Снять выходные характеристики транзистора.

Русский

2013-10-25

118.56 KB

4 чел.

Лабораторная работа № 3

Тема: Исследование транзистора по схеме с общим эмиттером.

Цель работы: Снятие характеристик биполярного транзистора.

Программа исследования:

 1. Найдите в библиотеке САПР элементы, соответствующие схеме.
 2. Соберите схему, согласно рисунку 1. Подключите измерительные приборы.
 3. Сделайте снимок построенной схемы.
 4. Снять входные характеристики транзистора для двух значений выходного напряжения: Uкэ=0; Uкэ= -5В. Полученные значения занести в таблицу 1. (Номинальные значения тока и напряжения задаются в свойствах питающих элементов).
 5. Снять выходные характеристики транзистора. Полученные значения занести в таблицу 2.

Построения и расчеты:

 1. По данным таблицы 1 построить входные характеристики транзистора.
 2. По данным таблицы 2 построить выходные характеристики транзистора.
 3. По входной характеристике определить входное сопротивление транзистора h11= ΔUбэ/ΔIб
 4. По выходной характеристике транзистора определить коэффициент усиления по току h21= ΔIк/ΔIб
 5. Напишите вывод. Вывод должен содержать описание теоретических положений, подтверждённых экспериментально в процессе выполнения работы.

Рисунок 1. Схема соединений

Снимок построенной схемы:

Таблица 1    Таблица 2

Uкэ=0В

Uкэ=5В

Iб=100мкА

Iб=200мкА

Iб=300мкА

Iб=400мкА

Iб=500мкА

Iб

Uбэ

Iб

Uбэ

Uкэ В,

Iк, мА

Iк,, мА

Iк, мА

Iк, мА

Iк, мА

мкА

В

мкА

В

1

27.5

49.5

68.03

84.4

99.2

0

0

0

0

5

29

52.1

71.6

88.9

104.5

1

0.5

1

0.6

10

30.8

55.4

76.2

94.5

111

10

0.58

10

0.67

15

32.6

58.7

80.7

100.1

117.6

100

0.65

100

0.75

20

34.4

62

85.2

105.7

124.2

300

0.68

300

0.8

400

0.69

400

0.82

500

0.69

500

0.83

                     

Контрольные вопросы

 1. Укажите основные особенности включения транзистора с общим эмиттером.
 2. Какую зависимость выражает выходная характеристика транзистора по схеме с общим эмиттером?
 3. Как влияет величина напряжения на участке коллектор – эмиттер на положение коллекторный ток транзистора?
 4. Приведите соотношение между коэффициентом усиления по току в схеме с общим эмиттером и общей базой.

Вывод:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69229. Історія формування та розвитку статистики. Статистика у феодальному суспільстві та в епоху відродження. Розповсюдження товарно–грошових відносин та розвиток статистики 74 KB
  Історія вітчизняної соціально-економічної статистики Розвиток державної статистики визначається багатьма умовами і чинниками економічного соціального організаційного характеру. Становлення державної статистики можна віднести до кінця XVII початку XVIII в.
69230. Організація державної статистики в Україні та її структура 128 KB
  Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики і ведення первинного обліку визначає повноваження та функції органів державної статистики і створює основу для ведення державної інформаційної системи України з метою одержання достовірної статистичної інформації...
69231. Організація міжнародної статистики 155.5 KB
  Таким чином послідовна розробка міжнародних рекомендацій в області статистики дозволила МСІ закласти наукові основи міжнародних класифікацій по найважливіших розділах статистики і їх застосуванні але вже опосередковано через діяльність Ліги Націй і через ООН...
69232. Статистика продуктивності праці 120 KB
  Статистика продуктивності праці. Поняття продуктивності праці та завдання її статистичного вивчення. Показники рівня продуктивності праці та методи їх обчислення. Індексний метод у вивченні динаміки продуктивності праці.
69233. Робота з масивами і матрицями 86.72 KB
  При роботі з таблицями часто виникає ситуація, коли необхідно використати одну й ту ж операцію або формулу до деякого діапазону комірок, які утворюють інтервал масиву (масив-інтервал). MS Excel надає різні засоби для розв’язку такого типу задач.
69235. Робота з базами даних (списками) в Excel 19.6 KB
  Загальні відомості Організувавши табличні дані у формі списку бази даних користувач одержує можливість виконувати в Excel дії подібні до процедур обробки баз даних у системах керування базами даних. Створення списку Список це таблиця на робочому аркуші побудована за принципами бази даних.
69236. Робота з базами даних (списками) в Excel. Використання розширеного фільтра 62.99 KB
  Расширенный фильтр має додаткові можливості порівняно з Автофильтр а саме: задавати для кількох стовпців умови з’єднані логічним оператором ИЛИ.; задавати три або більше умов для конкретного стовпця з використанням хоча б одного логічного оператора ИЛИ.
69237. Використання консолідації в Excel 20.02 KB
  Вихідні аркуші можуть розміщуватись як у тій самій книзі що й підсумковий аркуш так і в інших. Консолидация можна використовувати різними способами: створити зв’язки даних у підсумковому аркуші з вихідними даними щоб наступні зміни у вихідних аркушах відображалися в підсумковому...