41751

Исследование транзистора по схеме с общим эмиттером

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: Снятие характеристик биполярного транзистора. Снять входные характеристики транзистора для двух значений выходного напряжения: Uкэ=0; Uкэ= 5В. Снять выходные характеристики транзистора.

Русский

2013-10-25

118.56 KB

4 чел.

Лабораторная работа № 3

Тема: Исследование транзистора по схеме с общим эмиттером.

Цель работы: Снятие характеристик биполярного транзистора.

Программа исследования:

 1. Найдите в библиотеке САПР элементы, соответствующие схеме.
 2. Соберите схему, согласно рисунку 1. Подключите измерительные приборы.
 3. Сделайте снимок построенной схемы.
 4. Снять входные характеристики транзистора для двух значений выходного напряжения: Uкэ=0; Uкэ= -5В. Полученные значения занести в таблицу 1. (Номинальные значения тока и напряжения задаются в свойствах питающих элементов).
 5. Снять выходные характеристики транзистора. Полученные значения занести в таблицу 2.

Построения и расчеты:

 1. По данным таблицы 1 построить входные характеристики транзистора.
 2. По данным таблицы 2 построить выходные характеристики транзистора.
 3. По входной характеристике определить входное сопротивление транзистора h11= ΔUбэ/ΔIб
 4. По выходной характеристике транзистора определить коэффициент усиления по току h21= ΔIк/ΔIб
 5. Напишите вывод. Вывод должен содержать описание теоретических положений, подтверждённых экспериментально в процессе выполнения работы.

Рисунок 1. Схема соединений

Снимок построенной схемы:

Таблица 1    Таблица 2

Uкэ=0В

Uкэ=5В

Iб=100мкА

Iб=200мкА

Iб=300мкА

Iб=400мкА

Iб=500мкА

Iб

Uбэ

Iб

Uбэ

Uкэ В,

Iк, мА

Iк,, мА

Iк, мА

Iк, мА

Iк, мА

мкА

В

мкА

В

1

27.5

49.5

68.03

84.4

99.2

0

0

0

0

5

29

52.1

71.6

88.9

104.5

1

0.5

1

0.6

10

30.8

55.4

76.2

94.5

111

10

0.58

10

0.67

15

32.6

58.7

80.7

100.1

117.6

100

0.65

100

0.75

20

34.4

62

85.2

105.7

124.2

300

0.68

300

0.8

400

0.69

400

0.82

500

0.69

500

0.83

                     

Контрольные вопросы

 1. Укажите основные особенности включения транзистора с общим эмиттером.
 2. Какую зависимость выражает выходная характеристика транзистора по схеме с общим эмиттером?
 3. Как влияет величина напряжения на участке коллектор – эмиттер на положение коллекторный ток транзистора?
 4. Приведите соотношение между коэффициентом усиления по току в схеме с общим эмиттером и общей базой.

Вывод:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17893. Світова економіка: суть, основні закономірності і тенденції її розвитку на рубежі ХХ-ХХ1вв 53 KB
  Лекція 1. Світова економіка: суть основні закономірності і тенденції її розвитку на рубежі ХХХХ1вв. Світова економіка є складною системою що включає безліч складових її елементів. Основу цієї системи утворюють міжнародне і обмежене рамками окремих держав національне в...
17894. Субєкти сучасного світового господарства і система показників, що характеризують їх місце в світовій економіці 45.5 KB
  Лекція 2. Суб'єкти сучасного світового господарства і система показників що характеризують їх місце в світовій економіці. 1. Основні типи держав і їх економічних об'єднань в світовій економіці У міжнародній практиці всі країни світу підрозділяються на три основні груп
17895. Міжнародна економічна інтеграція 54 KB
  Лекція 3. Міжнародна економічна інтеграція 1. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції Міжнародна економічна інтеграція це процес господарськийполітичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і розподілу праці між націонал
17896. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX - XXI вв 82 KB
  Лекція 4. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX XXI вв. 1. Екологічна криза як глобальна проблема Екологічна проблема має багатовікову історію проте вона загострилася з другої половини XIX в. у міру індустріалізації планети. За останні 100 років було знищено б...
17897. Природно-ресурсний потенціал сучасного світового господарства 79 KB
  Лекція 5. Природноресурсний потенціал сучасного світового господарства 1. Територія сільськогосподарські угіддя До природних ресурсів що все ширше використовуються в ході розвитку суспільства і створюють умови його існування в першу чергу відноситься земля. Зем
17898. Людські ресурси світового господарства 90 KB
  Лекція 6. Людські ресурси світового господарства 1. Чисельність і темпи зростання населення Землі Дані про чисельність населення отримують на основі регулярних загальних переписів населення що проводяться зазвичай один раз в 10 років а в проміжках між ними шляхом р...
17899. Науково-технічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 78.5 KB
  Лекція 7. Науковотехнічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 1. Загальне поняття і критерії оцінки науковотехнічного потенціалу Дія науковотехнічного прогресу на розвиток економіки і всіх сфер діяльності людського суспільства в су...
17900. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 46 KB
  Лекція 8. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 1. Загальне поняття галузевої структури Структура економіки багатопланове поняття розглядати яке можна з різних точок зору та яке показує співвідношення різних ...
17901. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 105 KB
  Лекція 9. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 1. Паливноенергетичний комплекс ПЕК його структура і тенденція розвитку Галузі ПЕК відносяться до капіталомістких галузей. У промисловості розвинених країнах де пред...