41752

Построение графиков функций в системах координат

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Функция одной переменной для шагового аргумента. Построить таблицу значений функции для аргумента x изменяющегося от 0 до 15 с шагом 01.1 Вариант Функция Интервал изменения аргумента Шаг изменения аргумента Вычислить таблицу значений функции для аргумента изменяющегося с данным шагом в заданном интервале и построить ее график Пример 2.

Русский

2013-10-25

220.26 KB

12 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 3

Тема:  Построение графиков функций

Пример 1. ( Функция одной переменной для шагового аргумента). Построить таблицу значений функции    для аргумента   x, изменяющегося от  0 до 1,5  с шагом 0,1. Построить график функции. 

Таблица 1.1

Вариант

Функция

Интервал изменения аргумента

Шаг изменения аргумента

1

[0, 10]

0,5

2

[-1,4]

0,25

3

[-2,2]

0,2

4

[-4,4]

0,5

5

[-2,2]

0,2

6

[0,5]

0,25

7

[0,4]

0,2

8

[-4,2]

0,25

9

[1,10]

0,5

10

[-10,10]

1

Задача 1. Вычислить таблицу значений функции для аргумента, изменяющегося с данным шагом в заданном интервале, и построить ее график

Пример 2. (Функция, заданная различными аналитическими выражениями (сложная функция)). Построить таблицу значений и график функции

для аргумента x  , изменяющегося от -2 до 2 с шагом 0,2


Задача 2. Вычислить таблицу значений функции для аргумента, изменяющегося с данным шагом в заданном интервале, и построить ее график

Таблица 1.1

Вариант

Функция

Интервал изменения аргумента

Шаг изменения аргумента

1

[-2 , 6]

0,5

2

[-2 , 4]]

0,5

3

[-3 , 3]

0,5

4

[-9 , 15]

3

5

[-5 , 10]

1

6

[-5 , 5]

1

7

[-6 , 10]

1

8

[-3 , 3]

0,5

9

[-5 , 5]

1

10

[-10,10]

1

Пример 3. (Функция, заданная в полярной системе координат). Построить график функции  для аргумента , изменяющегося от до с шагом .

Задача 3. Построить графики функций, заданных в полярной системе координат:

  1.  Двухлепестковая роза  
  2.  Кардиоида   
  3.  Конхоида      
  4.  Четырехлепестковая роза     


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3929. Сутність поняття соціальна технологія 749 KB
  Сутність поняття «соціальна технологія» полягає в наступних пунктах: Соціальна технологія — це певний спосіб здійснення людської діяльності по досягненню суспільно значимих цілей Сутність даного способу полягає в поопераційному з...
3930. Соціальна технологія підготовки та проведення фокус-групового дослідження 78.5 KB
  Соціальна технологія підготовки та проведення фокус-групового дослідження в рамках вивчення дисципліни Методи, методологія та технологія соціологічних досліджень Суспільна потреба, яку покликана задовольнити соціальна технологія: Будучи студен...
3931. Соціальна технологія проведення анкетного опитування 66.5 KB
  Соціальна технологія проведення анкетного опитування в рамках навчальної дисципліни ММТСД. Суспільнапотреба: Виникнення складностей у студентів при підготовці, проведенні анкетного опитування та обробці даних, через брак теоретичних знань, нав...
3932. Социальная технология подготовки кандидата на конкурс Містер факультету 40.5 KB
  Социальная технология подготовки кандидата на конкурс Містер факультету Общественная потребность, которую призванная удовлетворить социальная технология: недостаточный уровень развития организационных навыков у студентов и низкое качество творческих...
3933. Характеристика адміністративної системи з точки зору системної теорії на прикладі магазину продажу взуття Монарх 123.5 KB
  Характеристика адміністративної системи з точки зору системної теорії Об’єктом для системного аналізу буде магазин продажу взуття «Монарх», тому що в ній я мала досвід роботи. Система. В даному випадку системою є магазин продажу взуття «М...
3934. Фіналіст AES – шифр Serpent 134.5 KB
  Тема доповіді – Фіналіст AES – шифр Serpent. План Загальні відомості про конкурс AES. Основні відомості про шифр Serpent Структура алгоритму Розшифрування та розширення ключа. Алгоритм вибору підключів і...
3935. Легальна влада, її сутність та особливості 133 KB
  Міждисциплінарна сутність категорії влади, що розглядається як соціологією, так і політологією, психологією та ін, складність у визначенні співвідношення фактичної та формальної влади породжують проблему співвідношення понять легальної, легітимної та політичної влади.
3936. Економічна думка Стародавнього Сходу та Китаю 146 KB
  Вступ Господарство перших цивілізацій в історії людства мало багато спільних рис, разом з тим відзначалося певними особливостями, що відрізняло їх від країн античного світу (Стародавня Греція та Рим), які виникли і розвивалися на господарській та ду...
3937. Внесок М. Грушевського в українську культуру на теренах національної історіографії 44.5 KB
  Внесок М. Грушевського в українську культуру на теренах національної історіографії. Актуальність дослідження. Вивчення історії історичної думки дозволяє виявити коло питань, що піднімалися вченими минулого, окреслити проблеми, досі не досліджен...