41752

Построение графиков функций в системах координат

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Функция одной переменной для шагового аргумента. Построить таблицу значений функции для аргумента x изменяющегося от 0 до 15 с шагом 01.1 Вариант Функция Интервал изменения аргумента Шаг изменения аргумента Вычислить таблицу значений функции для аргумента изменяющегося с данным шагом в заданном интервале и построить ее график Пример 2.

Русский

2013-10-25

220.26 KB

11 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 3

Тема:  Построение графиков функций

Пример 1. ( Функция одной переменной для шагового аргумента). Построить таблицу значений функции    для аргумента   x, изменяющегося от  0 до 1,5  с шагом 0,1. Построить график функции. 

Таблица 1.1

Вариант

Функция

Интервал изменения аргумента

Шаг изменения аргумента

1

[0, 10]

0,5

2

[-1,4]

0,25

3

[-2,2]

0,2

4

[-4,4]

0,5

5

[-2,2]

0,2

6

[0,5]

0,25

7

[0,4]

0,2

8

[-4,2]

0,25

9

[1,10]

0,5

10

[-10,10]

1

Задача 1. Вычислить таблицу значений функции для аргумента, изменяющегося с данным шагом в заданном интервале, и построить ее график

Пример 2. (Функция, заданная различными аналитическими выражениями (сложная функция)). Построить таблицу значений и график функции

для аргумента x  , изменяющегося от -2 до 2 с шагом 0,2


Задача 2. Вычислить таблицу значений функции для аргумента, изменяющегося с данным шагом в заданном интервале, и построить ее график

Таблица 1.1

Вариант

Функция

Интервал изменения аргумента

Шаг изменения аргумента

1

[-2 , 6]

0,5

2

[-2 , 4]]

0,5

3

[-3 , 3]

0,5

4

[-9 , 15]

3

5

[-5 , 10]

1

6

[-5 , 5]

1

7

[-6 , 10]

1

8

[-3 , 3]

0,5

9

[-5 , 5]

1

10

[-10,10]

1

Пример 3. (Функция, заданная в полярной системе координат). Построить график функции  для аргумента , изменяющегося от до с шагом .

Задача 3. Построить графики функций, заданных в полярной системе координат:

  1.  Двухлепестковая роза  
  2.  Кардиоида   
  3.  Конхоида      
  4.  Четырехлепестковая роза     


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53756. Усі уроки технології. 10 клас. Рівень стандарту 2.76 MB
  Базовий модуль «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини» має на меті поглиблене оволодіння старшокласниками провідними засадами проектно-технологічної діяльності, елементами пошукової діяльності, розвиток творчого та критичного мислення, формування вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду виробничої діяльності людини.
53757. Факторы, определяющие дивидендную политику 27 KB
  Дивидендная политика – это политика распределения прибыли в акционерном обществе. В качестве основной цели дивидендной политики можно сформулировать максимизацию рыночной стоимости компании.
53758. Массовая доля растворенного вещества 117.5 KB
  Задачи сегодняшнего урока: Познакомиться с понятием массовая доля; Решение задач на нахождении массовой доли элементов в сложном веществе. Вы уже знаете что вещество имеющее в составе только один химический элемент называют простым; вещество имеющее в своем составе несколько химических элементов называют сложными. Обычно относительные атомные массы всех элементов округляют до целых чисел. необходимо сложить все атомные массы элементов входящих в состав молекул сложного вещества.
53761. Дія тютюнового диму на психічний стан і настрій людини. Шкідливий вплив алкоголю і наркотиків 663.5 KB
  Формувати в учнів уявлення про корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я про згубну дію на дитячий організм куріння вживання алкоголю наркотичних речовин поглиблювати знання учнів про права дитини; розвивати вміння відстоювати власні переконання оцінювати свої вчинки та приймати рішення відповідно до ситуації; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя; виховувати почуття відповідальності за власну поведінку.
53762. Населення і політична карта Південної Америки 4.74 MB
  Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про расовий склад населення Південної Америки та особливості формування його сучасного складу виявити закономірності в розміщенні населення на материку ознайомити учнів з політичною картою Південної Америки сформувати уявлення про найбільші держави Південної Америки; розвивати логічне мислення уяву пам’ять вміння порівнювати та аналізувати виділяти істотне та узагальнювати вміння працювати з ілюстраціями картами текстовим матеріалом підручника розв’язувати кросворди складати схеми...
53763. Відлуння епох у музичному мистецтві 656 KB
  Виявлення особливостей та відмінностей академічної та розважальної музики за їх життєвим змістом та призначенням; пояснити визначення понять серйозна академічна легка музика токата; закріплення визначення понять стиль поліфонія фуга реалізм бароко класицизм романтизм імпресіонізм; Виховна : Виховувати любов до класичної музики; виховувати здатність співпереживати...
53764. Сучасні комп’ютери та їх застосування. Ознайомлення з “мишею” 1.69 MB
  Закріпити правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомити дітей зі сферами застосування сучасних комп’ютерів. Стимулювати бажання учнів оволодівати комп’ютерною грамотою.