41756

Исследование частотных характеристик разомкнутых линейных САУ и изучение соединений звеньев

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Для последовательного соединения W1 W2 W3: в одной системе координат построить ЛАЧХ каждого из звеньев и ЛАЧХ всей системы; определить наклоны низкочастотной и высокочастотной асимптот ЛАЧХ; в одной системе координат построить ФЧХ каждого из звеньев и ФЧХ всей системы; 2. Для параллельного соединения W1 W2 W3: построить ЛАЧХ и ФЧХ; определить наклоны низкочастотной и высокочастотной асимптот ЛАЧХ; 3. Для соединения W1 W2 W3 приведенного ниже: произвести эквивалентные преобразования структурной схемы с целью получить систему...

Русский

2013-10-25

461.14 KB

9 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

УО «Брестский государственный технический университет»

Кафедра «ЭВМиС»

Лабораторная работа № 3

Исследование частотных характеристик разомкнутых линейных САУ и изучение соединений звеньев

Выполнили:

студенты группы Э-42

Тынкович М.В.

Проверил:

Лапич С. В.

Брест 2012

Вариант  1

Цель работы: Получение частотных характеристик САУ путем анализа структуры системы и характера влияния отдельных подсистем на характеристики системы в целом. Изучение правил эквивалентных преобразований структурных схем. Использование математического пакета MATLAB для получения частотных характеристик.

Задание: 

Для трех апериодических звеньев с передаточными функциями:

1.   2.   3.

T1 = 1; T2 = 0,25; T3 = 10; k1 = 5;  k2 = 1;  k3 = 0,5.

1. Для последовательного соединения W1, W2, W3:

  1.  в одной системе координат построить ЛАЧХ каждого из звеньев и ЛАЧХ всей системы;
  2.  определить наклоны низкочастотной и высокочастотной асимптот ЛАЧХ;
  3.  в одной системе координат построить ФЧХ каждого из звеньев и ФЧХ всей системы;

2. Для параллельного соединения W1, W2, W3:

  1.  построить ЛАЧХ и ФЧХ;
  2.  определить наклоны низкочастотной и высокочастотной асимптот ЛАЧХ;

3. Для соединения W1, W2, W3 приведенного ниже:

  1.  произвести эквивалентные преобразования структурной схемы, с целью получить систему с передаточной функцией W4(p) и единичной отрицательной обратной связью;
  2.  построить ЛАЧХ разомкнутой системы (W4(p));   

4. Для соединения  W1, W2, W3 приведенного ниже произвести эквивалентное преобразование структурной схемы и найти передаточную функцию.


Задание 1

Для последовательного соединения W1, W2, W3, используя пакет MATLAB, получим ЛАЧХ и ФЧХ каждого из звеньев и ЛАЧХ  и ФЧХ всей системы.

;


Задание 2

Для параллельного соединения W1, W2, W3, используя пакет MATLAB, получим ЛАЧХ системы.

;


Задание 3

Для соединения W1, W2, W3 приведенного ниже произведём эквивалентные преобразования структурной схемы:

W’4

1

1

W4

1


Построим ЛАЧХ разомкнутой системы:


Задание 4

Для соединения  W1, W2, W3 приведенного ниже произведём эквивалентное преобразование структурной схемы и найдём передаточную функцию.

W1

W2

W3

1/W2

W1

W2

W3

1/W2

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20228. Полімерні молекули. Полімерний клубок. Формула Флорі 62 KB
  Полімерні молекули ланцюги з великої кількості ланок вони можуть відрізнятися складом однакові ланки або різні степенем гнучкості числом гілок та заряджених груп. Найпростіша полімерна молекула послідовність великої кількості атомних груп з`єднаних у ланцюг ковалентними хімічними зв`язками. N масі ланцюга. Полімерний ланцюг має N 1 N 102 104 Полімерні молекули поділяються на лінійні та тривимірні.
20229. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса 68 KB
  Рівняння КлапейронаКлаузіуса це термодинамічне рівняння що відноситься до процесів переходу речовини із однієї фази в іншу випаровування плавлення сублімація. Рівняння КК застосовне до будьяких фазових переходів що супроводжуються поглинанням або виділенням теплоти так званим фазовим переходом 1го роду і є прямим наслідком умов фазової рівноваги з яких воно і виводиться. Тепер розглянемо рівновагу трьох фаз: Потрійна точка одночасне існування трьох фаз Розв‘язок : р0 Т0 Тепер отримаємо рівняння Клапейрона Клаузіуса: ...
20230. Співвідношення Онзагера 35.5 KB
  Співвідношення Онзагера. Теорія Онзагера одна з основних теорем термодинаміки незворотних процесів встановлена в 1931р. Згідно з теоремою Онзагера якщо немає магнітного поля і обертання системи як цілого то =2. Якщо ж на систему діє зовнішнє магнітне поле Н і система обертається зі швидкістю ω то 3 Це повязано з тим що сила Лоренца і Коріоліса не змінюються при зміні напрямку швидкості частинок лише в тому випадку якщо одночасно змінюється на протилежне напрямок магнітного поля або відповідно швидкості обертання ця властивість...
20231. Рівняння стану щільних газів і рідин(теорія ББГКІ) 97 KB
  станів системи Характеризує густину ймовірності такого стану сми коли одна частинка буде в стані з координатою друга UNенергія взаємодії N частинок. станів системи розглядають набір із N кореляційних функційрізного порядку: унарна кореляційна функція яка характеризує густину ймовірності що одна частинка системи матиме узагальнені координати при довільному розташуванні N1 частинок; бінарна кореляційна функція характеризує густину ймовірності одночасного попадання двох частинок системи в точки координаційного простору і при...
20232. Молекулярне розсіяння світла на флуктуаціях густини 77.5 KB
  Молекулярне розсіяння світла на флуктуаціях густини. Розсіяння світла це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Розсіяння буває двох типів: молекулярне довжина розсіяного світла = довжині падаючого світла. Якщо енергія випромінювання фотона = енергії поглинутого то розсіяння св називається Релеївським або пружнім.
20233. Рівняння стану Боголюбова М.М. 52 KB
  Рівняння стану функціональний звязок між параметрами що характеризують термодинамічний стан системи. Будьякі властивості речовини знаходимо з рівняння стану. Рівняння стану потрібно для розрахунку рівноважних властивостей речовин.Переходимо до недеформованої системи : рівняння Боголюбова М.
20234. Розсіяння світла в рідинах. Формула Ейнштейна – Смолуховського 90 KB
  Розсіяння світла в рідинах. Розсіяння світла це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Цими характеристиками можуть бути просторовий розподіл інтенсивності частотний спектр поляризація світла. Теорію пружного розсіяння світла розробив Ейнштейн базуючись на ідеях Смолуховського.
20235. Теплопровідність газів 36.5 KB
  При теплопровідності перенос енергії відбувається в результаті безпосередньої передачі енергії від часинок що володіють більшою енергією до частинок з меншою енергією. Теплопровідність газів описується рням Фурє: æ=коефіцієнт теплопровідності [æ]=Вт мК [q]=дж с=Вт де λ середня довжина вільного пробігу молекули газа дорівнює шляху що пройшла молекула за час поділеному на кількість співударів за цей час де середня швидкість теплового руху молекули густина газу кількість теплоти що переноситься за одиницю часу...