41765

Работа с таблицами в MS ACCESS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Работа с таблицами в MS ACCESS. Цель работы: изучение принципов создания запросов в СУБД MS Acces. Создание запроса на выборку товара не позднее определённой даты.

Русский

2013-10-25

52.72 KB

2 чел.

Лабораторная работа №3

Работа с таблицами в MS ACCESS

Цель работы: изучение принципов создания запросов в СУБД MS Acces.

Выполнила студентка группы 102-ПО

Барыкина В.А

Проверила: Кашталинская И.А.

Дата: 19.10.2012

Ход работы

1.Создать запрос в режиме конструктора, на выборку товара, количество которых превышает заданное.

Рисунок 1 Создание запроса в режиме «Конструктор»

2.Создать запрос на выборку товаров, с оплаченным заказом, которые доставляются одним поставщиком.

Рисунок 2 Создание запроса в режиме «Конструктор»

3.Создание запроса на выборку товара не позднее определённой даты.

SELECT Заказы.[Код товара], Товары.Наименование, Заказы.[Код заказа], Клиенты.[Дата розмещения]

FROM (Заказы INNER JOIN Клиенты ON Заказы.[Код заказа]=Клиенты.[Код заказа]) INNER JOIN Товары ON Заказы.[Код товара]=Товары.[Код товара]WHERE (((Клиенты.[Дата розмещения]) Like '##.09.2012'));   

Вывод: Изучила принцип создания запросов в СУБД MS Acces.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...
34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель письмове зобовязання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.