41772

Работа с текстовым редактором Word

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Работа со сносками и примечаниями. Работа со стилями и автоматическим оглавлением. Работа с автотекстом и автозаменой.

Русский

2013-10-25

616.47 KB

10 чел.

3

Оглавление

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 - 1 -

Задание 1. Работа со сносками и примечаниями. - 1 -

Задание 2. Работа со стилями и автоматическим оглавлением. - 1 -

Задание 3. Создание таблицы и списков. - 1 -

Задание 4. Работа с автотекстом и автозаменой. - 2 -

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 32

Работа с текстовым редактором Word.

Задание 1. Работа со сносками и примечаниями.

1. Создайте новый документ, скопируйте в него тест из любого документа MS Word.

2. С помощью меню Вставка. Добавьте в Ваш документ 2 сноски (например, на источники) и примечание.

3. Пронумеруйте страницы в документе.

Задание 2. Работа со стилями и автоматическим оглавлением.

1. Добавьте в документ 3-4 заголовка.

2. Создайте собственный стиль для заголовков (меню Формат).

3. При помощи созданного стиля отформатируйте созданные Вами заголовки.

4. С помощью меню Вставка создайте оглавление для Вашего документа.

Задание 3. Создание таблицы и списков.

1. Напишите заголовок таблицы и выровняйте его по центру (рис.1).

2. Создайте пустую таблицу из 7 столбцов и 5 строк (меню Таблица/Добавить таблицу).

3. Объедините ячейки, где будет написано «2012 год (количество)».

4. Добавьте с клавиатуры в первую строку «шапку» таблицы, выровняйте по центру.

5. Заполните таблицу данными (выравнивание по левому краю). 

6. Установите внешнее обрамление (выделите таблицу, выполните команду меню Формат/Границы и заливка/закладка Граница, выберите тип Все и соответствующий тип линии). 

7. Выделите шапку таблицы и выберите Цвет заливки – Серый 15%.

8. Добавьте рисунок в любую ячейку таблицы.

9. С помощью меню Формат/Рисунок задайте положение текста относительно рисунка «Вокруг рамки».

Документы

№п/п

Наименование документа

2012 год (количество)

итого

1кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Приказ

7

10

3

8

28

2

Распоряжение

15

24

11

12

62

3

Постановление

10

12

11

15

48

Рисунок 1. Таблица «Документы»

10. Добавьте в документ два рисунка, сгруппируйте их.

Задание 4. Работа с автотекстом и автозаменой.

1. С помощью контекстного поиска и замены (меню Правка) замените наиболее часто встречающееся слово в тексте на его синоним. Для поиска синонима воспользуйтесь тезаурусом.

2. Сохраните полученный документ под именем MyWord.docx и подготовьте отчет о проделанной работе.

№ п/п

Наименование документа

2012 год (количество)

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4кв.

1

Приказ

7

10

3

8

28

2

Распоряжение

15

24

11

12

62

3

Постановление

10

12

11

15

48


Документы

2 1d301013 Лабораторная работа 3 для ЭТ и МЭО


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65573. ЯБЛУНЕВИЙ КВІТКОЇД У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ 458.5 KB
  Метою досліджень було уточнення видового складу садових довгоносиків біології та екології яблуневого квіткоїда встановлення динаміки його чисельності та шкідливості у східному Лісостепу України а також удосконалення елементів інтегрованого захисту яблуні у промислових насадженнях для отримання високого врожаю.
65574. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛО-МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРУ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ З ВОДИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАВІВ 537 KB
  Розширення сфер застосування водню повязують з якісними змінами що відбуваються у даний час в хімічній машинобудівній металургійній промисловості та енергетиці. На даний момент сировиною для отримання водню є вуглеводні.
65575. ВПЛИВ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ НА ФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ 1.6 MB
  Разом з тим, при вирішенні такої актуальної проблеми вуглевидобувних регіонів України, як достовірне прогнозування негативних геолого-екологічних явищ і процесів, обумовлених ліквідацією шахт, подібні дослідження не отримали широкого поширення.
65576. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 213.5 KB
  Потреба в удосконаленні дидактичної компетентності власної педагогічної майстерності. Зовнішній чинник: потреба ВНЗ у викладачах з високим рівнем педагогічної майстерності Мета: сформувати дидактичну компетентність майбутніх викладачів аграрних ВНЗ Методологічні підходи...
65577. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 531 KB
  Зі створенням Оптового Ринку Електричної Енергії що складається з незалежних акціонерних компаній державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії незалежного регулюючого органу Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України...
65578. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 536.5 KB
  Сучасний період світової історії що характеризується новітніми тенденціями євроінтеграції та глобалізації відзначився новим поглядом країн на потреби особливості та потенціал розвитку своїх територій.
65579. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА 297 KB
  Тому розробка з метою автоматизації процесів керування системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизельпоїзда вітчизняного виробництва з новим тяговим електроприводом на основі асинхронних двигунів є безсумнівно актуальним завданням що визначає напрямок...
65580. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину 238.5 KB
  Карєри фабрики збагачення і хвостосховища будуються на значній відстані одне від одного що погіршує технікоекономічні показники підприємств. Метою роботи є обґрунтування параметрів землезберігаючих технологій відкритої розробки обводнених розсипних родовищ...
65581. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДКУ І РОЗУМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 263 KB
  Чому власне співвідношення розсудку і розуму розглядається як філософсько-педагогічна проблема Наша освіта відчайдушно загрузла у болоті розсудкових форм і не менш розсудкових інноваційних симулякрів бездумних реформувань.