41776

Исследование полевого транзистора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Снять входные характеристики транзистора для двух значений выходного напряжения: Uс=2В; Uкэ= 10В. Снять выходные характеристики транзистора. Построения и расчёты По данным таблицы 1 построить входные характеристики транзистора По данным таблицы 2 построить выходные характеристики транзистора Определить: Крутизну транзистора.

Русский

2013-10-25

125.43 KB

3 чел.

Лабораторная работа № 4

Тема: Исследование полевого транзистора

Цель работы: Снятие переходных и выходных характеристик полевого транзистора

Программа исследования

 1. Найдите в библиотеке САПР элементы, соответствующие схеме.
 2. Соберите схему, согласно рисунку 1. Подключите измерительные приборы.
 3. Сделайте снимок построенной схемы.
 4. Снять входные характеристики транзистора для двух значений выходного напряжения: Uс=-2В; Uкэ= -10В. Полученные значения занести в таблицу 1. (Номинальные значения тока и напряжения задаются в свойствах питающих элементов).
 5. Снять выходные характеристики транзистора. Полученные значения занести в таблицу 2.
 6. Сделать вывод, подтверждающий теоретические положения.

Построения и расчёты

 1. По данным таблицы 1 построить входные характеристики транзистора
 2. По данным таблицы 2 построить выходные характеристики транзистора
 3. Определить:

- Крутизну транзистора. S=ΔIc / ΔUc

Снимок собранной схемы:

Таблица 1     Таблица 2

Uс=-5В

Uс=-10В

Uз=0.1В

Uз=0.2В

Uз=0.3В

Uз=0.4В

Uз

Iс, мкA

Iс, мкA

Uс, В

Iс, мA

Iс, мA

Iс, мA

Iс мA,

0

1

11.6

11

10.3

10

0,3

3

18

16.2

14.4

12.8

0,5

5

18

16.2

14.4

12.8

1

5002

5005

7

18

16.2

14.4

12.8

1,5

1251

1251

9

18

16.2

14.4

12.8

2

0.001

0.001

10

18

16.21

14.4

12.8

Контрольные вопросы

 1. Назовите основные параметры полевых транзисторов
 2. Объясните принцип действия полевого транзистора с управляющим p – n переходом
 3. Какой полярности подаётся напряжение на сток и затвор полевых транзисторов в зависимости от типа канала?
 4. Каким образом определяется крутизна характеристики полевого транзистора?
 5. Каковы входное и выходное сопротивления полевых транзисторов?

Вывод:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...
65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...
65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.
65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розвязання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.