41802

Вычисляемые поля в запросах СУБД MS Access

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучение основных принципов создания и использования сложных запросов в СУБД MS Access. Изучение запросов на выборку данных из нескольких таблиц при помощи языка без данных SQL. Изучение запросов с вычисляемыми полями на выборку данных. Применение итоговых функций в запросах[Код заказа]=Клиенты.[Код заказа] INNER JOIN Товары INNER JOIN Поставщики ON Товары.[Код товара]=Поставщики.[Код товара]=Товары.

Русский

2013-10-25

85.01 KB

15 чел.

Лабораторная работа №6

Вычисляемые поля в запросах СУБД MS Access

Цель работы:  Изучение основных принципов создания и использования сложных запросов в СУБД MS  Access.

Изучение запросов на выборку данных из нескольких таблиц при помощи языка без данных SQL.

Изучение запросов с вычисляемыми полями на выборку данных.

Применение итоговых функций в запросах.

Выполнила студент группы 102-ПО

Барыкина В.А

Проверила: Кашталинская И.А.

Дата: 12.12.2012

Ход работы

1.Создал таблицу Поставщики и заполнил в ней 10 записей.

Таблица1 Поставщики

2. Запрос на вычисление премии в 30 % сотрудникам, продавшим товар свыше указанной суммы.

SELECT [Заказы]![Цена]*[Заказы]![Количество] AS Стоимость, [Поставщики]![Зарплата]*0.3 AS Премия

FROM (Заказы INNER JOIN Клиенты ON Заказы.[Код заказа]=Клиенты.[Код заказа]) INNER JOIN (Товары INNER JOIN Поставщики ON Товары.[Код товара]=Поставщики.[Наименование поставщика]) ON Заказы.[Код товара]=Товары.[Код товара]

WHERE ((([Заказы]![Цена]*[Заказы]![Количество])>1000));

Рисунок1 Вычисление прими в 30%

3.Запрос с использованием итоговых функций. Вывести  общее количество поставщиков.

SELECT Count(*) AS [Количество поставщиков]

FROM (Заказы INNER JOIN Клиенты ON Заказы.[Код заказа] = Клиенты.[Код заказа]) INNER JOIN (Товары INNER JOIN Поставщики ON Товары.[Код товара] = Поставщики.[Наименование поставщика]) ON Заказы.[Код товара] = Товары.[Код товара];

Рисунок2 Итоговая функция

4.Создать перекресный запрос.

TRANSFORM Max(Клиенты.[Дата исполнения]) AS [Max-Дата исполнения]

SELECT Клиенты.[Клиент], Клиенты.[Код заказа], Max(Клиенты.[Дата исполнения]) AS [Итоговое значение Дата исполнения]

FROM Клиенты

GROUP BY Клиенты.[Клиент], Клиенты.[Код заказа]

PIVOT "Кв" & Format([Дата розмещения],"q");

Рисунок3 Перекрестный запрос

Вывод: Изучила основные принципы создания и использования сложных запросов в СУБД MS Access.

Изучила запросы на выборку данных из нескольких таблиц при помощи языка без данных SQL.

Изучила запросы с вычисляемые полями на выборку данных.

Применила итоговые функции в запросах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55185. Створення документів зі списками та схемами 856.5 KB
  Директор з маркетингу: група планування та маркетингу; група логістики; відділ маркетингу; відділ продажів. Комерційний директор: відділ приймання; відділ закупівель; обліковоопераційний відділ; відділ сертифікації; обліковий відділ; склад. Виконавчий директор: відділ кадрів; IT-служба.
55186. Створення документів в Word, в якому текст розміщується в декілька колонок з використанням вставки кадру 68 KB
  Мета: Формувати уміння та навички набору тексту в декілька колонок вставки у текст кадру і робота з ним. Постановка загальної проблеми: Як за допомогою текстового редактора Word створювати тексти...
55187. Організація роботи з табличним процесором Microsoft Excel для Windows 342.5 KB
  Робоча область вікна Excel становить таблицю поділену на окремі клітини. Для проведення розрахунків необхідно ввести в таблицю формули. Створити таблицю та провести необхідні розрахунки.
55189. Характеристика видів словесного впливу у професійно-педагогічному спілкуванні 67.5 KB
  Проаналізуйте основні способи і прийоми вияву нещирості дезінформації і маніпуляцій з боку як соціальних педагогів так і клієнтів у ситуаціях професійного спілкування.
55190. Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди 107.5 KB
  Прийоми техніки: складання обмірковування плану бесіди інтервю Встановлення контакту контакт очей; привітання; знайомство; визначення дистанції імя; розмова про спільні інтереси приємне цікаве; “такâ€реакція; тон привітний...
55191. Методика підготовки та проведення гри 71.5 KB
  МЕТА: Сформувати уявлення щодо методики підготовки та проведення гри. Зясуйте соціальне і психолого-педагогічне значення гри. Класифікуйте ігри за ознакою мети за місцем проведення за кількістю учасників за конкурсністю тощо.
55192. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 738.12 KB
  Сущность и элементы маркетинговых коммуникаций. Особенности рекламы в сфере туризма. Стимулирование сбыта. Личная продажа и прямой маркетинг.
55193. Загальна характеристика технологій математичної освіти 37.5 KB
  Методичний орієнтир: Педагогічна технологія це системний метод планування реалізації та оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань із урахування технічних та людських ресурсів та їх взаємодії для досягнення ефективнішої форми освіти.