41802

Вычисляемые поля в запросах СУБД MS Access

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучение основных принципов создания и использования сложных запросов в СУБД MS Access. Изучение запросов на выборку данных из нескольких таблиц при помощи языка без данных SQL. Изучение запросов с вычисляемыми полями на выборку данных. Применение итоговых функций в запросах[Код заказа]=Клиенты.[Код заказа] INNER JOIN Товары INNER JOIN Поставщики ON Товары.[Код товара]=Поставщики.[Код товара]=Товары.

Русский

2013-10-25

85.01 KB

15 чел.

Лабораторная работа №6

Вычисляемые поля в запросах СУБД MS Access

Цель работы:  Изучение основных принципов создания и использования сложных запросов в СУБД MS  Access.

Изучение запросов на выборку данных из нескольких таблиц при помощи языка без данных SQL.

Изучение запросов с вычисляемыми полями на выборку данных.

Применение итоговых функций в запросах.

Выполнила студент группы 102-ПО

Барыкина В.А

Проверила: Кашталинская И.А.

Дата: 12.12.2012

Ход работы

1.Создал таблицу Поставщики и заполнил в ней 10 записей.

Таблица1 Поставщики

2. Запрос на вычисление премии в 30 % сотрудникам, продавшим товар свыше указанной суммы.

SELECT [Заказы]![Цена]*[Заказы]![Количество] AS Стоимость, [Поставщики]![Зарплата]*0.3 AS Премия

FROM (Заказы INNER JOIN Клиенты ON Заказы.[Код заказа]=Клиенты.[Код заказа]) INNER JOIN (Товары INNER JOIN Поставщики ON Товары.[Код товара]=Поставщики.[Наименование поставщика]) ON Заказы.[Код товара]=Товары.[Код товара]

WHERE ((([Заказы]![Цена]*[Заказы]![Количество])>1000));

Рисунок1 Вычисление прими в 30%

3.Запрос с использованием итоговых функций. Вывести  общее количество поставщиков.

SELECT Count(*) AS [Количество поставщиков]

FROM (Заказы INNER JOIN Клиенты ON Заказы.[Код заказа] = Клиенты.[Код заказа]) INNER JOIN (Товары INNER JOIN Поставщики ON Товары.[Код товара] = Поставщики.[Наименование поставщика]) ON Заказы.[Код товара] = Товары.[Код товара];

Рисунок2 Итоговая функция

4.Создать перекресный запрос.

TRANSFORM Max(Клиенты.[Дата исполнения]) AS [Max-Дата исполнения]

SELECT Клиенты.[Клиент], Клиенты.[Код заказа], Max(Клиенты.[Дата исполнения]) AS [Итоговое значение Дата исполнения]

FROM Клиенты

GROUP BY Клиенты.[Клиент], Клиенты.[Код заказа]

PIVOT "Кв" & Format([Дата розмещения],"q");

Рисунок3 Перекрестный запрос

Вывод: Изучила основные принципы создания и использования сложных запросов в СУБД MS Access.

Изучила запросы на выборку данных из нескольких таблиц при помощи языка без данных SQL.

Изучила запросы с вычисляемые полями на выборку данных.

Применила итоговые функции в запросах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19395. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 91.5 KB
  1. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 1.1. БЕЛАРУСКАЯ МОВА СЯРОД ІНШЫХ СЛАВЯНСКІХ МОЎ Усе вялікія і малыя асаблівасці жыцця нашага народа прыродныя ўмовы і геаграфія краіны узровень народнай гаспадаркі кантакты з іншымі народамі характар гра...
19396. Праблемы беларуска-рускай інтэрференцыі 76.5 KB
  Лекцыя№2 Праблемы беларускарускай інтэрференцыі. 2.1. СУТНАСЦЬ І АСАБЛІВАСЦІ БІЛІНГВІЗМУ Праблема моўнага жыцця ў нашай рэспубліцы сёння адносіцца да адной з найбольш актуальных і складаных. Разам з тым гэта праблема існуе не толькі ў нашай краіне але і ў гісторыі су...
19397. Лексічны склад навуковага стылю 68.5 KB
  Лекцыя №4. Лексічны склад навуковага стылю. ТЭРМІНАЛАГІЧНАЯ ЛЕКСІКА Хуткасны прагрэс навукі і тэхнікі прыводзіць да ўзнікнення новых абектаў паняццяў зяў што непасрэдным чынам знаходзіць сваё адлюстраванне ва ўзбагачэнні спецыяльнай лексікі новымі лексічнымі а
19398. НАВУКОВЫ ТЭКСТ: СТРУКТУРА І МОЎНАЕ АФАРМЛЕННЕ 69 KB
  ЛЕКЦЫЯ №5. НАВУКОВЫ ТЭКСТ: СТРУКТУРА І МОЎНАЕ АФАРМЛЕННЕ С.2. Моўны стыль грэч. ŝtylos прылада для пісьма ў старажытных грэкаў разнавіднасць літаратурнай мовы сукупнасць моўных сродкаў ужыванне якіх залежыць ад мэт і зместу выказвання. С.3 У беларускай мове вылучаю...
19399. Сістэма жанраў навуковай літаратуры 71 KB
  Лекцыя №6. Сістэма жанраў навуковай літаратуры Для студэнта любой ВНУ навуковая мова зяўляецца не толькі сродкам авалодання пэўнай інфармацыяй але і сродкам яе рэалізацыі ў канкрэтных відах вучэбнай дзейнасці: пры напісанні кантрольных і курсавых работ у дакладах і
19400. Передача информации с помощью Электромагнитных волн 10.9 KB
  Передача информации с помощью Электромагнитных волн. Основные понятия. Радиотехникой называется техника использования радиоволн для передачи приема и извлечения информации содержащейся в принимаемых сигналах.Сигналами называют процесс способный распространятся в
19401. Факторы влияющие на выбор диапазона волн 11.83 KB
  Факторы влияющие на выбор диапазона волн: Особенности распространения электромагнитных колебаний данного диапазона влияния время суток года. Технические возможности Направленное излучение Применение антенных систем соответствующих размеров Ген
19402. Основные виды сигнала и их параметры 12.15 KB
  Основные виды сигнала и их параметры Гетерминированным называют колебание которое может быть сигналом с помощью определенной функции времени. Это колебание ни какой информации не несет кроме факта наличия самого колебания поскольку известную функцию времени можно
19403. Разложение сигнала в ряд Фурье 11.69 KB
  Разложение сигнала в ряд Фурье. Любой переодический сигнал может быть разложен в ряд Фурье т.е представлен в виде постоянной составляющей и бесконечно большого числа синусоидальных и косинусоидальных состовляющих с частотами катными основной частоте сигнала и соотв