41812

Определение коэффициента теплопередачи при установившемся тепловом процессе

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

темпра горячей воды т. темпра горячей воды Т2С Начальн. воды t1C Конечн. воды t2c Расход холодной воды.

Русский

2013-10-25

48.88 KB

0 чел.

Изм.

Лист

 докум.

Подпись

Дата

стр

ЛР 240113 10 07 00 ТО

Лабораторная работа 7

Тема: Определение коэффициента теплопередачи при установившемся тепловом процессе.

 

Цель: Провести наблюдение за работой аппарата непрерывного действия, снять параметры, необходимые для определения значения коэффициента теплопередачи. Сравнить опытный коэффициент с расчетным.

Ход работы

Рисунок - 7

  1.  - внутренняя труба
  2.  - наружная труба
  3.  - межтрубное пространство

Таблица -7

Начал ьн. темп-ра горячей воды

т,.°с

Конечн. темп-ра горячей воды Т2,°С

Начальн. темп-ра холодн. воды t1C

Конечн. темп-ра. холодн. воды

t2c

Расход холодной воды,..,

V, М3

Расход горячей воды,    V,m3/c

41

22

15

17

4,17·10-4

1,0576

Qхол = 4,17·10-4  (М3)

 

 

Изм.

Лист

 докум.

Подпись

Дата

стр

ЛР 240113 10 07 00 ТО


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68976. Умовний оператор. Оператор вибору. Цикли 38 KB
  Виконання тіла оператора-перемикача switch починається з вибраного таким чином оператора і продовжується до кінця тіла або до тих пір, поки який-небудь оператор не передасть управління за межі тіла. Оператор, наступний за ключовим словом default, виконується, якщо жодна з...
68977. Одновимірні та багатовимірні масиви 30 KB
  Відповідно до синтаксису Сі в мові існують тільки одновимірні масиви, проте елементами одновимірного масиву, у свою чергу, можуть бути масиви. Тому двовимірний масив визначається як масив масивів. Таким чином, в прикладі визначений масив Z з 13 елементів-масивів, кожний з яких...
68978. Вказівники. Функції динамічного розподілу пам’яті 37 KB
  Кожна змінна в програмі - це об’єкт, який має ім’я і значення. За ім’ям можна звернутися до змінної і отримати (а потім, наприклад, надрукувати) її значення. Щоб отримати адресу в явному вигляді, в мові Сі застосовують унарну операцію. Вираз Е дозволяє отримати адресу ділянки пам’яті, виділеної на машинному рівні для змінної Е.
68979. Функції, їх параметри. Рекурсія. Прототипи функцій 35.5 KB
  Визначення функції Опис функції та її тип Рекурсивні функції Визначення функції. Синонімами цього іншого поняття в інших мовах програмування є процедури підпрограми підпрограми-функції процедури-функції. Всі функції в мові Сі мають рекомендуємий стандартами мови єдиний формат...
68980. Структури, об’єднання 36.5 KB
  Структура - це з’єднане в єдине ціле безліч поіменованих елементів (компонентів) даних. На відміну від масиву, який завжди складається з однотипних елементів, компоненти структури можуть бути різних типів і всі повинні мати різні імена.
68981. Рекурсивні функції і процедури, параметри-процедури 30 KB
  Тобто це є визначенням функції через цю саму функцію, У мові Паскаль рекурсивний опис функції полягає в тому, що в тілі такої функції міститься звертання до цієї ж функції. Наведемо рекурсивний опис функції п...
68982. Файли, робота з файлами 41 KB
  План заняття: Організація файлів Робота з файлами Підготовчі та завершальні операції Операції уведеннявиведення Пересування по файлу Організація файлів Є багато задач коли кількість компонентів певного типу будьякого з відомих уже нам наперед визначити неможливо то її визначають у процесі виконання програми.
68983. Текстові файли 36.5 KB
  В кінці кожного рядка є символ кінець рядка внутрішнє відображення якого залежить від реалізації. Звичайно кінець рядка це комбінація коду переведення каретки символ 13 за яким може бути код переведення рядка символ 10. Для програмування переважно немає потреби знати коди символів...
68984. Модулі. Модуль і його структура 49.5 KB
  Модуль - це сукупність сталих, типів даних, змінних, процедур і функцій, які можна використати у програмі або в іншому модулі. Сам модуль не є виконуваною програмою. Модульний підхід до проектування дає змогу розділити програму на частини, які компілюють окремо.