41824

Программирование алгоритмов формирования и обработки двумерных массивов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Выполнения данной лабораторной работы состоит в изучении средств, приемов и получении практических навыков разработки, написания и отладки программ формирования и обработки двумерных массивов...

Русский

2017-07-28

79.24 KB

4 чел.

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ


Кафедра «Информатики»

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика»

Выполнила студентка группы БИН1209
Зименкова Наталья Андреевна

Вариант 7

Москва 2013

Лабораторная работа №4.8.


«Тема 4.8. Программирование алгоритмов формирования и обработки двумерных  массивов»

Вариант 7

Зименкова Наталья Андреевна
БИН 1209

Москва 2013 г.

Цель выполнения данной лабораторной работы состоит в  изучении  средств, приемов и получении практических навыков разработки, написания и отладки программ формирования и обработки двумерных массивов.

Задание на разработку проекта.

Графический интерфейс пользователя

Схемы алгоритмов процедур пользователя

                                       

                      

Программный код с использованием процедур

Public Class Form1

   Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

       Dim m, n As Integer

       Dim L(,) As Single

       m = vvod(TextBox1)

       n = vvod(TextBox2)

       Dim K(m, n) As Single

       postroenie_K(m, n, K)

       vivodMass(m, n, K, ListBox1)

       L = create_L(m, n, K)

       vivodMass(m, n, L, ListBox2)

   End Sub

   Function vvod(ByVal T As TextBox) As Integer

       Return Val(T.Text)

   End Function

   Sub vivodMass(ByVal m As Integer, ByVal n As Integer, ByVal a(,) As Single, ByRef ListBox As ListBox)

       Dim i, j As Integer

       Dim a1, a2 As String

       a1 = " "

       a2 = " "

       ListBox.Items.Add(a1)

       For i = 0 To m - 1

           a1 = " "

           For j = 0 To n - 1

               If a(i, j) < 0 Then a2 = Space(3) Else a2 = Space(4)

               a1 = a1 + Format(a(i, j), "00") + a2

           Next

           ListBox.Items.Add(a1)

       Next

       a1 = " "

   End Sub

   Sub postroenie_K(ByVal m As Integer, ByVal n As Integer, ByRef a(,) As Single)

       Dim i, j As Integer

       Randomize()

       For i = 0 To m - 1

           For j = 0 To n - 1

               a(i, j) = -10 + 20 * Rnd()

           Next

       Next

   End Sub

   Function create_L(ByVal m As Integer, ByVal n As Integer, ByVal a(,) As Single) As Single(,)

       Dim L(m, n) As Single

       Dim i, j As Integer

       For i = 0 To m - 1

           For j = 0 To n - 1

               L(i, j) = a(m - i - 1, j)

           Next

       Next

       Return L

   End Function

   Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click

       Application.Exit()

   End Sub

End Class


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54334. Формування логічного мовлення школярів у період навчання грамоти засобами словниково-логічних вправ 192 KB
  Важливе місце у цьому процесі належить збагаченню словника дитини словаминазвами предметів їхніми якостями діями. Як свідчить практика головна увага вчителя у цей час спрямована на вивчення звукового комплексу слова тим часом його лексичне значення нерідко залишається поза увагою. Досвід підказує що шестирічна дитина здатна розрізняти і фонетичну і семантичну сторони слова усвідомлювати його як мовну одиницю. В основі методики формування лексичних понять необхідна робота над лексичним значенням слова.
54335. ВІДЛУННЯ ЕПОХ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 43.5 KB
  Без музики важко переконати людину яка вступає в світ у тому що людина прекрасна а це переконання по суті є основою емоційної естетичної моральної культури В. Загальна...
54336. Текстові формули (функції) Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 263.5 KB
  Необхідно використовуючи текстові функції заповнити даними таблицю № Автор Назва книги Видавник Кількість сторінок. формат запису функції НАЙТИискомый_текст; просматриваемый_текст; начальная позиция в якості результату повертає позицію початку пошукового рядка тексту який міститься в даному рядку текста.
54337. Методичний конструктор як техніка підготовки педагогів до впровадження директивних інновацій 59.5 KB
  Цей методичний захід має бути необхідний закладу та учителям легкий у виконанні не обтяжуючий учасників заходу і водночас корисний Для цього треба не забувати про особливості навчання дорослих людей які мають свій досвід свої погляди на себе та оточуючий світ на розвиток себе в професії і суспільстві. Подруге підійдіть до розробки заходу дуже ретельно хоча на сучасному етапі саме розробка дійсно якісного методичного заходу не завжди є проблемою для цього є маса літератури з даного приводу але до технік що обираються треба...
54338. Використання методу проектів на уроках інформатики 187 KB
  Тема: Компютерні презентації Проект: Я інформую Тип проекту : інформаційнотворчий. Очікуваний результат: створення презентації засобами MS PowerPoint. Порада Перед створенням презентації бажано: Визначити тему та призначення презентації Створити схему сценарій презентації Спланувати зміст усіх слайдів їх стиль. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА Д.
54339. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 107.5 KB
  Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів. Необхідною складовою методики здійснення проектної діяльності є складання загальної моделі що розглядається як умовний образ схема кінцевого результату проекту. Першим із них передбачено виконання завдань навчального проекту та здійснення презентації кінцевого інтелектуального матеріального продукту безпосередньо на уроці або під час проведення серії уроків з певної теми. Водночас педагогічна функція вчителя ускладнюється порівняно з...
54340. Метод проектів на уроках інформатики 78.5 KB
  Історія виникнення методу проектів Місце методу проектів у навчальному процесі Формування проектних компетенцій Метод проектів на уроках інформатики Висновки Використані джерела Вступ Сучасну практичну діяльність людства науковотехнічний та культурний прогрес у різних сферах суспільного буття неможливо уявити без проектування і проектів. Історія виникнення методу проектів Використання у навчальновиховному процесі методу проектів не є новим для українських шкіл. Першим увів поняття метод проектів...
54341. Культура Европы в XX - начале XXI вв.: противоречия и проблемы 28.21 KB
  Таким образом процесс подготовки и проведения такого учебного занятия как комбинированный урок увлекает студентов активизирует их достаточно свободно пользоваться простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении аудировании чтении и письме. ФГОУ СПО Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ Дисциплина: Английский язык Группа: С41 Преподаватель: Бутакова Л. Тема занятия: Строительство зданий и сооружений Тип и вид занятия: комбинированный Цели занятия...
54342. Методические основы использования прикладного ПО на уроках в школе 111.5 KB
  Деление на группы производят либо по способностям либо случайным образом например по партам или по алфавиту. В этом случае как правило формируются разно уровневые группы в которых быстро определяются лидеры и аутсайдеры. Гузеев предложил различать группы выравнивания поддержки и развития. Группы выравнивания состоят из учащихся с различной успеваемостью и ориентированы на достижение всех ее участников обязательного уровня образования; группы поддержки однородны по успеваемости; в группах развития ученики более высокого уровня...