41847

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ И СХЕМ НА ЕГО ОСНОВЕ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Изучение принципов построения схем сумматора вычитающего устройства дифференцирующего устройства с использованием операционного усилителя. Рисунок 1 Схема электрическая принципиальная усилителя Рисунок 2 Осциллограмма суммирующего устройства. Uвх t Uвх t Рисунок 3 Осциллограмма вычитающего устройства. Uвх t Рисунок 4 Осциллограмма интегрирующего устройства.

Русский

2013-10-25

119.73 KB

10 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ И СХЕМ НА ЕГО ОСНОВЕ

Цель работы: 1. Изучение схемы и основных параметров

операционного усилителя.

2. Изучение принципов построения схем сумматора, вычитающего устройства, дифференцирующего устройства с использованием операционного усилителя.

3. Практическая проверка работы инвертирующего сумматора, выполненных на базе операционного усилителя К1УТ401.

Оборудование: 1. Макет операционного усилителя с элементами

коммутации, подключающими к нему сумматор, вычитающее устройство, дифференцирующее устройство, и интегратор.

2. Источник питания операционного усилителя U=6,3В

3. Два источника регулируемого постоянного напряжения U=1,5В

4. Генератор прямоугольных и треугольных колебаний или импульсов  

5. Два вольтметра постоянного напряжения с пределом измерения U=1,5В и U=5В.

6. Электронный осциллограф.

Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная усилителя

Рисунок 2 – Осциллограмма суммирующего устройства.

Uвх

t


Uвх

t

Рисунок 3 – Осциллограмма вычитающего устройства.

Uвх

t

Рисунок 4 – Осциллограмма интегрирующего устройства.

Uвх

t

Рисунок 5 – Осциллограмма дифференцирующего устройства.

Вывод: В ходе работы мною была изучена схема и основные параметры операционного усилителя, построены осциллограммы сумматора, вычитающего устройства, дифференцирующего устройства и интегратора

ЛР.140448.278.07.00.00.10

Лист

Дата

08.02.13

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64354. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 153 KB
  Значна кількість завдань міліції реалізується в процесі виконання своїх функцій спеціальними установами органів внутрішніх справ. Проте організаційно-правові основи діяльності цих установ ОВС України, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість...
64355. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ 183.5 KB
  Проблема конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки є високоактуальною, що пов’язано із важливістю вирішення питань забезпечення продовольчої безпеки кожної країни в сенсі покращення здоров’я людей шляхом підвищення економічної ефективності виробництва продукції.
64356. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 222.5 KB
  Важко уявити сучасний заклад підприємство без розвиненої інформаційної інфраструктури: сукупності інформаційних центрів банків даних і знань центрів керування апаратнопрограмних засобів і технологій забезпечення збору зберігання обробки і передачі інформації...
64357. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ ГОМЕОСТАЗУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ НА ЕТАПАХ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 344.5 KB
  Мета дослідження обгрунтування концепції комплексного індивідуального лікування хворих на генералізований пародонтит на підставі визначення ролі систем гомеостазу в патогенезі пародонтиту вивчення дизбіотичних...
64358. Розвиток методів розрахунку систем охолоджування роторів газових турбін 2.57 MB
  В найближчому майбутньому освоєння високих температур газу відбуватиметься головним чином за рахунок вдосконалення систем охолоджування зокрема шляхом вдосконалення охолодження роторів турбін.
64359. Сформованість готовості майбутніх учителів до організації міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків 435.5 KB
  Національна освіта переживає критичне та конструктивне переосмислення дійсності, пов’язане з глибоким перетворенням усіх сфер суспільного життя. Сьогодні пріоритетними у навчально-виховному процесі є: гуманізація, становлення сучасних засад морально-етичного виховання...
64360. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів транспортних спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки 263.5 KB
  Дотепер накопичений досить великий арсенал наукових досліджень щодо застосування ППФП в освітньому процесі студентів майбутніх фахівців різних галузей господарства Сущенко Л. Недостатньо досліджено питання обґрунтованості вибору вправ професійноприкладної...
64361. УСВІДОМЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ЯК ЧИННИК САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 186.5 KB
  Процес вибору професії доволі складний тривалий і суперечливий. Професійне становлення особистості що починається з вибору професії не закінчується ним.
64362. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ, ЗУМОВЛЕНИХ СТАНОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ 440.5 KB
  Актуальність теми визначається необхідністю забезпечення безперебійного перевізного процесу на залізницях України підвищення швидкості руху поїздів зниження питомих витрат енергоресурсів зменшення строку доставки вантажів.