41874

Ознакомиться с основными положениями теории погрешности, измерить высоту, диаметр и объем цилиндра. Правильно обработать результаты измерений

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

В результате проделанной работы ознакомились с основными положениями теории погрешности, рассчитали относительную погрешность измерений.

Русский

2013-10-27

54.31 KB

7 чел.

Цель работы: Ознакомиться с основными положениями теории погрешности, измерить высоту, диаметр и объем цилиндра. Правильно обработать результаты измерений.

Оборудование: Штангенциркуль, измеряемое тело.

Номер измерения

Н()

-H()

( -H)²()

D()

-D()

(-D)²()

1

54,9

-0,34

1,15

56

0,18

0,32

2

54,8

-0,24

0,57

56,6

-0,42

1,76

3

54,7

-0,14

0,19

56,2

-0,02

0,004

4

54,1

0,46

2,11

55,8

0,38

1,44

5

54,3

0,26

0,67

56,3

-0,12

0,14

Ход работы:

Среднее арифметическое значение:

                                                          

      =54,56                                                                 =56,18

Средняя квадратичная погрешность:

 SХ=

SH= 1,54                                                                             SD=1,36

Доверительный интервал:

ΔX=tSx        =0,95                    t=2,78

ΔН=0,43                                                                           ΔD=0,38

X=   ±ΔX

H=54,56±0,43                                                        D=56,18±0,38

Относительная погрешность:

ε=100%

εH=0,08%                                                                                     εD=0,07%

Средний объем цилиндра:

=

=

Относительная погрешность:

ε=

ε===0,16%

Доверительный интервал:

εv 

2166819,5

Окончательные результаты:

 H=54,56±0,43 , =0,95 ,  εH=0,08%                         

 D=56,18±0,38, =0,95  ,  εD=0,07%                 

 V=135426219±2166819,5 , εv=0,16%                                                 

Вывод: В результате проделанной работы ознакомились с основными положениями теории погрешности, рассчитали относительную погрешность измерений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42302. Проектування приміщення канцелярії з робочими місцями, обладнаними інформаційними системами 33.5 KB
  Стислі теоретичні відомості Оптимальні умови зберігання документів забезпечуються: Наданням для архіву приміщення і проведенням плановопопереджувального ремонту приміщень; Обладнанням приміщення архіву засобами пожежогасіння охоронною і протипожежною сигналізацією; Застосуванням спеціального обладнання для зберігання документів стелажів сейфів коробок і т. Спеціальні приміщення для архіву повинні передбачатися при будівництві адміністративних будівель для організацій у структурі яких діє архів. За відсутності спеціального...
42303. Основи роботи з Mathcad 122.7 KB
  MathCAD працює з документами. З погляду користувача, документ - це чистий лист папера, на якому можна розміщати блоки трьох основних типів: математичні вирази, текстові фрагменти і графічні області. Розташування нетекстових блоків у документі має принципове значення – зліва праворуч і зверху вниз. Математичні вирази До основних елементів математичних виразів MathCAD відносяться типи даних, оператори, функції і керуючі структури.
42304. Облік вхідних документів 30.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи оволодіння навичкою розробки і заповнення картин обліку документів. Стислі теоретичні відомості Картка обліку документів складається з комірок обрамлених прямокутників в середину яких вводяться за допомогою інформаційної системи одно або багаторядкові числові і текстові дані. Під час розробки картки обліку документів необхідно керуватися таким: інформація в картці не повинна дублюватися; кожна картка містить інформацію на окрему одну тему; кожна комірка в картці містить окремі відомості по темі картки; щоб...
42305. Характеристики типових динамічних ланок 53 KB
  Дослідити характеристики типових динамічних ланок за допомогою Matlab. Задано ланки і їх передавальні функції. Необхідно скласти блок-схеми і побудувати перехідні характеристики даних ланок.
42306. Исследование и разработка некоторых графических алгоритмов 6.69 MB
  Представлен алгоритм визуализации мелких деталей, основанный на трассировке в карте высот, который отличается от других подобных алгоритмов наличием отражений и использованием нового метода вычисления градиентов текстурных координат. В созданном алгоритме локальной трассировки комбинируется классическая трассировка лучей и метод построения отражений
42307. Дослідження розімкнутої лінійної системи за допомогою середовища MATLAВ 123 KB
  Він повинен включати назва предмета номер і назва лабораторної роботи прізвище та ініціали авторів номер групи прізвище та ініціали викладача номер варіанта короткий опис досліджуваної системи результати виконання всіх пунктів інструкції які виділені сірим фоном див. Визначте смугу пропускання системи найменшу частоту на якій АЧХ стає менше ніж дБ. Побудуйте модель системи в просторі стану.
42308. Хранимые процедуры в MySQL 94 KB
  Введение Хранимые процедуры один из наиболее мощных инструментов предлагаемых разработчикам приложений баз данных MySQL для реализации бизнеслогики. Хранимые процедуры англ stoied proceduies позволяют реализовать значительную часть логики приложения на уровне базы данных и таким образом повысить производительность всего приложения централизовать обработку данных и уменьшить количество кода необходимого для выполнения поставленных задач. Помимо этих широко известных преимуществ использования хранимых процедур общих для большинства...
42309. ОПРЕДЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО МАЯТНИКА 246 KB
  Пусть длина нити маятника т его масса. Если пренебречь силами сопротивления движению то на тело маятника действуют две силы: сила тяжести и натяжение нити . В проекции на направление касательной уравнение движения маятника запишется так: 1 Знак минус возникает потому что проекция силы противоположна направлению отклонения...