41874

Ознакомиться с основными положениями теории погрешности, измерить высоту, диаметр и объем цилиндра. Правильно обработать результаты измерений

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

В результате проделанной работы ознакомились с основными положениями теории погрешности, рассчитали относительную погрешность измерений.

Русский

2013-10-27

54.31 KB

7 чел.

Цель работы: Ознакомиться с основными положениями теории погрешности, измерить высоту, диаметр и объем цилиндра. Правильно обработать результаты измерений.

Оборудование: Штангенциркуль, измеряемое тело.

Номер измерения

Н()

-H()

( -H)²()

D()

-D()

(-D)²()

1

54,9

-0,34

1,15

56

0,18

0,32

2

54,8

-0,24

0,57

56,6

-0,42

1,76

3

54,7

-0,14

0,19

56,2

-0,02

0,004

4

54,1

0,46

2,11

55,8

0,38

1,44

5

54,3

0,26

0,67

56,3

-0,12

0,14

Ход работы:

Среднее арифметическое значение:

                                                          

      =54,56                                                                 =56,18

Средняя квадратичная погрешность:

 SХ=

SH= 1,54                                                                             SD=1,36

Доверительный интервал:

ΔX=tSx        =0,95                    t=2,78

ΔН=0,43                                                                           ΔD=0,38

X=   ±ΔX

H=54,56±0,43                                                        D=56,18±0,38

Относительная погрешность:

ε=100%

εH=0,08%                                                                                     εD=0,07%

Средний объем цилиндра:

=

=

Относительная погрешность:

ε=

ε===0,16%

Доверительный интервал:

εv 

2166819,5

Окончательные результаты:

 H=54,56±0,43 , =0,95 ,  εH=0,08%                         

 D=56,18±0,38, =0,95  ,  εD=0,07%                 

 V=135426219±2166819,5 , εv=0,16%                                                 

Вывод: В результате проделанной работы ознакомились с основными положениями теории погрешности, рассчитали относительную погрешность измерений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73763. Організація роботи бухгалтерської служби 106.5 KB
  Регламентація діяльності облікових працівників. Після вивчення теми 5 студент повинен вміти: розробити Положення про бухгалтерську службу та посадові інструкції для облікових працівників; спланувати роботу бухгалтера; охарактеризувати вимоги до обладнання робочого місця бухгалтера; скласти акт прийманняпередачі справ при зміні бухгалтера. Регламентація діяльності облікових працівників У ході виконання своїх обов’язків між бухгалтерами та іншими працівниками підприємства виникають взаємовідносини з різних питань що дозволяє виділити такі...
73764. Організація діловодства, документування операцій та документообігу 144.5 KB
  Однією з умов успішної діяльності підприємства є якість управління ним, яке залежить від рівня інформаційного забезпечення керівництва. процес прийняття управлінського рішення передбачає отримання даних, їх аналіз, узагальнення та підготовку в розрізах і форматі, необхідних для управлінського персоналу.
73766. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 85.5 KB
  Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування Стиль – 1 суспільно необхідний історично сформований різновид літературної мови її функціональна підсистема що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних одиниць. Кожний стиль має свою сферу використання призначення ознаки і мовні засоби; 2 сукупність прийомів використання мовних засобів що є характерною для творчості окремого письменника діяча культури мовця індивідуальний стиль; 3...
73767. Східня Україна і козачина на порозі XVII ст. Соціальне значіннє козацтва 357.5 KB
  До сього треба додати ще як постулят також на перший погляд елєментарний і скромний але в практичнім переведенню дуже мало удобоносний се право воєнних контінґентів козацьких взаміну за їx службу державі й охорону полудневих границь на приставстваrdquo; кватири і виживленнє в коронних маєтностях. що йно тільки сам замок збудовано люстрація виказує 36 сїл або хуторівrdquo; що належать до староства Білоцерківського 9 таких же осад на міських ґрунтах десяток сїл в шляхетських державах крім того в Романівськім ключу 5 сїл цїлий...
73768. Полїтичні обставини перших десятилїть XVII в. і їx вплив на зріст і розвій козачини 476 KB
  Не кажуть про Ливонїю тільки про Швецію і дуже її боять ся щоб туди не завели їх на погибільrdquo; доносив кореспондент. Нема згоди між нимиrdquo; доносив згаданий кореспондент Замойскому в початках квітня ст. І чи сукно прийшло б на чотири тисячі чи на шість і так само якісь гроші то хочуть розібрати між собою ті що були в волоськім походї а иньшим дати не хочуть; кажуть так: ми се заслужили а иньші нехай собі заслугують. Так була й Кощина мова на радї: обіцяно гроші й сукно з початку на чотири тисячі а тепер на шість ...
73769. Козачина в службі національних українських змагань. Київський освітний рух і відновленнє православної єрархії 404.5 KB
  Тодї як польські полїтики і правителї тїшили ся приборканнєм української своєволї вчиненим комісією 1619 р. І те що не удавало ся осягнути заходам публицїстів і богословів полїтичних дїячів і релїґійних аґітаторів лїпших сил духовних і світських сучасної України й Білоруси було здобуто завдяки тому що справу взяло під охорону своєї шаблї низове рицарство буйних добичників так мало звязаних з яким небуть церковним житєм що сучасник Сарнїцкий збиравши відомости про козаків 1580х років...