41926

Дослідження біполярного транзистора (БТ)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Русский

2013-10-26

714.61 KB

2 чел.

Звіт по лабораторній роботі по транзисторам №1

З електроніки мікросхем. мікропроц.

«Дослідження біполярного транзистора(БТ)»

        Виконав: студент ІАН 210

Клочан А.Є.

Перевірив: Дубер В.Г.

Київ

2011

Мета работи:Дослідження статистичних характеристик біполярного транзистора.

Результати експериментів

Експеримент 1. Визначення коефіцієнта передачі транзистора по постійному струму.

Складаємо схему:

Проводимо виміри Uкэ,Iб,Iк, результати заносимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Експеримент 1

Напруга джерела ЕДС  Ек

Напруга джерела ЕДС  Еб

Напруга Uкэ mV

Струм бази mkA

Струм колектора  mA

Коефіцієнт передачі DC  

а)

10 В

5,7 В

785,3

49,15

9,289

188,99

б)

10 В

2,68 В

757,1

19,23

3,743

194,64

в)

5 В

2,68 В

757

19,23

3,59

186,68

Розраховуємо коефіцієнт передачі DC  

а)DC1 =Ik/Ib= 9,289 ×10-3/49,15×10-6 = 188,99;

б)DC2 =Ik/Ib= 3,743×10-3/19,23×10-6 = 194.64;

в)DC3 =Ik/Ib= 3,59 ×10-3/ 19,23 ×10-6 = 186,68;

Експеримент 3. Отримання вихідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ 

Складаємо схему:

Вимірюємо Ік при різних значеннях Uкэ, Іб. Результати записуэмо в таблицю 2.2. За результатами будуємо сімейство графіків Ik(U) при різних значеннях Іб. Розраховуємо при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Таблиця 2.2

Uкэ, В

Iб, мкА

20

40

60

80

100

IК, мА

0,5

3.730

7.197

10.41

13.41

16.29

1

3.748

7.231

10.46

13.47

16.36

3

3.812

7.357

10.64

13.71

16.65

6

3.914

7.551

10.92

14.07

17.08

=3.637×10-3/20×10-6=181,85;

Коефіцієнт передачі струму АС =181,85; при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Експеримент 4. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ.

Складаємо схему:

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Таблиця 2.3

Uбэ, В

Uкэ, В

2

4

6

8

10

, мкА

2

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

3

2,041

2,041

2,041

2,041

2,041

5

3,982

3,982

3,982

3,982

3,982

7

5,938

5,938

5,938

5,938

5,938

10

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

Графік залежності Іб(Uбэ);

По вихідній характеристиці знайдемо при зміні базового струма з 2 мкА до 8 мкА.

=

Розрахований за наслідками вимірювань опір rвх =1,016

Експеримент 5. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з Об.

Складаємо схему:

Вимірюємо Іэ при визначених значеннях Uкб, Uэб. Результати вимірів заносимо до таблиці 2.4.По даним таблиці будуємо графік залежності IЭ=f(UБЭ).

Таблиця 2.4

Uэб, В

Uкб, В

1

2

4

6

8

10

, мкА

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,6

9,807

9,888

10,05

10,21

10,37

10,53

0,8

13360

13460

13640

13830

14020

14200

1

193600

194200

195300

196500

197600

198700


Оскільки залежність IЭ=f(UБЭ) при різних значеннях Uкб має однаковий характер, то побудуємо залежність IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

Графік залежності IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

По отриманій характеристиці знайдемо rє при зміні струма емітора від 5 мА до 10 мА;

При IЭ= 5 мА  UБЭ=0,67В , а при IЭ= 10 мА  UБЭ=0,74В

rє==

Опір rэ. Розрахунок за наслідками вимірювань rє=14 Ом;

rЭ=25/IЭ, де IЭ при IБ=20 мкА

При IБ=20 мкА IЭ= 4.184 мА;

rЭ=25/IЭ=25/4.184×10-3=5,975 кОм

Розрахунок по формулі  rЭ=5,975 кОм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73350. Звук ч, позначення його буквою Ч ч 138.84 KB
  Голосні та приголосні звуки Чим відрізняються приголосні звуки від голосних Як звуки позначаються на письмі Навіщо потрібно вивчати літери Щоб вміти читати слова речення тексти. Який спільний звук мають ці слова Спробуємо визначити який звук ч за звучанням. Які слова із звуком ч ви запам’ятали Які з них вказують на дію предмета Які називають один предмет а які багато предметів
73351. Позакласне читання. Олена Пчілка. «Сосонка» 74.1 KB
  Головний герой твору Івась переживає радість і захоплення. А коли він покинув рідний дім то охопили його і смуток і страх і розпач: Був він Івась а то став уже Ванька. Не витримав Івась чужої хати. Головні герої: Івась Сосонка.
73352. Урок: Дім, милий дім 557.63 KB
  The topic of our lesson is “My house”. Today we’re going to revise the words on topic “House”, we’ll listen to the text and try to represent it in a picture, we’ll revise the usage of the structures THERE IS/ARE and the prepositions of place. And by the end of the lesson we’ll make up the project “My house”.
73353. Продукти харчування та Домогосподарство 849.52 KB
  Повторити й активізувати ЛО теми. Систематизувати вживання слів some any у питальних та заперечних реченнях. Розвивати здібності учнів до планування свого висловлювання. Виховувати повагу до смаків та вподобань людей країни мова, якої вивчається.