41926

Дослідження біполярного транзистора (БТ)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Русский

2013-10-26

714.61 KB

2 чел.

Звіт по лабораторній роботі по транзисторам №1

З електроніки мікросхем. мікропроц.

«Дослідження біполярного транзистора(БТ)»

        Виконав: студент ІАН 210

Клочан А.Є.

Перевірив: Дубер В.Г.

Київ

2011

Мета работи:Дослідження статистичних характеристик біполярного транзистора.

Результати експериментів

Експеримент 1. Визначення коефіцієнта передачі транзистора по постійному струму.

Складаємо схему:

Проводимо виміри Uкэ,Iб,Iк, результати заносимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Експеримент 1

Напруга джерела ЕДС  Ек

Напруга джерела ЕДС  Еб

Напруга Uкэ mV

Струм бази mkA

Струм колектора  mA

Коефіцієнт передачі DC  

а)

10 В

5,7 В

785,3

49,15

9,289

188,99

б)

10 В

2,68 В

757,1

19,23

3,743

194,64

в)

5 В

2,68 В

757

19,23

3,59

186,68

Розраховуємо коефіцієнт передачі DC  

а)DC1 =Ik/Ib= 9,289 ×10-3/49,15×10-6 = 188,99;

б)DC2 =Ik/Ib= 3,743×10-3/19,23×10-6 = 194.64;

в)DC3 =Ik/Ib= 3,59 ×10-3/ 19,23 ×10-6 = 186,68;

Експеримент 3. Отримання вихідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ 

Складаємо схему:

Вимірюємо Ік при різних значеннях Uкэ, Іб. Результати записуэмо в таблицю 2.2. За результатами будуємо сімейство графіків Ik(U) при різних значеннях Іб. Розраховуємо при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Таблиця 2.2

Uкэ, В

Iб, мкА

20

40

60

80

100

IК, мА

0,5

3.730

7.197

10.41

13.41

16.29

1

3.748

7.231

10.46

13.47

16.36

3

3.812

7.357

10.64

13.71

16.65

6

3.914

7.551

10.92

14.07

17.08

=3.637×10-3/20×10-6=181,85;

Коефіцієнт передачі струму АС =181,85; при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Експеримент 4. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ.

Складаємо схему:

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Таблиця 2.3

Uбэ, В

Uкэ, В

2

4

6

8

10

, мкА

2

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

3

2,041

2,041

2,041

2,041

2,041

5

3,982

3,982

3,982

3,982

3,982

7

5,938

5,938

5,938

5,938

5,938

10

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

Графік залежності Іб(Uбэ);

По вихідній характеристиці знайдемо при зміні базового струма з 2 мкА до 8 мкА.

=

Розрахований за наслідками вимірювань опір rвх =1,016

Експеримент 5. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з Об.

Складаємо схему:

Вимірюємо Іэ при визначених значеннях Uкб, Uэб. Результати вимірів заносимо до таблиці 2.4.По даним таблиці будуємо графік залежності IЭ=f(UБЭ).

Таблиця 2.4

Uэб, В

Uкб, В

1

2

4

6

8

10

, мкА

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,6

9,807

9,888

10,05

10,21

10,37

10,53

0,8

13360

13460

13640

13830

14020

14200

1

193600

194200

195300

196500

197600

198700


Оскільки залежність IЭ=f(UБЭ) при різних значеннях Uкб має однаковий характер, то побудуємо залежність IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

Графік залежності IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

По отриманій характеристиці знайдемо rє при зміні струма емітора від 5 мА до 10 мА;

При IЭ= 5 мА  UБЭ=0,67В , а при IЭ= 10 мА  UБЭ=0,74В

rє==

Опір rэ. Розрахунок за наслідками вимірювань rє=14 Ом;

rЭ=25/IЭ, де IЭ при IБ=20 мкА

При IБ=20 мкА IЭ= 4.184 мА;

rЭ=25/IЭ=25/4.184×10-3=5,975 кОм

Розрахунок по формулі  rЭ=5,975 кОм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3564. Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови 84 KB
  Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови. У старому трактуванні алгоритм — це точний набір інструкцій, що описують послідовність дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцевий час. У міру розвитку паралельності в роботі...
3565. Послідовність рішення задачі по розробці програми 78 KB
  Послідовність рішення задачі по розробці програми Послідовність рішення задачі по розробці програм складається з наступних етапів: Формулювання задачі в термінах деякої прикладної області знань, Формалізація задачі, побудова математичної та інформац...
3566. Основні визначення. Приклади алгоритмів 122 KB
  Основні визначення. Приклади алгоритмів Аналіз (від др. греч. «розкладання, розчленовування») — операція уявного або реального розчленовування цілого (речі, властивості, процесу або відношення між предметами) на складові частини, виконуван...
3567. Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. 46 KB
  Апаратні та програмні складові електронно-обчислювальної машини. Персональний комп’ютер можна представити з допомогою двох невід’ємних складових частин: апаратна частина, програмне забезпечення. Апаратні складові частини можна розділити ...
3568. Основи мови С# 302 KB
  Основи мови С# Створення мови C# Не зважаючи на те, що курс Алгоритмізації та програмування , як одним із своїх компонентів, передбачає реалізацію розроблених алгоритмів на існуючих мовах програмування. Я хотів би зупинитися на деяких особливостях м...
3569. Типи даних C# 88.5 KB
  Типи даних C# Цей розділ присвячений універсальній системі типів .NET Common Type System (CTS), яка знаходиться в центрі Microsoft .NET Framework. CTS визначає не тільки всі типи, але і правила, яким Common Language Runtime (CLR) слідує відносно ого...
3570. Синтаксис мови програмування C# 164.5 KB
  Синтаксис мови програмування C# У цьому розділі ми розглянемо основу будь-якої мови програмування — його здатність виконувати привласнення і порівняння за допомогою операторів. Ми побачимо, які оператори є в С# і яке їх старшинство, а потім заг...
3571. Введення в C#. Створення консольних додатків 1.45 MB
  Введення в C#. Створення консольних додатків Мова C# (вимовляється Си-Шарп) - це мова програмування від компанії Microsoft. Він входить у версію Visual Studio - Visual Studio.NET. Крім C# в Visual Studio.NET входять Visual Basic.NET й Visual C++. Од...
3572. Алгоритми роботи з цілими числами 54 KB
  Тип ціле число є основним для будь-якої алгоритмічної мови. Зв'язано це з тим, що вміст комірки пам'яті або регістра процесора можна розглядати як ціле число. Адреси елементів пам'яті також являють собою цілі числа, з їхньою допомогою записуються машинні команди й т.д...