41926

Дослідження біполярного транзистора (БТ)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Русский

2013-10-26

714.61 KB

2 чел.

Звіт по лабораторній роботі по транзисторам №1

З електроніки мікросхем. мікропроц.

«Дослідження біполярного транзистора(БТ)»

        Виконав: студент ІАН 210

Клочан А.Є.

Перевірив: Дубер В.Г.

Київ

2011

Мета работи:Дослідження статистичних характеристик біполярного транзистора.

Результати експериментів

Експеримент 1. Визначення коефіцієнта передачі транзистора по постійному струму.

Складаємо схему:

Проводимо виміри Uкэ,Iб,Iк, результати заносимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Експеримент 1

Напруга джерела ЕДС  Ек

Напруга джерела ЕДС  Еб

Напруга Uкэ mV

Струм бази mkA

Струм колектора  mA

Коефіцієнт передачі DC  

а)

10 В

5,7 В

785,3

49,15

9,289

188,99

б)

10 В

2,68 В

757,1

19,23

3,743

194,64

в)

5 В

2,68 В

757

19,23

3,59

186,68

Розраховуємо коефіцієнт передачі DC  

а)DC1 =Ik/Ib= 9,289 ×10-3/49,15×10-6 = 188,99;

б)DC2 =Ik/Ib= 3,743×10-3/19,23×10-6 = 194.64;

в)DC3 =Ik/Ib= 3,59 ×10-3/ 19,23 ×10-6 = 186,68;

Експеримент 3. Отримання вихідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ 

Складаємо схему:

Вимірюємо Ік при різних значеннях Uкэ, Іб. Результати записуэмо в таблицю 2.2. За результатами будуємо сімейство графіків Ik(U) при різних значеннях Іб. Розраховуємо при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Таблиця 2.2

Uкэ, В

Iб, мкА

20

40

60

80

100

IК, мА

0,5

3.730

7.197

10.41

13.41

16.29

1

3.748

7.231

10.46

13.47

16.36

3

3.812

7.357

10.64

13.71

16.65

6

3.914

7.551

10.92

14.07

17.08

=3.637×10-3/20×10-6=181,85;

Коефіцієнт передачі струму АС =181,85; при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Експеримент 4. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ.

Складаємо схему:

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Таблиця 2.3

Uбэ, В

Uкэ, В

2

4

6

8

10

, мкА

2

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

3

2,041

2,041

2,041

2,041

2,041

5

3,982

3,982

3,982

3,982

3,982

7

5,938

5,938

5,938

5,938

5,938

10

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

Графік залежності Іб(Uбэ);

По вихідній характеристиці знайдемо при зміні базового струма з 2 мкА до 8 мкА.

=

Розрахований за наслідками вимірювань опір rвх =1,016

Експеримент 5. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з Об.

Складаємо схему:

Вимірюємо Іэ при визначених значеннях Uкб, Uэб. Результати вимірів заносимо до таблиці 2.4.По даним таблиці будуємо графік залежності IЭ=f(UБЭ).

Таблиця 2.4

Uэб, В

Uкб, В

1

2

4

6

8

10

, мкА

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,6

9,807

9,888

10,05

10,21

10,37

10,53

0,8

13360

13460

13640

13830

14020

14200

1

193600

194200

195300

196500

197600

198700


Оскільки залежність IЭ=f(UБЭ) при різних значеннях Uкб має однаковий характер, то побудуємо залежність IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

Графік залежності IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

По отриманій характеристиці знайдемо rє при зміні струма емітора від 5 мА до 10 мА;

При IЭ= 5 мА  UБЭ=0,67В , а при IЭ= 10 мА  UБЭ=0,74В

rє==

Опір rэ. Розрахунок за наслідками вимірювань rє=14 Ом;

rЭ=25/IЭ, де IЭ при IБ=20 мкА

При IБ=20 мкА IЭ= 4.184 мА;

rЭ=25/IЭ=25/4.184×10-3=5,975 кОм

Розрахунок по формулі  rЭ=5,975 кОм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37735. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗВТВЛЁННОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ R-L И R-C 209.5 KB
  Цель: экспериментальная проверка основных теоретических соотношений в цепи переменного тока при последовательном включении активного и реактивного сопротивления.
37737. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ R-L И R-C 87.5 KB
  1 за верные то расчетные значения угла  по сравнению с измеренными отличаются в случае когда мы уменьшаем активное сопротивление в среднем на 2 4 меньше а в случае уменьшения реактивного сопротивления меньше на 6 7 для цепи параллельного соединения R – L. Для цепи параллельного соединения R – C расчетный угол сдвига фаз  в случае увеличения активного сопротивления на 2 3 меньше измеренного. Для цепи параллельного...
37739. Исследование резонанса напряжений в электрической цепи 182.5 KB
  Цель работы Изучить явление резонанса напряжения в электрической цепи содержащей последовательно соединённую индуктивную катушку и конденсатор. Схема установки Экспериментальная часть...
37740. Исследование резонанса напряжений 141 KB
  Цель работы Изучить явление резонанса напряжения в электрической цепи содержащей последовательно соединённую индуктивную катушку и конденсатор. Схема установки Экспериментальная часть:
37741. Дослідження операційного підсилювача 338.5 KB
  Умовне позначення типового операційного підсилювача показано на рис. Умовне позначення операційного підсилювача Всі ОП мають так званий диференціальний вхід виконаний як два незалежні входи: інвертуючий і неінвертуючий. При зміні напруги вхідного сигналу на цих ділянках вихідна напруга підсилювача залишається незмінною і визначається напругами близькими до напруги джерел живлення.
37742. Исследование пассивного четырехполюсника 84 KB
  Выполнил: ПО222 ФИРТ Уфа 2007 Цель работы Определить эксперемнтально параметры пассивного четырехполюсника. Рассчитать режимы работы четырехполюсника по эксперементальным данным. Режим работы Прямая передача энергии Обратная предача энергии
37743. Исследование переходных процессов при разрядке конденсатора на резистор и индуктивную катушку 2.75 MB
  Цель: Исследовать апериодический колебательный разряд конденсатора на резисторе и индуктивной катушке. Схема электрической цепи: 1 2 Результаты измерений и вычислений: 1 Установлено Измерено Вычислено