41926

Дослідження біполярного транзистора (БТ)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Русский

2013-10-26

714.61 KB

2 чел.

Звіт по лабораторній роботі по транзисторам №1

З електроніки мікросхем. мікропроц.

«Дослідження біполярного транзистора(БТ)»

        Виконав: студент ІАН 210

Клочан А.Є.

Перевірив: Дубер В.Г.

Київ

2011

Мета работи:Дослідження статистичних характеристик біполярного транзистора.

Результати експериментів

Експеримент 1. Визначення коефіцієнта передачі транзистора по постійному струму.

Складаємо схему:

Проводимо виміри Uкэ,Iб,Iк, результати заносимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Експеримент 1

Напруга джерела ЕДС  Ек

Напруга джерела ЕДС  Еб

Напруга Uкэ mV

Струм бази mkA

Струм колектора  mA

Коефіцієнт передачі DC  

а)

10 В

5,7 В

785,3

49,15

9,289

188,99

б)

10 В

2,68 В

757,1

19,23

3,743

194,64

в)

5 В

2,68 В

757

19,23

3,59

186,68

Розраховуємо коефіцієнт передачі DC  

а)DC1 =Ik/Ib= 9,289 ×10-3/49,15×10-6 = 188,99;

б)DC2 =Ik/Ib= 3,743×10-3/19,23×10-6 = 194.64;

в)DC3 =Ik/Ib= 3,59 ×10-3/ 19,23 ×10-6 = 186,68;

Експеримент 3. Отримання вихідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ 

Складаємо схему:

Вимірюємо Ік при різних значеннях Uкэ, Іб. Результати записуэмо в таблицю 2.2. За результатами будуємо сімейство графіків Ik(U) при різних значеннях Іб. Розраховуємо при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Таблиця 2.2

Uкэ, В

Iб, мкА

20

40

60

80

100

IК, мА

0,5

3.730

7.197

10.41

13.41

16.29

1

3.748

7.231

10.46

13.47

16.36

3

3.812

7.357

10.64

13.71

16.65

6

3.914

7.551

10.92

14.07

17.08

=3.637×10-3/20×10-6=181,85;

Коефіцієнт передачі струму АС =181,85; при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Експеримент 4. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ.

Складаємо схему:

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Таблиця 2.3

Uбэ, В

Uкэ, В

2

4

6

8

10

, мкА

2

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

3

2,041

2,041

2,041

2,041

2,041

5

3,982

3,982

3,982

3,982

3,982

7

5,938

5,938

5,938

5,938

5,938

10

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

Графік залежності Іб(Uбэ);

По вихідній характеристиці знайдемо при зміні базового струма з 2 мкА до 8 мкА.

=

Розрахований за наслідками вимірювань опір rвх =1,016

Експеримент 5. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з Об.

Складаємо схему:

Вимірюємо Іэ при визначених значеннях Uкб, Uэб. Результати вимірів заносимо до таблиці 2.4.По даним таблиці будуємо графік залежності IЭ=f(UБЭ).

Таблиця 2.4

Uэб, В

Uкб, В

1

2

4

6

8

10

, мкА

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,6

9,807

9,888

10,05

10,21

10,37

10,53

0,8

13360

13460

13640

13830

14020

14200

1

193600

194200

195300

196500

197600

198700


Оскільки залежність IЭ=f(UБЭ) при різних значеннях Uкб має однаковий характер, то побудуємо залежність IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

Графік залежності IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

По отриманій характеристиці знайдемо rє при зміні струма емітора від 5 мА до 10 мА;

При IЭ= 5 мА  UБЭ=0,67В , а при IЭ= 10 мА  UБЭ=0,74В

rє==

Опір rэ. Розрахунок за наслідками вимірювань rє=14 Ом;

rЭ=25/IЭ, де IЭ при IБ=20 мкА

При IБ=20 мкА IЭ= 4.184 мА;

rЭ=25/IЭ=25/4.184×10-3=5,975 кОм

Розрахунок по формулі  rЭ=5,975 кОм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57984. Все действия с обыкновенными дробями 2.67 MB
  Цели: усвоение и обобщение учащимися правил сложения, вычитания, умножения и деления обыкновенных дробей, формирование умений и навыков применения их при решении задач, уравнений; развитие памяти учащихся, культуры устной речи, познавательного интереса школьников...
57985. Путешествие в страну Дроби 55 KB
  Учитель: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие - мы посетим страну Дроби. В этой стране мы сделаем несколько остановок: в деревне Исторической, побываем на берегу озера Ребусного, отдохнем на поляне Театральной...
57986. Деление обыкновенных дробей 365.5 KB
  Цель: Проверить умения и навыки учащихся по умножению дробей. Добиться усвоения учащимися правила деления дробей. Проверить степень усвоения новой темы. Привить интерес к математике. Воспитание ответственности, самостоятельности, умений оценивать свои знания, учится работать на доверии, самопроверке.
57987. тематики учитель вищої категорії 2.3 MB
  Мета уроку: Мета дидактична: повторення правил множення та ділення дробів знаходження значення дробу від числа; узагальнення і систематизація знань умінь; відпрацювання навиків розвязування задач на множення та ділення звичайних дробів та мішаних чисел при розвязуванні прикладів зразків і задач. Корекційнорозвиваюча мета: розвивати пізнавальну діяльність мовний розвиток називати приклади пояснювати хід практичних дій сенсоматорний розвиток виконувати всі дії необхідні в досягненні результату; розвивати зоровослухову пам'ять...
57988. З чого починається дружба 82.5 KB
  Мета: зясувати кого називають другом що означає уміти дружити і за що цінують друзів. Кого ми називаємо другом 2. Проблемне питаня: Чи кожна людина може бути справжнім другом і чи стала Герда справжнім другом для Кая 4.
57989. Мій друг. Спілкування з товаришами. Моделювання дружніх стосунків 76.5 KB
  Мета: розкрити значення дружби в житті кожної людини; вчити висловлюватися іноземною мовою про свого друга; удосконалювати навички читання та усного мовлення використовуючи зорові опори; розвивати уміння дітей спілкуватися і підтримувати товариські стосунки розвивати в учнів усне мовлення...
57990. Людина: дух, душа, тіло 212 KB
  Термін яким переважно релігія ідеалістична філософія та донаукова психологія позначали психіку внутрішній світ людини. Душа у релігії Душа це людина або тварина чи життя людини або тварини.
57991. Environmental Problems on the Planet Earth 81 KB
  One half of it is habitable. The rest of the land is the mountains, deserts, ice and other places where people cannot live in. And now I’m cutting this half into 4 parts. It’s impossible to believe but only 1/4 gives us food and shelter.
57992. Епоха Катерини ІІ 87.5 KB
  Мета: зясувати велич і трагедію народів Російської імперії за часів Катерини ІІ підтвердити або спростувати імя російської імператриці як Катерини Великої. Задачі: дати оцінку історичному періоду який передував епосі Катерини ІІ...