41933

Выполнение действий с матрицами в программе MathCad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание: 1 Создать матрицы. 3 Найти ранг матрицы А ранг матрицы наибольший порядок минора этой матрицы который отличный от нуля: rnk. 4 В символьном виде выполнить транспонирование матрицы В т. заменить местами строки и столбцы матрицы В.

Русский

2013-10-26

69.08 KB

14 чел.

Пензенский государственный университет

Кафедра «Информационно-вычислительные системы»

Действия с матрицами  в MathCad

Отчет о лабораторной работе №2

по дисциплине «Информационные технологии»

       Выполнил: ст-т гр.11ВО2

       Убин Н.А.

       Проверила: старший преподаватель

       Терякова Ю.В.

2013

Вариант 16.

Тема: Действия с матрицами  в MathCad.

Цель работы: выполнение действий с матрицами  в программе MathCad .

Задание:

1) Создать матрицы.

2) Выполнить следующие действия с матрицами: 1) A+BM; 2) MC; 3) B3; 4)C+mK; 5)AB+DK 6)D-3.

3) Найти ранг матрицы А (ранг матрицы -наибольший порядок минора этой матрицы, который отличный от нуля): rank(A).

4) В символьном виде выполнить транспонирование матрицы В, т.е. заменить местами строки и столбцы матрицы В. 

5) В символьном виде выполнить инвертирование  матрицы А (т.е. найти матрицу, которая будет обратной к матрице А) .

6) В символьном виде найти обратную матрицу К. 

7) В символьном виде найти детерминант (определитель) матрицы А.

Ход выполнения работы:

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы с помощью Mathcad  научились: создавать матрицы, с ними выполнять математические операции, вычислять ранг и детерминант.  В символьном виде: транспонировать матрицу, инвертировать, находить обратную матрицу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68745. Англійська мова: Навчально-методичний посібник 916 KB
  У відповідності до навчальної програми дисципліни “Іноземна мова” на ІІ етапі навчання студенти мають опрацювати самостійно літературу за фахом в обсязі 45 тис. друкованих знаків. Систематичність цієї роботи як компонента навчального процесу перебуває під постійним контролем викладача.
68748. АНГЛІЙСЬКА МОВА: ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК 37.97 MB
  Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад...
68749. ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК: АНГЛІЙСЬКА МОВА 29.06 MB
  Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах поглибленого вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття...
68751. Друга іноземна (англійська) мова: Словник-мінімум 120 KB
  Словник побудовано на текстовому матеріалі підручника S. Le Maistre, C. Lewis “Language to go” розділи 21-40, в яких розглядаються такі теми, як людина та її оточення: подорожування, відпочинок, свята, покупки, кіно, хвороби, їжа, характер людини, робота тощо.
68752. English for future financiers 1.4 MB
  Each unit includes the main text with a vocabulary, a few additional texts and supporting exercises designed to develop students’ English language skills in reading, speaking, listening and writing. Most tasks are intended for work in pairs or in small groups to help students develop the interpersonal...
68753. Англійська мова (додатково): Навчально-методичний посібник 467.5 KB
  Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички при спілкуванні з носіями англійської мови, розвити між культурну комунікативну компетенцію та її складові.