41951

Відображення атрибутів та операцій класів, наслідування и агрегування на діаграмах класів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создать диаграмму классов пакета Курсы и включить классы ПредложениеКурса Курс КонтрольПредложенияКурса в диаграмму классов. Обеспечить отображение всех атрибутов и операций на диаграмме классов. Создать диаграмму иерархии наследования классов Профессор и Студент. Переместить атрибуты по иерархии наследования классов и получить дерево наследования.

Украинкский

2013-10-26

192.04 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національнийавіаційнийуніверситет

Інститут комп’ютерних інформаційних технологій

Лабораторна робота №5

дисципліна:  “Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування

тема: “Відображення атрибутівтаопераційкласів, наслідування и агрегування на діаграмах класів

Виконав: студент групи ФКН – 404

Юрчик С.В.

Перевірив викладач:

Єрмачков Ю.О.

Київ 2013

Мета роботи:Вивченняпоняття та позначенняатрибутівіоперацій  на діаграмахкласів, методівпереміщенняатрибутів і операцій по ієрархіїнаследуваннякласів, відображеннязвязківнаслідування та агрегування.

  1.  Загрузить RationalRose  и открыть окно диаграммы последовательностей (Sequencediagram).

 

  1.  Создать операции класса Курс. Документировать операцию класса.Создать атрибуты класса Курс. Документировать атрибут класса.

  1.  Создать диаграмму классов пакета Курсы и включить классы ПредложениеКурса, Курс, КонтрольПредложенияКурса в диаграмму классов. Обеспечить отображение всех атрибутов и операций на диаграмме классов.

  1.  Создать диаграмму иерархии наследования классов Профессор и Студент.

  1.  Переместить атрибуты  по иерархии наследования классов и получить «дерево» наследования.

  1.  Дополнить диаграмму классов рис. 8.3. связями принадлежности (агрегирования) – см. рис. 8.4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13342. Призначення та будова коробки передач 240.57 KB
  Лабораторна робота №8 Тема : Призначення та будова коробки передач. Мета: Ознайомитися практично з призначеннями і схемами коробок передач. Загальні теоретичні відомості Коробка передач призначається для зміни в широкому діапазоні крутного моменту що передаєть
13343. Призначення та будова системи карданних передач і шарнірів рівних кутових швидкостей 245.74 KB
  Лабораторна робота №9 Тема : Призначення та будова системи карданних передач і шарнірів рівних кутових швидкостей. Мета: Ознайомитися практично з призначеннями і схемами карданних передач і шарнірів рівних кутових швидкостей. Загальні теоретичні відомості Карда
13344. Призначення та будова системи головних передач і диференціалів 217.43 KB
  Лабораторна робота №10 Тема : Призначення та будова системи головних передач і диференціалів. Мета: Ознайомитися практично з призначеннями і схемами головних передач і диференціалів. Загальні теоретичні відомості Головна передача слугує для збільшення крутного м...
13345. Призначення та будовою рульового керування 420.92 KB
  Лабораторна робота №6 Тема : Призначення та будовою рульового керування. Мета: Ознайомитися практично з призначеннями і видами рульового керування Рульове керування призначається для зміни напряму руху автомобіля повертанням передніх керованих коліс і складаєтьс...
13346. Призначення та будова гальмових систем 165.42 KB
  Лабораторна робота №7 Тема : Призначення та будова гальмових систем. Мета: Ознайомитися практично з призначеннями і схемами різних типів гальм. Загальні теоретичні відомості Експлуатація будьякого автомобіля допускається лише за умови справності його гальмової...
13347. Структурно-функциональные особенности СОК Олимпик 3.89 MB
  Спортивно-оздоровительный комплекс Олимпик находится на территории Воронежской области, в черте города Воронеж. В своей дипломной работе хотелось бы рассказать о городе Воронеже в целом, развитии туризма в нем и о спортивно-оздоровительном комплексе Олимпик...
13348. Вивчення законів збереження імпульсу та енергії при ударі 107 KB
  Лабораторна робота № 1 Тема: Вивчення законів збереження імпульсу та енергії при ударі. Мета: Перевірити виконання законів збереження імпульсу та енергії при пружному ударі. Прилади і матеріали: установки для спостереження та дослідження наслідків удару ...
13349. Вивчення затухаючих коливань і визначення логарифмічного декремента затухання 372.5 KB
  Лабораторна робота № 2 Тема. Вивчення затухаючих коливань і визначення логарифмічного декремента затухання. Мета: ознайомитись з описом затухаючих коливань визначити основні характеристики затухаючих коливань уніфіляра. Теоретичні відомості. Лінійні за...
13350. Визначення опору провідника за допомогою моста сталого струму (моста Уітстона) 581.5 KB
  Лабораторна робота № 3 Тема: Визначення опору провідника за допомогою моста сталого струму моста Уітстона. Мета: ознайомитись з класичним методом вимірювання опору за допомогою мостової схеми. Прилади і пристрої: стрілковий гальванометр з нульовою точкою мага