41978

Исследование объемов передаваемой информации в каналах волоконно-оптических систем связи

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Целью работы является исследование энергетического потенциала и пропускной способности волоконнооптического канала системы с технологией DWDM. Для предложенной технологии задан набор исходных параметров который включает в себя частотные пространственноэнергетические и технологические параметры системы обозначены зеленым цветом. Задание к лабораторной работе Для предложенной технологии волоконнооптической системы согласно номеру рабочего места исследовать характеристики системы по всем этапам расчета при заданном наборе исходных...

Русский

2013-10-26

15.28 KB

7 чел.

Лабораторная работа 3

«Исследование объемов передаваемой информации в каналах волоконно-оптических систем связи»

 1.  Описание макета лабораторной работы

Лабораторная работа выполнена в программной среде MachCad 2001i и представляет собой  последовательный расчет энергетических и информационных характеристик волоконно-оптических каналов системы с технологией DWDM.

Целью работы является исследование энергетического потенциала и пропускной способности волоконно-оптического канала системы с технологией DWDM.

Для предложенной технологии задан набор исходных параметров, который включает в себя частотные, пространственно-энергетические и технологические параметры системы (обозначены зеленым цветом).

Лабораторная работа состоит из 10 этапов расчета:

 1.  Исследования влияния нелинейного эффекта фазовой самомодуляции.
 2.  Исследования влияния нелинейного эффекта перекрестной фазовой модуляции
 3.  Исследования влияния вынужденного рассеяния Рамана.
 4.  Исследования влияния вынужденного рассеяния Бриллюэна.
 5.  Исследования влияния нелинейного эффекта четырехволнового смешения.
 6.  Определение уровня мощности сигнала.
 7.  Определение уровня мощности шума.
 8.  Исследование отношения сигнал/шум и Q-фактора.
 9.  Определение вероятности ошибки символов в канале.
 10.  Оценка пропускной способности и показателя информационных возможностей волоконно-оптического канала (ПИВ)

Пункты 1-4 содержат графическое отображение результатов расчета.

 1.  Задание к лабораторной работе

 1.  Для предложенной технологии волоконно-оптической системы, согласно номеру рабочего места, исследовать характеристики системы по всем этапам расчета при заданном наборе исходных данных.

Для каждого из этапов произвести расчет требуемых показателей системы, при этом параметр протяженности волоконно-оптической линии (L, м) вводится самостоятельно, согласно варианту задания.

2.2. Исследовать изменение предлагаемых характеристик этапов исследования 1-10 для заданных значений показателей системы (согласно номеру рабочего места).

По результатам исследований сделать выводы, изменение каких исходных параметров в большей мере влияют на искомые характеристики системы.   

2.3. Исследовать наибольшую степень изменения мощности четырехволнового смешения при варьировании заданных показателей системы  (согласно номеру рабочего места).

По результатам исследований сделать выводы.

 1.  Содержание отчета по лабораторной работе

Отчет лабораторной работы предоставляется, оформленным на листах А4, с титульным листом. В отчете следует предоставить следующую информацию:

 1.  Краткое описание исследуемой технологии волоконно-оптической системы связи.
 2.  Результаты расчета каждого этапа лабораторной работы при заданных исходных данных.
 3.  Результаты расчета согласно п.2.2. Отчет должен содержать графическое представление результатов этапов исследования 1-4. Выводы.
 4.  Результаты расчета согласно п.2.3. Выводы.
 5.  Общие выводы по проведенным исследованиям.

№ рабочего места

L, м

Р0, Вт

V, Гбит/с

N (кол-во каналов)

1

40

0.004

40

160

2

50

0.001

10

80

3

60

0.005

10

80

4

40

0.002

40

80

5

50

0.0022

10

160

6

60

0.003

10

40


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48089. Історія України 574.5 KB
  Вступ до курсу Історія України. Предмет має назву Історія України тобто розкриває і аналізує життя наших предків. Історія України бере свій початок з появи перших людей на її території.
48090. Сервісологія. Опорні конспекти лекцій 222 KB
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПОТРЕБ Мета і завдання дисципліни âСервісологіяâ. Основні поняття теорії потреб. Поняття âпотребиâ âнеобхідностіâ âбажанняâ âнадмірної потребиâ. Потреби нагальні первинні та; вторинні індивідуальні та суспільні; матеріальні та духовні.
48091. Органічна хімія. Опорні лекції 1.47 MB
  Алкани Алкани насичені вуглеводні парафіни сполуки Карбону і Гідрогену в молекулах яких всі валентності насичені атомами Гідрогену. Розміщення бокових відгалужень у вигляді радикалів визначається порядковим номером атомів Карбону карбонового ланцюга. Нумерацію атомів Карбону в головному карбоновому ланцюзі починають з ближнього кінця де розміщується замісник радикал.
48092. Теоретичні основи фінансового аналізу 769.5 KB
  Значення і теоретичні основи фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Метод фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Фінансовий аналіз засіб пізнання фінансового механізму підприємства процесів формування і використання фінансових ресурсів для здійснення діяльності. Як відомо у процесі функціонування будьякого підприємства циклічно відбувається: залучення необхідних ресурсів; зєднання їх у виробничому процесі; реалізація...
48093. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.11 MB
  Головною заслугою фізіократів є те що вони вперше перенесли предмет економічного дослідження зі сфери обігу в сферу виробництва і цим заклали фундамент для аналізу капіталістичного виробництва Класична політекономія Дійсно науковий характер економічна теорія отримала у працях представників класичної школи політичної економії В. Виходячи із сучасної практики важко не критикувати положення марксизму щодо економічної неспроможності капіталістичного виробництва та безперспективності його розвитку.Маркс з великою силою свого таланту логічно...
48094. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 61 KB
  Предмет система і джерела земельного права; земельна реформа в Україні. Предмет методи принципи і система земельного права. Джерела земельного права України їх класифікація.
48095. Навчально-методичні матеріали. Земельне право 409.5 KB
  В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у звязку з проведенням земельної реформи приватизації землі прийняттям нового Земельного Кодексу України. Проблеми даної навчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних і нормативних документів: Конституції України Земельного кодексу України Кодексів інших галузей права указів Президента України декретів і постанов Кабінету Міністрів України відомчих нормативних актів що регулюють земельні правовідносини в державі. Джерела земельного права України і їх...
48096. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 2.5 MB
  Теоретичні аспекти виникнення та розвитку науки національної економіки Основоположником науки про національну економіку є німецький економіст Ф. Лістом у вказаній праці можна звести до трьох взаємоповязаних підходів: 1 теорії продуктивних сил; 2 концепції стадійного економічного розвитку; 3 положення про активну економічну роль держави. Вона є результатом попереднього розвитку відкриттів удосконалень традицій досвіду знань. Ліст справедливо відзначає що істинні багатство і добробут нації зумовлюються не кількістю мінових...
48097. Планирование персонала на ОАО «Реал-Моторс» 240.5 KB
  Проблемы усиливается в большей мере в связи с развитием рыночной системы в России, в которой большую важность приобретает рынок трудовых ресурсов. Поэтому политика предприятия по отбору и набору персонала является приоритетной для фирмы, поскольку она играет важную роль для достижения миссии и целей организации.