41997

Исследование объемов передаваемой информации в каналах спутниковых систем связи

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа состоит из 2 этапов расчета: Расчет энергетических характеристик спутниковой линии.2 содержат графическое отображение результатов расчета. В конце работы предложены результаты расчета производительности системы при заданном наборе исходных данных. Исследовать характеристики ССС по всем пунктам этапа расчета 1 при заданном наборе исходных данных.

Русский

2013-10-26

41.5 KB

5 чел.

Лабораторная работа 2

«Исследование объемов передаваемой информации в каналах спутниковых систем связи»

  1.  Описание макета лабораторной работы

Лабораторная работа выполнена в программной среде MachCad 2001i и представляет собой  последовательный расчет характеристик спутниковой системы связи с технологией PES.

Целью работы является исследование энергетических и информационных характеристик спутникового канала.

В рамках данной работы рассматривается спутниковый канал системы с технологией PES.

Для предложенной системы задан набор исходных параметров, который включает в себя частотные, пространственно-энергетические и технологические параметры системы (обозначены зеленым цветом).

Лабораторная работа состоит из 2 этапов расчета:

  1.  Расчет энергетических характеристик спутниковой линии.
  2.  Оценка информационных возможностей спутникового канала.

Пункты 2.1, 2.2 содержат графическое отображение результатов расчета.

В конце работы предложены результаты расчета производительности системы при заданном наборе исходных данных.

  1.  Задание к лабораторной работе

2.1. Исследовать характеристики ССС по всем пунктам этапа расчета 1 при заданном наборе исходных данных.

А) расчет дальности связи,

Б) расчет угла места,

В) расчет затухания сигналов в свободном пространстве,

Г) расчет дополнительного затухания,

Д) расчет эквивалентной шумовой температуры,

Е) расчет мощности передатчика при заданном необходимом значении h2

2.2. Согласно номеру рабочего места и предложенным в задании параметрам (широта и долгота), исследовать характеристики ССС 1 этапа расчета. При изменении информационных параметров (скорости передачи и длинны пакета) исследовать характеристики ССС 2 этапа расчета.

2.3. Согласно номеру рабочего места и предложенным в задании параметрам (требуемая вероятность ошибки) исследовать изменение требуемого энергетического потенциала (2.4) . Для полученного параметра энергетического потенциала исследовать характеристики системы начиная с пункта 1.6. 

 По результатам исследований сделать выводы по всем этапам исследования.

  1.  Содержание отчета по лабораторной работе

Отчет лабораторной работы предоставляется, оформленным на листах А4, с титульным листом. В отчете следует предоставить следующую информацию:

  1.  Краткое описание исследуемой технологии ССС.
  2.  Результаты расчета каждого этапа лабораторной работы при заданных исходных данных.
  3.  Результаты расчета согласно п.2.2. Сделать выводы.
  4.  Результаты расчета согласно п.2.3. Представить изменение параметров пропускной способности и производительности от энергетического потенциала в графическом виде. Сделать выводы.
  5.  Общие выводы по проведенным исследованиям.

β

ξ

Vc, кбит/с

lп

Рош

1

30

60

550

200

10-6

2

10

50

460

180

10-5

3

25

47

530

100

10-3

4

17

70

500

50

10-6

5

23

30

600

30

10-5

6

15

25

430

150

10-4 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21294. Структурний підхід до проектування інформаційних систем 477 KB
  Основними з цих принципів є наступні: принцип абстрагування полягає у виділенні істотних аспектів системи і відволікання від несуттєвих; принцип формалізації полягає в необхідності суворого методичного підходу до вирішення проблеми; принцип несуперечності полягає в обгрунтованості та узгодженості елементів; принцип структурування даних полягає в тому що дані повинні бути структуровані і ієрархічно організовані. Кожній групі засобів відповідають певні види моделей діаграм найбільш поширеними серед яких є наступні: SADT...
21295. Мета та завдання дисципліни 88.5 KB
  CASEтехнологія являє собою методологію проектування ІС а також набір інструментальних засобів що дозволяють в наочній формі моделювати предметну область аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти програми відповідно до інформаційними потребами користувачів. Поняття моделі та моделювання Модель це об'єкт або опис об'єкта системи для заміщення однієї системи оригіналу іншою системою для кращого вивчення оригіналу або відтворення будьяких його властивостей. Слово модель лат. При моделюванні...
21296. Діаграма варіантів використання (use case diagram) 504 KB
  Діаграма варіантів використання use case diagram Вступ Візуальне моделювання в UML можна уявити як певний процес поуровневого спуску від найбільш обший і абстрактної концептуальної моделі вихідної системи до логічної а потім і до фізичної моделі відповідної програмної системи. Для досягнення цих цілей спочатку будується модель у формі так званої діаграми варіантів використання use case diagram яка описує функціональне призначення системи або іншими словами те що система буде робити в процесі свого функціонування. Діаграма...
21297. Життєвий цикл програмного забезпечення 1.58 MB
  Життєвий цикл програмного забезпечення Одним з базових понять методології проектування ІВ є поняття життєвого циклу її програмного забезпечення ЖЦ ПЗ. Структура ЖЦ ПЗ за стандартом ISO IEC базується на трьох групах процесів: основні процеси ЖЦ ПЗ придбання поставка розробка експлуатація супровід; допоміжні процеси які забезпечують виконання основних процесів документування управління конфігурацією атестація оцінка аудит рішення проблем; організаційні процеси управління проектами створення інфраструктури проекту...
21298. Моделювання за допомогою методу Баркера 243 KB
  З їх допомогою визначаються важливі для предметної області об'єкти сутності їх властивості атрибути і відношення один з одним зв'язки. Графічне зображення сутності Кожна сутність повинна мати унікальний ідентифікатор. Кожен екземпляр сутності повинен однозначно ідентифікуватися і відрізнятися від всіх інших примірників даного типу сутності. Одна і та ж інтерпретація не може застосовуватися до різних імен якщо тільки вони не є псевдонімами; володіє одним або декількома атрибутами які або належать сутності або успадковуються через...
21299. Діаграми класів 160.5 KB
  При цьому можливе використання графічних зображень для асоціацій та їх специфічних властивостей таких як відношення агрегації коли складовими частинами класу можуть виступати інші класи. У цих розділах можуть зазначатися ім'я класу атрибути змінні та операції методи.1 Графічне зображення класу на діаграмі класів Обов'язковим елементом позначення класу є його ім'я. На початкових етапах розробки діаграми окремі класи можуть позначатися простим прямокутником із зазначенням тільки імені відповідного класу рис.
21300. Технології та інструментальні засоби проектування 62.5 KB
  Інструментальні засоби моделювання та проектування інформаційних систем Технології та інструментальні засоби проектування Технології та інструментальні засоби проектування CASEзасоби Computer Aided System Engineering складають основу проекту будьякої інформаційної системи. Методологія реалізується через конкретні технології та підтримують їх стандарти методики та інструментальні засоби які забезпечують виконання процесів життєвого циклу. Особливостями сучасних CASEзасобів є наочні графічні інструменти для створення моделей...
21301. Основы проектирования операционной части АЛУ 273.5 KB
  Рассмотрим все возможные комбинации знаков чисел и действий и сделаем ряд преобразований так чтобы знак результата совпадал со знаком первого операнда: 1. При отсутствии переноса из старшего разряда для представления результата в прямом коде все разряды результата включая знаковый инвертируется и к младшему разряду прибавляется единица. В блок схеме используются два типа блоков: Блоки выполнения действия над значениями исходных переменных с присваиванием результата новым переменным или одной из старых. В минимальном варианте операционная...
21302. Параллельная обработка данных 233.21 KB
  Автоматическое обнаружение параллелизма. Степень и уровни параллелизма. Виды параллелизма. Производительность параллельных ВС зависит от многих факторов и в значительной степени от архитектуры и структуры системы рисовать структуру параллельной системы и объяснять: от степени и уровня параллелизма в системе; от организации передачи данных между параллельно работающими процессорами; от системы коммутации; от взаимодействия процессоров и памяти; от соотношения между аппаратной и программной реализацией макрооперации.