42024

Наследование классов. Разработка простейшего производного класса

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Цель работы: Разработка простейшего производного класса. В функции min организовать ввод конкретных параметров объекта с клавиатуры создание объекта экземпляра класса тестирование всех его методов как старых так и новых в текстовом режиме с выдачей соответствующих сообщений. Организовать исходный текст в виде пяти исходных файлов: заголовочный с описанием класса .h из предыдущей части задания; с реализацией методов функцийчленов класса .

Русский

2013-10-27

28.5 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 3

Тема: Наследование классов.

Цель работы: Разработка простейшего производного класса.

Порядок выполнения работы

Используя класс, созданный в результате выполнения предыдущего пункта работы, разработать базовый/производный класс. Геометрическую фигуру необходимо передвинуть, повернуть.

Добавить в производный класс следующие новые возможности:

  •  запоминание первоначального расположения объекта (линии или фигуры) при ее создании;
  •  функцию-член, выполняющую перенос центра координат в новую точку (сХ, cY) и/или на заданное смещение (x, y);
  •  функцию-член, выполняющую сброс измерений, т.е. возврат объекта (линии или фигуры) в первоначальное положение.

В функции main организовать ввод конкретных параметров объекта с клавиатуры, создание объекта (экземпляра класса), тестирование всех его методов (как старых, так и новых) в текстовом режиме с выдачей соответствующих сообщений.

Организовать исходный текст в виде пяти исходных файлов:

  •  заголовочный с описанием класса (*.h) из предыдущей части задания;
  •  с реализацией методов (функций-членов) класса (*.cpp) из предыдущей части задания;
  •  заголовочный с описанием нового базового/производного класса (*.h);
  •  с реализацией методов (функций-членов) нового базового/производного класса (*.cpp);
  •  с функцией main (*.cpp).

Для тестирования необходимо подготовить тестовые данные с заранее известными правильными результатами.

Предлагается определить классы и их иерархию, а также продемонстрировать использование введенных конструкций при работе.

Примеры иерархий наследования:

1) фигура: выпуклый четырехугольник: трапеция;

2) фигура: треугольник;

3) фигура: квадрат: прямоугольник: ромб: параллелограмм;

4) точка: окружность: окружность с текстом внутри.

5) меню: горизонтальное, вертикальное, иерархическое;

6) точка: окружность: эллипс;

7) прямоугольный объект на экране: текстовая строка, окно.

8) фигура: треугольник: треугольная пирамида.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31499. Фондова біржа та біржові операції 231.5 KB
  Сутність фондової біржі її види та функції Фондові біржі це спеціалізовані установи які створюють умови для постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами шляхом обєднання попиту пропозицій на них надання місця системи і засобів як для первинного розміщення так і для вторинного обігу цінних паперів. Вони мають працювати за єдиними правилами та за єдиною технологією електронного обігу цінних паперів визначеними Національною фондовою біржею. Виділяють декілька етапів розвитку й удосконалення фондових бірж: зміна способів...
31500. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці країни 153 KB
  Фінансовий ринок: сутність функції та роль в економіці країни Сутність фінансового ринку необхідність і передумови його створення. Принципи та функції фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Сутність фінансового ринку необхідність і передумови його створення Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи держави.
31501. Регулювання фінансового ринку 119 KB
  Регулювання фінансового ринку Сутність принципи та напрями регулювання фінансового ринку. Рівні та форми регулювання фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку України. Внутрішнє регулювання фінансового ринку.
31502. РИЗИК І ЦІНА КАПІТАЛУ 194.5 KB
  Розвиток теорій ризику. Формула Фішера що в літературі має назву ефект Фішера виглядає таким чином: Ri=RfIP де Ri ціна капіталу з урахуванням ризику процентна ставка в умовах інфляції; Rf номінальна ставка; IP інфляційна премія рівень інфляції. На вторинному ринку оцінювання фінансових активів здійснюється за допомогою їх переоцінки коригування ринкової ціни так щоб фінансовий актив певного рівня ризику забезпечував відповідний рівень доходу. Особливістю фінансового ризику є ймовірність зазнати збитків у результаті проведення...
31503. РИНОК КАПІТАЛІВ 110.5 KB
  РИНОК КАПІТАЛІВ Основи організації ринку капіталів. Кредитний ринок як складова ринку капіталів. Основи організації ринку капіталів Ринок капіталів це частина фінансового ринку де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позиковий капітал. Економічна роль ринку капіталів полягає в його спроможності об'єднати дрібні розрізнені кошти і на основі цього активно впливати на концентрацію і централізацію виробництва та капіталу.
31504. Грошовий ринок 156.5 KB
  Грошовий ринок Сутність та особливості функціонування грошового ринку. Структура грошового ринку та його інструменти. Міжбанківський ринок та операції що здійснюються на міжбанківському ринку. Сутність та особливості функціонування грошового ринку Грошовий ринок у ринковій економіці це система грошових відносин на фінансовому ринку яку формують банківські та спеціальні фінансовокредитні інститути що забезпечують функціонування грошових ресурсів країни їх постійне переміщення під впливом законів попиту та пропозиції.
31505. Поняття і класифікація фінансового посередництва 149.23 KB
  Типи фінансових посередників. Функції фінансових посередників. Суть значення та переваги діяльності фінансових посередників Діяльність фінансових посередників є обов'язковим атрибутом сучасної економіки. В умовах розвинутої ринкової економіки свою діяльність здійснює величезна кількість фінансових посередників які за винагороду надають різні види фінансових послуг В Україні інститут фінансового посередництва знаходиться в стадії становлення та розвитку.
31506. Цінні папери 173.5 KB
  Сутність і характерні ознаки цінних паперів. Типологізація цінних паперів. Роль цінних паперів на фінансовому ринку. Роль приватизаційних паперів на фінансовому ринку.
31507. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 171 KB
  ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. У вітчизняній практиці на фінансовому ринку більш широкого застосування здобули операції з традиційними фінансовими інструментами з угодами предметом яких є грошові кошти або їх еквіваленти такі як кредиторська і дебіторська заборгованість; векселі; акції; облігації; факторинг форфейтинг фінансова оренда; гарантії кредитної лінії страхові угоди фінансового характеру тощо. Серед інструментів ринку похідних цінних паперів розрізняють сурогати цінних...