42033

Дослідження законів Ома та Кіргофа в колах першого порядку

Лабораторная работа

Физика

Замалюйте цей графік. Замалюйте графік із заданими значеннями а потім вкажіть декілька своїх для амплітуди та частоти та замалюйте ще кілька графіків. Ба Замалювали графік рис. 5 Вказали своє значення для амплітуди та частоти та замалювали графік.

Украинкский

2013-10-27

2.47 MB

2 чел.

                                      Європейський університет

     Кафедра інформаційних систем та технологій
З дисципліни “ Основи електроніки і електротехніки ”
факультету „ Інформаційних систем і технологій "

(денної форми навчання)

                                                                    Виконав :
                                                                                  студент 034 групи
                                                                                        
Безверхий Владислав                                                                                                
                                                                                        прийняв: Оксіюк О.Г.

Київ – 2011

Лабораторна робота №1

Тема: Дослідження законів Ома та Кіргофа в колах    першого порядку.

Мета:  Дослідження кіл с послідовними з`єднаннями    rC і rL елементів.

Теоретичні відомості

 Закони Ома обумовлюють зв`язок між током, напругою та опором кола:

Виконання лабораторнох роботи:

А)Дослідження закону Ома

Б)Дослідження закону Кірхгофа

А)Дослідемо КУ в котрому діють відповідні ток та напруга:

  

Для вказаних даних отримані результати показані на рис. 1

Рис. 1

Збільшемо частоту коливань у 2 рази в цьому випадку відповідні струм і напруга будуть мати такий вигляд :

  

 

Як бачимо на рис. 2 коливання напруги стало в 2 рази більше

Рис. 2

Збільшемо частоту коливань у 3 рази в цьому випадку відповідні струм і напруга будуть мати такий вигляд :

   

Рис. 3

На малюнку зображено, як струм залежить від часу. Замалюйте цей графік. Замалюйте графік із заданими значеннями, а потім вкажіть декілька своїх для амплітуди та частоти, та замалюйте ще кілька графіків. Проаналізували залежність.

Б)а) Замалювали графік рис.4 із заданими функціями.

Рис. 4

2)

Рис. 5

Вказали своє значення для амплітуди та частоти, та замалювали графік.

3)

Рис. 6

Б)б)На малюнку зображено, як напруга залежить від часу. Замалюйте цей графік. Замалюйте графік із заданими значеннями, а потім вкажіть декілька своїх для амплітуди та частоти, та замалюйте ще кілька графіків. Проаналізуйте залежність.

Рис. 7

Вказали своє значення для амплітуди рис.7 та частоти, та замалювали графік.

рис.8

Змінимо значення аплмітуди та замалюємо графік.

Рис.9

На малюнку зображений графік залежності опору індуктивності від частоти (замалювати у звіт):

Рис.10


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58708. Число іменників (однина і множина) 87.5 KB
  Які іменники відносяться до власних Як пишуться власні іменники А як загальні Наведіть приклади. Які іменники відносяться до чоловічого роду Які до жіночого А які до середнього Актуалізація опорних знань. Я буду називати іменники а ви будете записувати у перший стовпчик іменники...
58709. Урок української літератури з використанням відеозаписів та особистісно орієнтованих технологій 59.5 KB
  Обладнання: портрети Сковороди книжки з його творами відеофільм Григорій Сковорода збірка Сад божественних пісень підручник. Де і коли народився Григорій Сковорода У Чорнухах на Полтавщині 3 грудня 1722 р. Сковорода Хто були його батьки...
58710. Клуб веселых математиков 39.5 KB
  Цель: обобщать и систематизировать знания по математике. Задачи: познакомить с различными видами задач по математике; развивать логическое мышление, внимание, память, наблюдательность, творческие способности...
58711. Здоровые дети – в здоровой семье 49.5 KB
  Оборудование Экран мультимедийный проектор ноутбук Набор цветных кружков красный желтый зеленый для каждого учащегося Ход мероприятия Слайд 1 Всем известно и понятно Что здоровым быть приятно. Слайд 2 Добрый день ребята.
58712. Поговорим об этикете 14.5 KB
  Цели: формирование у школьников этической культуры, дружелюбия и вежливости,уважения и чуткости по отношению к другим людям. Оборудование: сигнальные карточки - синего и красного цветов, иллюстрации.
58713. Умеем ли мы правильно питаться 39.5 KB
  Здравствуйте ребята А вы знаете что когда человек говорит слово здравствуйте он желает человеку здоровья. Помидоры Учитель: Кто догадался о чем пойдет речь на уроке ответы детей Верно ребята мы будем говорить о пользе продуктов.
58714. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої у 1648-1657 рр. Відродження української держави 71 KB
  Мета: Повторити й узагальнити вивчений матеріал з теми за схемою: передумови - хід подій – результати та змагання з метою систематизації набутих знань. Виховувати у учнів інтерес до навчання, почуття справжнього патріотизму і любові до своєї Вітчизни.
58716. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 57 KB
  Цели урока. дидактическая: познакомить учащихся с особенностями движение тела, брошенного под углом к горизонту, а также с математическим описанием этого движения; развивающая: развивать образное мышление, качество речи, показать связь физических законов и явлений с математическими выражениями.