42033

Дослідження законів Ома та Кіргофа в колах першого порядку

Лабораторная работа

Физика

Замалюйте цей графік. Замалюйте графік із заданими значеннями а потім вкажіть декілька своїх для амплітуди та частоти та замалюйте ще кілька графіків. Ба Замалювали графік рис. 5 Вказали своє значення для амплітуди та частоти та замалювали графік.

Украинкский

2013-10-27

2.47 MB

1 чел.

                                      Європейський університет

     Кафедра інформаційних систем та технологій
З дисципліни “ Основи електроніки і електротехніки ”
факультету „ Інформаційних систем і технологій "

(денної форми навчання)

                                                                    Виконав :
                                                                                  студент 034 групи
                                                                                        
Безверхий Владислав                                                                                                
                                                                                        прийняв: Оксіюк О.Г.

Київ – 2011

Лабораторна робота №1

Тема: Дослідження законів Ома та Кіргофа в колах    першого порядку.

Мета:  Дослідження кіл с послідовними з`єднаннями    rC і rL елементів.

Теоретичні відомості

 Закони Ома обумовлюють зв`язок між током, напругою та опором кола:

Виконання лабораторнох роботи:

А)Дослідження закону Ома

Б)Дослідження закону Кірхгофа

А)Дослідемо КУ в котрому діють відповідні ток та напруга:

  

Для вказаних даних отримані результати показані на рис. 1

Рис. 1

Збільшемо частоту коливань у 2 рази в цьому випадку відповідні струм і напруга будуть мати такий вигляд :

  

 

Як бачимо на рис. 2 коливання напруги стало в 2 рази більше

Рис. 2

Збільшемо частоту коливань у 3 рази в цьому випадку відповідні струм і напруга будуть мати такий вигляд :

   

Рис. 3

На малюнку зображено, як струм залежить від часу. Замалюйте цей графік. Замалюйте графік із заданими значеннями, а потім вкажіть декілька своїх для амплітуди та частоти, та замалюйте ще кілька графіків. Проаналізували залежність.

Б)а) Замалювали графік рис.4 із заданими функціями.

Рис. 4

2)

Рис. 5

Вказали своє значення для амплітуди та частоти, та замалювали графік.

3)

Рис. 6

Б)б)На малюнку зображено, як напруга залежить від часу. Замалюйте цей графік. Замалюйте графік із заданими значеннями, а потім вкажіть декілька своїх для амплітуди та частоти, та замалюйте ще кілька графіків. Проаналізуйте залежність.

Рис. 7

Вказали своє значення для амплітуди рис.7 та частоти, та замалювали графік.

рис.8

Змінимо значення аплмітуди та замалюємо графік.

Рис.9

На малюнку зображений графік залежності опору індуктивності від частоти (замалювати у звіт):

Рис.10