4206

Условная функция. Использование диапазона клеток с применением статических функций

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Условная функция Цель: Научится: Пользоваться диапазоном клеток и стандартными статическими функциями. Использовать логические функции. Создавать сложные формулы. Работать с несколькими листами. Составлять логические выражения. Ход работы Используя...

Русский

2014-12-07

162.52 KB

6 чел.

Условная функция

Цель: Научится:

 1. Пользоваться диапазоном клеток и стандартными статическими функциями.
 2. Использовать логические функции.
 3. Создавать сложные формулы.
 4. Работать с несколькими листами.
 5. Составлять логические выражения.

Ход работы

Используя таблицу «Список и успеваемость студентов» из ЛР №1, формирую таблицу для расчёта сумм стипендий студентам экономического отделения в соответствии с представленной формой. При этом учитываю следующие условия:

 1. Студенты получают стипендию, если средний балл больше 3.
 2. Скопировал таблицу.
 3. Преобразовал исходную таблицу в соответствии с образцом.
 4. Переименовал «лист 1» в «Начисления».
 5. Ввожу формулу для расчета стипендии первому студенту. Для этого использую Мастер функций:
 6. вызываю мастер функций Вставка-Функция.
 7. выбираю вид функции в списке Категория –Логические, а в Функция – Если.
 8. Нажимаю ОК.
 9. Во втором окне ввожу  Логическое выражение G6>=3

                                           Значение если истина $K$3

                                           Значение если ложь 0

В итоге получаем формулу =если(G6>=3;$K$3;0).

 1. Стипендия не начисляется студентам обучающимся на платной основе.
 2. Копирую таблицу начисления 1 на лист 2 и пере меновую в Начисления 2
 3. В ячейке I6 набираю формулу =ЕСЛИ(И(H6>=1;G6>=3);$K$3;0), копирую формулу в диапазон I7:I17.
 4. Студенты, имеющие средний бал более 4,5 получают 50% надбавки к стипендии.
 5. Скопировал таблицу Начисления 2 на лист 3,  переименовал в Начисления 3.
 6. вывожу формулу надбавки первому студенту в ячейку J6 при помощи мастера функций, в итоге в ячейке J6 получаем формулу =ЕСЛИ(И(H6=1;G6>=4,5);$K$3*0,5;0), копирую её для ячеек J7:J17.
 7. в ячейку K6 ввожу  =I6+J6.

 Задача 2

Расчет заработной платы.

По данному образцу создаю и заполняю таблицу, переименовал «лист 4» в «расчетную ведомость»

 1. Итого начислено(=C8+D8+E8)
 2. Пенсионный фонд (=ЕСЛИ(F8>7875;(F8*0)+149,63;0) =ЕСЛИ(F10<=7875;F10*0,02;0))
 3. Фонд безработицы (=ЕСЛИ(F8>=7875;(F8*0)+39,38;0) =ЕСЛИ(F10<=7875;F10*0,05;0))
 4. Соцстрах (=ЕСЛИ(F8>7875;(F8*0)+78,75;0) =ЕСЛИ(F10<=7875;F10*0,01;0))
 5. Подоходный налог(=(F8-I8-H8-J8)*0,15)
 6. Итого удержано(=G8+I8+H8+J8+L8)
 7. Всего к оплате(=F8-M8)

Переименовал «лист 5» в «Платежная ведомость».

Создаю платежную ведомость по образцу, заполняю, копируя соответствующие колонки из расчетной ведомости.

Выполняю расчет итого к оплате.

Контрольные вопросы

 1. Максимально возможное до тех пор пока соблюдается возможность вариантов ложь/истинна.
 2. Позволяет узнать содержит ли ячейка число =ЕЧИСЛО(А1).
 3. Позволяет узнать число или буквенное значение в ячейке(=или(енечёт(A6);ечётн(A6))).
 4. Формула будет возвращать #ЗНАЧ!.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65337. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 237.5 KB
  Успіх перетворень залежить насамперед від професіоналізму державних службовців їх ефективної діяльності на всіх рівнях управління практичного впровадження ними інноваційних форм і методів роботи. Вирішення проблеми можливе за умови системного підходу...
65338. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЛИТТЯ КОРПУСІВ ФЛАНЦЕВОЇ АРМАТУРИ ВИСОКОГО ТИСКУ 7.98 MB
  Метою роботи було розв’язання важливої народногосподарської задачі що полягає в створенні в Україні ефективного промислового виробництва високоякісних заготовок корпусів фланцевих засувок для видобутку нафти і природного газу з великих глибин методами електрошлакової технології.
65339. Оптимізація керування рухом судна в штормових умовах 556 KB
  Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці управління судном, погодні умови, як і раніше, залишаються одним з найбільш значущих факторів, що безпосередньо впливають на економічну ефективність та безпеку судноплавства.
65340. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації 8.16 MB
  Аналіз стану питання показує, що одним із перспективних напрямків досліджень є вивчення впливу комбінованої пластичної деформації зі зсувом на формування структури і комплексу механічних властивостей металевих матеріалів.
65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розв’язків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки об’єднаних в загальний клас структурно– неоднорідних об’єктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...
65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...
65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.