42080

Расчет ожидаемых значений и отклонений с использованием простых компьютерных программ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Рассчитать среднее число попаданий. Рассчитать стандартное отклонение. Рассчитать дисперсию. Рассчитать смещенное стандартное отклонение.

Русский

2013-10-27

35 KB

2 чел.

Национальный Технический Университет Украины

„Киевский Политехнический Институт”

Факультет социологии и права


Лабораторная работа №1

по дисциплине:

Математические методы социологических исследований

На тему:

„ Расчет ожидаемых значений и отклонений с использованием простых компьютерных программ”

Выполнила:

студентка 2 курса

группы АМ-81

Клепа Е. А.

Проверил:

Печурин Н. К.

Оценка _______

Дата _______

Подпись _______

Киев 2010

Исходные данные: Имеем количество попаданий в мишень членов сборной Украины по биатлону:

А

Б

В

Г

Д

Е

Ё

Ж

З

И

26

11

21

16

22

6

17

14

12

15

Задача:  1. Рассчитать среднее число попаданий.

      2. Рассчитать стандартное отклонение.

                     3. Рассчитать дисперсию.

                     4. Рассчитать смещенное стандартное отклонение.

                     5. Рассчитать смещенную дисперсию.

Вспомогательные инструменты: Калькулятор Microsoft Windows

Ход работы:

1. Рассчитать среднее число попаданий

Способ решения №1. Для того, чтобы узнать среднее число попаданий нужно просуммировать все наши цифровые данные и делим полученную сумму на их количество. 


Программа "Калькулятор": Пуск > Все программы > Стандартные > Калькулятор.

26+11+21+16+22+6+17+14+12+15=160 


Далее необходимо поделить полученную сумму на количество значений:

160/10=16 

Способ решения №2. Калькулятор Microsoft Windows > Закладка "Вид" >  поставить отметку возле "Инженерный" > На панели инструментов калькулятора с левой стороны нажать на кнопку "Sta". В появившемся окне нажать "Ret" (чтобы вернуться в окно калькулятора). Вводим первое наше число - 26 уже в самом калькуляторе. Затем опять же с левой стороны находим кнопку "Dat", нажимаем ее (сохранение значения). Далее ввести в калькуляторе следующую цифру - 11. Опять нажимать "Dat". И таким же образом ввести остальные значения вышеуказанной таблицы. Далее просуммировать значения. Для этого необходимо нажать на кнопку "Sum", а затем "Ave". Таким образом мы в результате получили все ту же сумму = 16.

2. Рассчитать стандартное отклонение

В окне Статистики уже введены данные попаданий биатлонистов в мишень, поэтому нажимаем на кнопку s.

Получаем, что стандартное отклонение равно 5,85.

Вывод: с помощью данной лабораторной работы я научилась рассчитывать элементарные статические данные без дополнительных затрат во времени. Функции sta, dat, s в инженерном калькуляторе Microsoft Windows существенно облегчают подсчёты и в будущем поможет в социологических исследованиях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63172. Право. Норми права. Правовідносини 29.03 KB
  Мета: розкрити зміст поняття права визначити його особливості поміж інших соціальних норм; розтлумачити основні ознаки права; розвивати вміння учнів робити порівняльний аналіз фактів понять та подій соціального буття...
63173. Освоєння давньою людиною теренів Європи 22.56 KB
  Мета: Показати основні зміни навколишнього середовища в льодовиковий період їхній вплив на розвиток людини її господарське життя; формувати навички встановлення причиннонаслідкових звязків.
63174. Поява людини сучасного типу 22.56 KB
  Мета: ознайомити учнів із зовнішнім виглядом розселенням основними заняттями людини сучасного типу; схарактеризувати нові форми людського суспільства; визначити роль кроманьйонця в еволюції людини...
63175. Зміцнення Київської держави 37.81 KB
  Князь роки Внутрішня політика Зовнішня політика Ольга 945-964. Питання на активізацію пізнавальної діяльності учнів: за що княгиня Ольга була названа наймудрішою серед людей і визнана церквою Святою...
63176. Людина і закон 36.1 KB
  Обладнання матеріали: Конституція України; для прикладу будьякі закони й і кодекси України підзаконні акти; часопис Відомості Верховної Ради України газети Голос України або Урядовий курєр.
63177. Виникнення рільництва і скотарства 25.23 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати хронологічні межі палеоліту неоліту енеоліту та часів бронзового віку; основні заняття людей за різних періодів первісного суспільства...
63178. СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ІХ-Х СТ 29.38 KB
  Мета: висвітлити суть і значення розквіту Київської Русі у IX XI ст. ознайомити із соціальним та господарським життям Київської Русі розкрити значення розвитку ремісничих професій і їх вплив на розквіт держави...
63179. Юридична відповідальність. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх 23.96 KB
  Розкрити зміст понять юридичної відповідальності крайньої необхідності необхідної оборони; ознайомити з видами юридичної відповідальності та конституційними принципами юридичної відповідальності...
63180. Правомірна поведінка і правопорушення 27.83 KB
  Мета: розкрити поняття правомірна поведінка правопорушення юридична відповідальність; навчити учнів користуватися правовою термінологією застосовувати отримані знання в подальшому житті...