4212

Юстування супутникової антені за допомогаю спектроаналізатора ST-2 Rover

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Отримати практичні навики налаштування приймальної офсетної дзеркальної антени на супутник телевізійного мовлення за допомогою аналізатора SAT/TV сигналов ST-2.

Украинкский

2012-11-14

6.66 MB

3 чел.

1. Мета лабораторної роботи

Отримати практичні навики налаштування приймальної офсетної дзеркальної антени на супутник телевізійного мовлення за допомогою аналізатора SAT/TV сигналов ST-2.

2. Склад лабораторної установки


3. Розрахунки кута місця та азимуту приймальної антени:

1) Розрахунок за допомогою формул.

Координати м. Києва: 50°27’00” півн.ш. 30°30’00” схід.д.

а) азимут земної станції (ЗС)

, ,

Так як задана земна станція розташована північніше та східніше від супутника, то доцільна наступна формула:

б) Кут місця земної станції:


2) Розрахунок за допомогою номограми:


3) Розрахунок за допомогою програми Satellite Antenna Alignment 2.38:


Графічне зображення спектрів (не менше 5-ти) ТВ сигналів:

Канал21: рівень 68.6 дБмкВ, 11523 МГц, 27 МГц, ЧМ, ~9 дБ

Канал22: рівень 69.7 дБмкВ, 11538 МГц, 27 МГц, ЧМ, ~4 дБ

Канал23: рівень 67.8 дБмкВ, 11553 МГц, 27 МГц, ЧМ, ~8 дБ

Канал24: рівень 68.1 дБмкВ, 11568 МГц, 27 МГц, ЧМ, ~4 дБ

Канал25: рівень 67.8 дБмкВ, 11582 МГц, 27 МГц, ЧМ, ~8 дБ


Висновки по роботі:

У ході лабораторної роботи були отримані практичні навички налаштування приймальної офсетної дзеркальної антени на супутник телевізійного мовлення Astra 1H/1KR/1L/1M за допомогою аналізатора  SAT/TV сигналів ST-2.

Був проведений розрахунок кута місця і азимуту приймальної антени трьома способами: 1) за допомогою формул; 2) за допомогою номограми; 3) за допомогою програми Satellite Antenna Alignment. У кожному зі способів були отримані майже однакові значення кутів, що говорить про правильність розрахунків.

У роботі представлені графічні зображення спектрів ТВ сигналів для 5 транспондерів на несучих частотах 10891 МГц, 10906 МГц, 10936 МГц, 10964 МГц, 10994 МГц. Також було розраховане значення відношення C/N (несуча/шум) для цих 5 обраних транспондерів.


Вим
ірювальний пристрій ST-2

IEC

RCA

Аналоговий супутниковий ресивер ECHOSTAR-SR90

Опорно-повертаючий пристрій

Конвертор

F

F


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65721. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В ЗАПАСНИХ ЧАСТИНАХ ДО СИЛОВИХ АГРЕГАТІВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 364.5 KB
  Ця проблема вимагає рішення таких задач: планування потреби в запасних частинах; формування плану виробництва запасних частин; організація системи постачання; управління запасними частинами й організація складського господарства.
65722. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства 156.5 KB
  Трансформація політичної системи супроводжується пошуком консолідуючих смислових значень поведінки людини в суспільстві. Смислові значення що консолідують суспільство містяться у символах які функціонують в політиці у вигляді політичної символіки.
65723. ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ ДІЙ НА МІЦНІСТЬ І КОМФОРТНІСТЬ БУДІВЕЛЬ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 2.08 MB
  Проблема коректного моделювання динамічних дій в розрахункових моделях будівель і споруд завжди виникає при їх проектуванні, будівництві, експлуатації, реконструкції та підсиленні. Головне завдання проектувальника – як можна точніше врахувати і оцінити всі навантаження та дії...
65724. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ В ПРОЕКТАХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 522.5 KB
  Задачі вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень вантажів Інтеграція Інформатизація Вибір та оптимізація індивідуального обладнання необхідного для оптимального функціонування підприємств які надають логістичні послуги Розроблення єдиного...
65725. Отоліти та зуби костистих риб палеогену України 538 KB
  Костисті риби переважають у складі кайнозойської іхтіофауни. Окрім скелетних решток самостійним обєктом дослідження є розрізнені отоліти та зуби костистих риб. Костисті риби з палеогенових відкладів України були вивчені в основному за повноскелетними рештками.
65726. Цілеспрямована стимуляція перебудови полів дефектів структури кристалів CdZnTe і ZnSe:Te 501.5 KB
  Однак при сучасній цифровій обробці частина інформації віртуальна тому при комплексному дослідженні впливу перебудови полів дефектів структури на кінетичні фотоелектричні та фотодіелектричні характеристики кристалів необхідно використовувати взаємоузгодженні алгоритми і програми.
65727. ПОВЕРХНЕВI ТА ТУНЕЛЬНI ЕФЕКТИ В МЕТАЛЕВИХ НАНОСТРУКТУРАХ 820 KB
  Розвинути теорiю одноелектронного тунельного транспорту в кластерних структурах з урахуванням нагрiву електронної пiдсистеми кластерiв і уширення енергетичних рiвнiв. Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити наступнi задачi: розвинути метод функцiонала густини для...
65728. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НУКЛЕОТИДІВ І ПРОМОТОРІВ ВІД ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І ЕВОЛЮЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 722 KB
  Саме виявлення та дослідження взаємозвязків між фізичними властивостями промоторів та їхньою біологічною активністю проводиться в дисертаційній роботі. Знання перелічених закономірностей і залежностей дає змогу зрозуміти енергетичні характеристики генетичного коду...
65729. Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 роки 166.5 KB
  У контексті європейського партнерства одним зі стратегічних завдань української освіти стало виховання високоморальних громадян які могли б налагоджувати міжлюдські й міжнаціональні взаємовідносини сприяти суспільно-економічному та культурному розвитку нашої держави.