42139

Создание HTML-страницы для ввода данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Теория В целом для создания HTMLкода чаще всего используются следующие теги: Теги начала и окончания HTMLстраницы html html Теги начала и окончания заголовка HTMLстраницы hed hed Теги начала и окончания названия HTMLстраницы title title Тег для установки кодировки HTMLстраницы met httpequiv= ContentType content= text html; chrset=windows1251 Теги начала и окончания основного тела HTMLстраницы body body Теги начала и окончания абзаца параграфа в теле HTMLстраницы p p Тег пропуска строки br Теги начала и...

Русский

2013-10-27

31.5 KB

3 чел.

Задание на лабораторную работу №1

Тема: Создание HTML–страницы для ввода данных

 1.  Цель работы

Разработать HTML-код, который при вызове в окно Web-браузера выводится  произвольная HTML-страница с HTML-формой. На форме должны использоваться как минимум пять различных типов элементов форм, а также кнопка Submit («Отправить»). Например, форма может содержать поле ввода текта (text field), кнопку-флажок (checkbox), радио-кнопки (radio buttons), список (scrolling list), много-строчное поле ввода текста (text area) и т.д.

 1.  Теория

В целом для создания HTML-кода чаще всего используются следующие теги:

 •  Теги начала и окончания HTML-страницы

<html>

</html>

 •  Теги начала и окончания заголовка HTML-страницы

<head>

</head>

 •  Теги начала и окончания названия HTML-страницы

<title>

</title>

 •  Тег для установки кодировки HTML-страницы

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

 •  Теги начала и окончания основного тела HTML-страницы

<body>

</body>

 •  Теги начала и окончания абзаца (параграфа) в теле HTML-страницы

<p>

</p>

 •  Тег пропуска строки

<br>

 •  Теги начала и окончания формы

<form method=… action=…>

</form>

 •  Тег формирования однострочного поля ввода на форме

<input type=text name=… size=…>

 •  Теги формирования многострочного поля ввода на форме

<textarea name=… rows=… cols=… >

</textarea>

 •  Теги формирования ниспадающего списка из нескольких элементов на форме

<select name=…>

<option> … </option>

   <option> … </option>

</select>

 •  Тег формирования поля отметки пункта на форме

<input type=checkbox name=… value=…>

 •  Тег формирования кнопки отправки данных из формы на сервер

<input type=submit value="Отправить" name=…>

 1.  Порядок выполнения работы
 •  Создать файл с расширением HTML
 •  Спроектировать внешний вид HTML–страницы
 •  Написать код страницы в любом текстовом редакторе (notepad.exe)
 •  Загрузить полученную страницу в WEB–браузер
 •  Откорректировать при необходимости код HTML-страницы

В качестве возможного варианта – пусть HTML-страница содержит HTML-форму, которая в свою очередь состоит из следующих элементов: поле ввода текста (text field), кнопку-флажок (checkbox), список (scrolling list) и многострочное поле ввода текста (text area).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15495. ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ НА ПІДГАЄЧЧИНІ 139 KB
  Степан КОЛОДНИЦЬКИЙ Богдан МЕЛЬНИЧУК ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ НА ПІДГАЄЧЧИНІ До вибуху Першої світової війни Підгаєччина належала до одного із краще зорганізованих повітів Східної Галичини а це – завдяки енергійному єдиному в той час адвокат...
15496. Аналіз статей з інноваційного маркетингу 70 KB
  В даній статті автор розглядає та порівнює тенденції інноваційного розвитку в Україні та за кордоном. При цьому, в закордонному інноваційному процесі спостерігаються такі особливості...
15497. Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 22.75 KB
  Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 Андрусівський сепаратний договір Андрусівський мир угода між Московським царством і Польщею за спиною України про припинення війни підписана 30 січня 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 135 років. Угода стала заве
15498. Античні міста Північного Причорномор'я 14.88 KB
  Античні міста Північного Причорноморя Грецькі міста й селища виникли в Причорноморї під час Великої грецької колонізації у VIII VI ст. до н. е. Причини виникнення колоній полягали в перенаселенні Греції нестачі земель придатних для хліборобства пошуках джерел сировини...
15499. Антропогенез 13.81 KB
  Кістки найдавніших у Європі людських істот знайдені у Вертешселеш Угорщина та Гейдельберзі Німеччина належали пітекантропам. Приблизно в цей самий час можливо трохи пізніше пращури людини зявляються на теренах України. Як відомо в усі історичні епохи Північ Євразі
15500. Українсько-московський договір. Березневі статті 1654 року – історико-юридична та історична оцінка 19.79 KB
  Українськомосковський договір. Березневі статті 1654 року – історикоюридична та історична оцінка Схожі матеріали УкраїнськоМосковська угода 1654 р УкраїнськоМосковський договір 1654 р Козацька делегація привезл...
15501. Давні літописи про походження Київської Русі 26.64 KB
  Давні літописи про походження Київської Русі Найдавніший руський літопис – Повість минулих літ заснування державності на східнослов’янських теренах приписує норманам варягам яких звали русь. Запросили їх княжити і володіти ними племена чудь словени кривичі...
15502. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва 15.84 KB
  Характерною рисою заселення території України у XV ст. було те що основна маса людності мешкала на здавна обжитих землях Київщині Галичині Волині Поліссі та Поділлі. А південні землі Середня Наддніпрянщина Запоріжжя мали значні природні багатства але були незаселе
15503. Гадяцький трактат 30.09 KB
  Га́дяцький до́говір також трапляється застаріле іменування Гадяцькі статті; пол. ugoda hadziacka угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною що передбачала входження останньої до складу Р...