42142

Задачі лінійної оптимізації в системі Maple

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задачі оптимізації в Maple розв’язуються за допомогою вбудованих функцій minimize та maximize, що входять до пакету Simplex.Класична задача лінійного програмування записується у такому форматі:minimize (цільова функція, {обмеження}, NONNEGATIVE).Останній параметр вказує на невід’ємність змінних, що входять до математичної моделі задачі. Для геометричної інтерпретації задачі оптимізації необхідно підключити пакет plots і задати систему лінійних нерівностей задачі, використовуючи процедуру inequal.

Русский

2013-10-27

213 KB

10 чел.

Лабораторна робота 3
Задачі лінійної оптимізації в системі
Maple

Мета роботи − розв’язування та візуалізація розв’язків задач лінійної оптимізації  в системі Maple .

Методичні рекомендації до виконання роботи

Задачі оптимізації в Maple  розв’язуються за допомогою вбудованих функцій  minimize та maximize, що входять до пакету Simplex.

Класична задача лінійного програмування записується у такому форматі:

minimize (цільова функція, {обмеження}, NONNEGATIVE).

Останній параметр вказує на невід’ємність змінних, що входять до математичної моделі задачі.

Для геометричної інтерпретації задачі оптимізації необхідно підключити пакет plots і задати систему лінійних нерівностей задачі, використовуючи процедуру  inequal.

 Типові завдання для самостійної підготовки

  1.  Дано задачу лінійного програмування.
  2.  Дати геометричну інтерпретацію задачі і знайти наближений розв’язок задачі;
  3.  обчислити точний розв’язок задачі з використанням функцій minimize та maximize. 

Варіанти завдання

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

  1.  На складах  і зберігається відповідно  і одиниць одного й того ж вантажу. Необхідно доставити його чотирьом споживачам , потреби яких складають  одиниць вантажу відповідно. Вартості перевезення  одиниці вантажу з -го складу -му споживачу вказані у клітинах транспортної таблиці.

...

...

...

...

...

...

...

...

  1.  скласти математичну модель задачі;
  2.  скласти план перевезень, що забезпечує мінімальну вартість перевезень;
  3.  знайти мінімальну вартість перевезень.

Варіанти завдання

Варіант 1

Запаси

1

3

4

2

80

3

2

1

4

80

Потреби

50

50

30

30

Варіант 2

Запаси

2

4

3

1

50

3

2

1

4

70

Потреби

20

40

50

10

Варіант 3

Запаси

3

4

3

1

80

3

2

1

4

70

Потреби

40

30

60

20

Варіант 4

Запаси

2

3

3

1

60

3

2

1

4

70

Потреби

20

30

40

40

Варіант 5

Запаси

1

4

3

1

70

3

2

2

4

70

Потреби

20

40

60

20

Варіант 6

Запаси

2

4

4

1

90

3

2

1

3

70

Потреби

40

40

60

20

Варіант 7

Запаси

2

4

3

1

50

3

3

1

4

80

Потреби

30

30

50

20

Варіант 8

Запаси

2

4

3

1

50

3

2

4

2

90

Потреби

40

40

50

10

Варіант 9

Запаси

4

2

3

1

60

3

2

1

3

80

Потреби

40

20

50

30

Варіант 10

Запаси

2

4

3

1

70

4

2

1

3

80

Потреби

10

50

50

40


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41257. Приклади практичних визначень методом нейтралізації 331 KB
  Визначення кальцинованої харчової та каустичної соди та їх сумішей. Визначення карбонатної твердості води. Титриметричне визначення кислотності рідких вуглеводневих палив. Це пов'язано з тим що така кислота летка і визначення її концентрації за густиною є неточним.
41258. Криві титрування та індикатори редоксометрії 102 KB
  Криві титрування та індикатори редоксометрії. План Криві титрування. Індикатори редоксометрії Криві титрування.
41259. Встановлення нормальності перманганату калію за вихідними речовинами 83.5 KB
  З рівняння видно що окиснювальний потенціал сильно залежить від рН розчину. В іншому випадку можливий перебіг побічних процесів наприклад: Для підкислення розчину застосовуеться звичайно сірчана кмслота оскільки HCl відновлюється перманганатом а азотна кислота сама здатна виступати як окисник що зрозуміло у кількісному аналізі неприпустимо. Приготування робочого розчину Як видно з рівняння реакції еквівалентна маса KMnO4 дорівнює Ми ділемо молярну масу на 5 у даному випадку тому що молярні маси еквівалентів в окисновідновних реакціях...
41260. Приготування та встановлення нормальності робочих розчинів йодометрії 92.5 KB
  Загальна характеристика методу Методи які базуються на виділенні або поглинанні йоду називаються йодометрією і займають особливе місце серед інших методів редоксометрії. Сильні відновники SnCl2 N3SO3 та інші визначають прямим титруванням робочим розчином йоду подібно перманганатометрії дихроматометрії тощо. До розчину окисника додають спочатку надлишок йодиду калію при цьому виділяється еквівалентна кількість йоду який відтиттровують тіосульфатом натрію. Деякою перепоною для широкого впровадження йодометрії при масових аналізах є...
41261. Комплексна функція електричного кола і частотні характеристики лінійних електричних кіл 247 KB
  Аналіз ланцюгів синусоїдального струму показує що амплітуди і початкові фази струмів у гілках і напруг на елементах ланцюга в загальному випадку залежать не тільки від схеми і параметрів її елементів не тільки від амплітуди і початкової фази коливань джерел що діють у ланцюзі але і від частоти цих коливань. Іншими словами характеристики процесів у ланцюгах істотно залежать від частоти. Визначаючи реакції одного і того ж ланцюга на гармонійні впливи з однаковими амплітудною і початковою фазою але різною частотою і порівнюючи них легко...
41262. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ 255.5 KB
  Розрізняють два режими роботи ланцюга: сталий стаціонарний і несталий перехідний нестаціонарний. Несталим режимом або перехідним процесом у електричного ланцюга називають элекромагнитный процес що виникає у ланцюзі при переході від одного сталого режиму до іншого. Цей процес виникає в електричних ланцюгах при підключенні до них або відключенні від них джерел елект...
41263. Перехідні процеси в нерозгалужених колах першого порядку 190 KB
  Перехідні процеси у нерозгалужених ланцюгах першого порядку с джерелом постійної напруги Перехідні процеси в ланцюгах першого порядку з джерелом постійної напруги можуть виникнути як при підключенні джерела до ланцюга так і при стрибкоподібній зміні її чи схеми параметрів її елементів. Методику аналізу перехідних процесів що виникають у нерозгалуженому ланцюзі першого порядку при підключенні до неї джерела постійної напруги при нульових початкових умовах розглянемо на прикладі ланцюга r мал. На підставі другого закону...
41264. Аналіз проходження сигналів через лінійні електричні кола методом інтегралу Дюамеля 116.5 KB
  При малій тривалості Δτ реакція ланцюга на кожен імпульс fвх kt відповідно до формули 18.3 визначається за допомогою її імпульсної характеристики як добуток: fвых kt= tτSиk = tτ fвх τΔτ.8 Реакцію ланцюга на вплив fвх t відповідно до принципу накладення: знайдемо як суму реакцій fвых kt n τ=nΔt fвых t= Σ fвых kt= Σ fвхτtτΔτ.9 k=0 τ=0...
41265. Операторні передавальні функції 180.5 KB
  Операторной передатною функцією лінійного електричного ланцюга ДОр називають відношення зображення вихідної величини Xρ до зображення вхідної величини Fp при нульових початкових умовах: дор=Xρ Fρ.23...