42142

Задачі лінійної оптимізації в системі Maple

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задачі оптимізації в Maple розв’язуються за допомогою вбудованих функцій minimize та maximize, що входять до пакету Simplex.Класична задача лінійного програмування записується у такому форматі:minimize (цільова функція, {обмеження}, NONNEGATIVE).Останній параметр вказує на невід’ємність змінних, що входять до математичної моделі задачі. Для геометричної інтерпретації задачі оптимізації необхідно підключити пакет plots і задати систему лінійних нерівностей задачі, використовуючи процедуру inequal.

Русский

2013-10-27

213 KB

9 чел.

Лабораторна робота 3
Задачі лінійної оптимізації в системі
Maple

Мета роботи − розв’язування та візуалізація розв’язків задач лінійної оптимізації  в системі Maple .

Методичні рекомендації до виконання роботи

Задачі оптимізації в Maple  розв’язуються за допомогою вбудованих функцій  minimize та maximize, що входять до пакету Simplex.

Класична задача лінійного програмування записується у такому форматі:

minimize (цільова функція, {обмеження}, NONNEGATIVE).

Останній параметр вказує на невід’ємність змінних, що входять до математичної моделі задачі.

Для геометричної інтерпретації задачі оптимізації необхідно підключити пакет plots і задати систему лінійних нерівностей задачі, використовуючи процедуру  inequal.

 Типові завдання для самостійної підготовки

  1.  Дано задачу лінійного програмування.
  2.  Дати геометричну інтерпретацію задачі і знайти наближений розв’язок задачі;
  3.  обчислити точний розв’язок задачі з використанням функцій minimize та maximize. 

Варіанти завдання

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

  1.  На складах  і зберігається відповідно  і одиниць одного й того ж вантажу. Необхідно доставити його чотирьом споживачам , потреби яких складають  одиниць вантажу відповідно. Вартості перевезення  одиниці вантажу з -го складу -му споживачу вказані у клітинах транспортної таблиці.

...

...

...

...

...

...

...

...

  1.  скласти математичну модель задачі;
  2.  скласти план перевезень, що забезпечує мінімальну вартість перевезень;
  3.  знайти мінімальну вартість перевезень.

Варіанти завдання

Варіант 1

Запаси

1

3

4

2

80

3

2

1

4

80

Потреби

50

50

30

30

Варіант 2

Запаси

2

4

3

1

50

3

2

1

4

70

Потреби

20

40

50

10

Варіант 3

Запаси

3

4

3

1

80

3

2

1

4

70

Потреби

40

30

60

20

Варіант 4

Запаси

2

3

3

1

60

3

2

1

4

70

Потреби

20

30

40

40

Варіант 5

Запаси

1

4

3

1

70

3

2

2

4

70

Потреби

20

40

60

20

Варіант 6

Запаси

2

4

4

1

90

3

2

1

3

70

Потреби

40

40

60

20

Варіант 7

Запаси

2

4

3

1

50

3

3

1

4

80

Потреби

30

30

50

20

Варіант 8

Запаси

2

4

3

1

50

3

2

4

2

90

Потреби

40

40

50

10

Варіант 9

Запаси

4

2

3

1

60

3

2

1

3

80

Потреби

40

20

50

30

Варіант 10

Запаси

2

4

3

1

70

4

2

1

3

80

Потреби

10

50

50

40


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41234. Метод розробки динамічних систем DynmicSystemsDevelopmentMcthod DSDM 54 KB
  Мета методу здати готовий проект вчасно і вкластися в бюджет але в гой же час регулюючи зміни вимог до проекту під час його розробки. Залучення користувача це основа ведення ефективного проекту де розробники ділять з користувачами робочий простір і тому прийняті рішення будуть більш точними. Команда повинна бути уповноважена приймати важливі для проекту рішення без узгодження з начальством.
41235. Циклические процессы 165 KB
  Физический принцип действия теплового двигателя. В основе физического принципа работы теплового двигателя лежит то что функционирование теплового двигателя обеспечивается только за счет подвода или отвода теплоты. Техническая схема теплового двигателя включает в себя теплоизолированный цилиндр с поршнем под которым находится рабочее тело например газ. Схема реализации работы теплового двигателя.
41236. Второй закон термодинамики 251 KB
  Основная задача технической термодинамики это изучение закономерностей преобразования теплоты в работу. Схематически можно так представить наиболее простой способ превращения теплоты в полезную работу : Рабочее тело газ расширяется и...
41237. Свойства реальных газов и паров. Опыт Эндрюса. Диаграммы термодинамических свойств жидкостей и паров 5.88 MB
  Известно что при нагревании жидкости испаряются. при кипении во всем объеме жидкости образуются свободные замкнутые поверхности паровые пузыри внутрь которых и происходит испарение жидкости. Изменение агрегатного состояния при кипении жидкость – пар может происходить при подводе теплоты извне к жидкости. При охлаждении паров жидкости происходит конденсация: пар переходит в жидкое состояние.
41238. Цикл паросиловой установки 340 KB
  Скорость движения пара через турбину достаточно высокая так что пар не успевает передать много теплоты через корпус турбины в окружающую среду: поэтому с достаточным для общей оценки работы пара в турбине процесс расширения пара при его движении в турбине можно считать адиабатнымпроцесс 12. Из предыдущего материала известно что процессы подвода внешней теплоты характеризуются возрастанием энтропии рабочего тела. И наоборот при отводе теплоты энтропия уменьшается. Таким образом понятно что процесс 34561 – это...
41239. ЕМПІРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 48 KB
  Місце емпіричної інженерії програмного забезпечення в інженерії програмного забезпечення. Предмет та метод емпіричної інженерії програмного забезпечення. Емпіричні дослідження програмного забезпечення.
41240. Соціологія освіти як наука і предмет 217.5 KB
  Науковий статус соціології освіти Міждисциплінарні зв’язки соціології освіти Суспільне призначення соціології освіти Науковий статус соціології освіти Соціологія освіти є результатом застосування методології і методів соціологічного аналізу особливої сфери суспільного життя соціально організованого і контрольованого навчання і виховання.
41241. Елементи форм фінансової звітності, їх структура та зміст 157.5 KB
  Основными элементами баланса являются активы обязательства и капитал собственников собственный капитал. Составление и интерпретация баланса требуют четкого определения и надлежащего отражения этих элементов. Если предприятие сомневается в отношении возможности получения будущих экономических выгод актив нужно немедленно списывать с баланса и отражать в составе расходов текущего периода в Отчете о прибылях и убытках. Текущая восстановительная себестоимость Current or Replcement Сost сумма денежных средств их эквивалентов или других...
41242. Розвиток культури України у другій половині 14-18 ст. 89 KB
  Релігійне життя в Україні. Релігійне життя в Україні. Яку роль відігравав католицизм в Україні в 1516 ст. Центрами боротьби проти католицизму в Україні стають братства.