42228

Моделирование системы массового обслуживания в среде Simulink

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Источник генерирует последовательность однородных заявок отличающихся моментами времени появления. Интервалы времени между моментами появления заявок являются случайными величинами с известным законом распределения параметры которого остаются постоянными в течение моделируемого интервала времени . Если прибор свободен поступающая в систему заявка берется на обслуживание и генерируется случайный интервал времени соответствующий длительности ее обслуживания если же прибор занят заявка теряется.

Русский

2013-10-27

27.5 KB

73 чел.

Лабораторная работа №2

Моделирование системы массового обслуживания в среде Simulink.

Цель работы: Ознакомиться с методами имитационного моделирования для исследования процессов функционирования систем массового обслуживания в среде Simulink.

Задания:

  •  В среде Simulink исследовать систему массового обслуживания, состоящую из источника заявок и обслуживающего прибора.
  •  Проанализируйте выходные статистические параметры, такие как коэффициент загрузки прибора, количество поступивших, обслуженных и потерянных заявок в системе.
  •  Исследуйте поведение этих характеристик в зависимости от  изменения параметров источников формирования случайных сигналов.

Описание моделируемого объекта.

Источник генерирует последовательность однородных заявок, отличающихся моментами  времени  появления. Интервалы времени  между моментами появления заявок являются случайными величинами с известным законом распределения , параметры которого остаются постоянными в течение моделируемого интервала времени  . Если прибор свободен, поступающая в систему заявка берется на обслуживание  и генерируется случайный интервал времени, соответствующий длительности ее  обслуживания, если же прибор занят, заявка теряется.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69550. ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ 292 KB
  Визначити відносну зміну опору при деформаціях стиску і розтягу кремнію. Тензорезистивный ефект в електронному кремнії У енергетичному просторі зони провідності кремнію є 6 еквівалентних мінімумів енергії розташованих на головних вісях оберненої решітки 100.
69551. Вивчення властивостей нелінійних діелектриків 83 KB
  На температурній залежності можна спостерігати максимуми проникності обумовлені фазовими переходами типу зсуву сегнетоелектричпа фаза зберігається і порядок безладдя перехід у параелектричну фазу. На польовій залежності можна спостерігати зростання і максимум...
69552. Оптичні властивості твердих тіл 126.5 KB
  Основна мета роботи дослідження спектра фундаментального і домішкового поглинання визначення ширини забороненої зони і глибини залягання домішок. Вивчити основні характеристики і механізми поглинання світла.
69553. ВИЗНАЧЕННЯ ДИФУЗІЙНОЇ ДОВЖИНИ КОМПЕНСАЦІЙНИМ МЕТОДОМ 124 KB
  Основна мета роботи практична реалізація фотомагнітного ефекту із метою визначення біполярної довжини і часу життя нерівноважних носіїв заряду методом компенсації фотомагнітного струму струмом фотопровідності.