42236

ПЗО побудувати на Intel 8255

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Для керування використовувати розряд 4 каналу РС для сигналу Redy розряд 0 каналу РС. Очікування сигналу âRedyâ РС0=1. Ввімкнення сигналу âControlâ РС4=1. Вимкнення сигналу âControlâ РС4=0.

Украинкский

2013-10-30

39 KB

1 чел.

Міністерство науки і освіти України

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут»

Факультет прикладної математики

Кафедра спеціалізованих компютерних систем

Лабораторна робота №2

З предмету:

«Периферійні пристрої»

Виконав:

Студент групи КВ-93

Самарський Антон

Перевірив:

Плахотний М.В.

________________

Київ 2011

Постановка задачі:

Реалізувати базовий алгоритм. ПЗО побудувати на Intel 8255. Для керування використовувати розряд 4 каналу РС, для сигналу «Ready» — розряд 0 каналу РС.

Функціональна схема:

Алгоритм функціонування системи:


1. Ініціалізація PPI  I8255. Молодша тетрада РС (0-3) – на введення, старша        тетрада РС (4-7) – на виведення, режим «0».

2. Очікування сигналу “Ready” (РС(0)=1?).

3. Ввімкнення сигналу “Control” (РС(4)=1).

4. Витримка ввімкненого стану.

5. Вимкнення сигналу “Control” (РС(4)=0).

6. Витримка вимкненого стану.

7. Перевірка: «Чи вимкнена система?». Якщо «ні», то перехід до пункту 2, інакше – до пункту 8.

8. Кінець.

Програма керування на Асемблері:

; Процедура (підпрограма) витримки ввімкненого чи вимкненого станів

Proc   PCall

mov   cx, 0CB70h

l0:

loop  l0

ret

PCall  endp

; Ініціалізація РРІ  I8255 (установка УС-1)

mov   al, 81h

out     01Fh, al

; Очікування сигналу “Ready”

l1:

in  al,1Eh

test  al,01h

jz  l1

; Ввімкнення сигналу “Control

l2:

mov  al, 09h

out  01Fh,al

; Процедура затримки

call  PCall

; Вимкнення сигналу “Control

mov  al, 08h

out  01Fh,al

; Процедура затримки

call  PCall

; Перевірка: «Чи вимкнена система?»

in  al, 01Eh

test  al, 01h

jnz  l2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81095. Системный анализ безопасности 31.01 KB
  Безопасность жизнедеятельности как сравнительно новая область науки, которая образовалась на стыке естественных, гуманитарных и технических наук, использует методы этих наук, вместе с тем разрабатывает свои собственные методы. Комплексный характер БЖД требует использования комплекса методов других наук.
81096. Детская безопасность в Интернете 798.15 KB
  Основная нагрузка ложится на информативную роль Интернета, благодаря которому люди остаются в курсе последних событий в мире, извлекают пользу из множества сайтов, будь то электронная библиотека или огромный новостной портал. Вторая ведущая роль всемирной паутины заключается, конечно же...
81097. Основные транспортные системы в международных перевозках 101.23 KB
  Транспортные системы по своему техническому уровню масштабам организационным формам и качеству транспортного освоения международных пассажирских и грузовых потоков адаптируются к новым требованиям клиентуры.
81098. Концептуальні засади, принципи та механізм функціонування міжнародного бізнесу 38.98 KB
  Діяльність цих суб’єктів націлена на створення матеріальних благ і послуг та їх посування до споживача. Аби це здійснити вкладаються необхідні кошти, а результатом є гроші. Вміння робити гроші із грошей через продуктивну діяльність в широкому загалі є бізнес.
81099. Правові та економічні передумови розвитку іпотечного кредитування в Україні 94.51 KB
  Для України це питання особливо актуальне, оскільки основні засоби виробництва найближчим часом не матимуть попиту через свою непридатність. Застосування іпотеки вимагає глибокого вивчення законодавчих положень, що постійно змінюються.
81100. Оценка потребностей в персонале 42.43 KB
  Численность персонала это количество занятых на предприятии людей. Структура персонала это качественный состав работников предприятия. В существующих там подходах к определению состава и содержания задач маркетинга персонала следует выделить два основных принципа.
81101. Спортивная тренировка, ее составные части 24.65 KB
  Тренировка является важнейшей частью спортивной подготовки. Физическая подготовка это педагогический процесс направленный на воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки.
81102. Прислів’я та приказки в українській та німецькій мовах 80 KB
  Протягом багатьох століть вони виявляли здатність народу відбирати й осмислювати найхарактерніші, найтиповіші сторони явищ природи, праці, побуту, родинного й суспільного життя і в результаті ставали конденсатором багатовікового життєвого досвіду, взаємин людей між собою, між класами...
81103. Питоме та чуже в термінології 53.68 KB
  Другі слова видаються органічними для англійського тексту, де їхні корінь і лексичне значення здебільшого прозорі. Але живосилом притягнуті в українську мову, вони втрачають цю органічність і набирають вигляду «стороннього тіла».