42255

МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМАНД СМ ЭВМ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ. Вывод: В ходе работы я ознакомился с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением приобрел навыки микропрограммирования машинных команд СМ ЭВМ.

Русский

2013-10-28

75 KB

0 чел.

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Владимирский Государственный Университет

Кафедра информатики и вычислительной техники

Лабораторная работа №3

по дисциплине "Основы ЭВМ" на тему:

«МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМАНД СМ ЭВМ»

Работу выполнил:

студент гр. ИВТ-201

Работу принял:

Буланкин В. Б.

Владимир, 2003

  1.  Цель работы:

Знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ.

  1.  Задача:

Найти сумму квадратов натуральных чисел от 1 до K. При вычислении следующего числа использовать формулу:

  1.  Значения исходных данных

Исходные значения регистров:

R1 = 1 (текущее значение x)

R2 = 1 (текущая сумма)

R3 = 3 (К)

R4 = 1 (индекс цикла)

  1.  Программа решаемой задачи

Адрес ОП

На языке asm

Код операции

40

cmp r3, r1

020301

42

beq end

001411

44

cycle:

add 1, r1

062101

46

shl r4

006304

48

add r4, r1

060401

4A

add r1, r2

060102

4C

shr r4

006204

4E

add 1, r4

062104

50

cmp r3, r4

020304

52

bne cycle

100371

54

end:

halt

000000

  1.  Микропрограммы операций

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Функция

0

Выборка

команды

B

SRC

DST

ALU

DBA

CONST

CCX

7

4

0

3

1

2

0

R7

DA, RGB

РЗУ

R + S + C0

AOP = DB

C0 = 0

1

B

R

DST

CHA

F

1

4

2

RF

чтение ОП

РЗУ = RGR

JMAP

10

cmp r3, RG

MA

MB

ALU

CCX

F

DST

CHA

1

2

2

1

1

6

0

RG1

RG2

R – S – 1 - C0

C0 = 1

сохранение флагов

JZ

11

beq #adr

A

B

ALU

DST

JFI

CC

CHA

CONST

F

9

4

4

2

1

3

20

RF

R9

S + C0

РЗУ

использование RFD

BEQ

условный переход

12

CHA

0

JZ

14

add 1, RG

MA

MB

ALU

CCX

CHA

2

2

4

1

0

RG2

RG2

S + C0

C0 = 1

JZ

15

add RG1, RG2

MA

MB

ALU

CHA

1

2

3

0

RG1

RG2

R + S + C0

JZ

17

shl RG

MA

MB

ALU

SH

CHA

2

2

4

8

0

RG2

RG2

S + C0

shl

JZ

18

shr RG

MA

MB

ALU

SH

CHA

2

2

4

8

0

RG2

RG2

S + C0

shr

JZ

19

bne #adr

A

B

ALU

DST

JFI

CC

CHA

CONST

F

9

4

4

3

1

3

20

RF

R9

S + C0

РЗУ

инвертирование

BMI

условный переход

1A

CHA

0

JZ

1C

halt

JFI

5

halt

20

нахождение PC

B

SRC

SH

ALU

9

4

E

4

R9

DA, RGB

расширение знака

S + C0

21

B

SRC

SH

ALU

9

4

9

1

R9

DA, RGB

ЛС АЛУ влево

S-R-1-C0

22

A

B

ALU

CHA

9

7

3

0

R9

R7

R + S + C0

JZ

  1.  Таблица преобразования адресов

Команда

Код команды

Адрес МК

cmp r3, RG

020300

10

beq ##

001410

11

add 1, RG

062100

14

shl RG

006300

17

add r4, RG

060400

15

add r1, RG

060100

15

shr RG

006200

18

bpl

100370

19

halt

000000

1C

  1.  Результаты решения:

Для тестирования написанной микропрограммы в регистр R3 заносилось некоторое число K, затем МП запускалась на выполнение. После останова значение регистра R2 сравнивалось с результатом, полученным вручную.

Тест №

Значение K

Значение R2

Реальный результат

1

1

1

1

2

4

1E

30 (1Eh)

3

10

181

385 (181h)

Как видно из таблицы, МП работает правильно.

  1.  Вывод:

В ходе работы я ознакомился с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, приобрел навыки микропрограммирования машинных команд СМ ЭВМ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20501. Форми, типи форм, обчислення в формах 33 KB
  Робота з формами може відбуватися в трьох режимах: у режимі Форми в режимі Таблиці в режимі констриктор. типи форм В Access можна створити форми наступних видів: форма в стовпець або повноекранна форма; стрічкова форма; таблична форма; форма головна підпорядкована; зведена таблиця; формадіаграма. Форма в стовпець є сукупністю певним чином розташованих полів введення з відповідними їм мітками і елементами управління.
20502. Маніпулювання даними, операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL 27.5 KB
  Маніпулювання даними операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL Для маніпулювання данними виділяють такі групи команд SQL:Команди мови визначення даних DDL Data Definition Language. DDL Data Definition Language мова визначення даних це підмножина SQL що використовується для визначення та модифікації різних структур даних.До даної групи відносяться команди призначені для створення зміни та видалення різних об'єктів бази даних. Команди CREATE створення ALTER модифікація і DROP видалення мають...
20503. Матриця суміжності та матриця інцидентності 28 KB
  Матриця суміжності графа G зі скінченною кількістю вершин n пронумерованих числами від 1 до n це квадратна матриця A розміру n в якій значення елементу aij рівне числу ребер з iї вершини графа в jу вершину. Матриця суміжності простого графа що не містить петель і кратних ребер є бінарною матрицею і містить нулі на головній діагоналі. Матриця суміжності неорієнтованого графа симетрична а значить володіє дійсними власними значеннями і ортогональним базисом з власних векторів.
20504. Метод ітерації (метод послідовних наближень) 88 KB
   Суть методу полягає у заміні початкового рівняння 4.18 еквівалентним йому рівнянням 4.19 Постановка задачі Нехай задано рівняння де неперервна нелінійна функція. Потрібно визначити корінь цього рівняння який знаходиться на відрізку з заданою похибкою .
20505. Метод послідовних наближень (метод ітерацій) для розв’язку системи лінійних рівнянь 91 KB
  11 пошуку розвязку системи с заданою похибкою відповідно теоремі про збіжність.11 виконується то ітераційний процес пошуку розвязку системи с заданою похибкою збігається і метод послідовних наближень можна використовувати.13 що легко розвязується для знаходження вектора розвязку першого наближення тому що в правої частині містить всі визначені елементи.
20506. Мова запитів SQL. Огляд її можливостей 27 KB
  Він по суті містив тільки пропозиція SELECT яке дозволяло формулювати запити для вибірки даних з бази. Потім мова була доповнено двома іншими компонентами необхідними для роботи з базами даних. Перший з них компонент для визначення структури бази даних які в термінології теорії баз даних називаються мовою визначення даних МВД. Другий засоби що дозволяють заповнювати базу даних змінювати їх і видаляти.
20507. Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань 26.5 KB
  Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань Подання знань це множина синтаксичних і семантичних угод що роблять можливим формальне вираження знань про предметну галузь у компютерноінтерпретованій формі. Найрозповсюдженішими є такі моделі представлення знань: логічні моделі продукційні моделі фреймові моделі семантичні мережі. До основних вимог подання знань належать: Лаконічність зміст друкованих знаків.
20508. Неорієнтовані та орієнтовані графи 27 KB
  Граф це сукупність об'єктів із зв'язками між ними. Об'єкти розглядаються як вершини або вузли графу а зв'язки як дуги або ребра. Для різних областей використання види графів можуть відрізнятися орієнтовністю обмеженнями на кількість зв'язків і додатковими даними про вершини або ребра.
20509. Нотація Баркера 38 KB
  Связи обозначаются линиями с именами место соединения связи и сущности определяет кардинальность связи: Обозначение Кардинальность 01 11 0N 1N Пример: Для обозначения отношения категоризации вводится элемент дуга :.