42255

МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМАНД СМ ЭВМ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ. Вывод: В ходе работы я ознакомился с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением приобрел навыки микропрограммирования машинных команд СМ ЭВМ.

Русский

2013-10-28

75 KB

1 чел.

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Владимирский Государственный Университет

Кафедра информатики и вычислительной техники

Лабораторная работа №3

по дисциплине "Основы ЭВМ" на тему:

«МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМАНД СМ ЭВМ»

Работу выполнил:

студент гр. ИВТ-201

Работу принял:

Буланкин В. Б.

Владимир, 2003

  1.  Цель работы:

Знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ.

  1.  Задача:

Найти сумму квадратов натуральных чисел от 1 до K. При вычислении следующего числа использовать формулу:

  1.  Значения исходных данных

Исходные значения регистров:

R1 = 1 (текущее значение x)

R2 = 1 (текущая сумма)

R3 = 3 (К)

R4 = 1 (индекс цикла)

  1.  Программа решаемой задачи

Адрес ОП

На языке asm

Код операции

40

cmp r3, r1

020301

42

beq end

001411

44

cycle:

add 1, r1

062101

46

shl r4

006304

48

add r4, r1

060401

4A

add r1, r2

060102

4C

shr r4

006204

4E

add 1, r4

062104

50

cmp r3, r4

020304

52

bne cycle

100371

54

end:

halt

000000

  1.  Микропрограммы операций

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Функция

0

Выборка

команды

B

SRC

DST

ALU

DBA

CONST

CCX

7

4

0

3

1

2

0

R7

DA, RGB

РЗУ

R + S + C0

AOP = DB

C0 = 0

1

B

R

DST

CHA

F

1

4

2

RF

чтение ОП

РЗУ = RGR

JMAP

10

cmp r3, RG

MA

MB

ALU

CCX

F

DST

CHA

1

2

2

1

1

6

0

RG1

RG2

R – S – 1 - C0

C0 = 1

сохранение флагов

JZ

11

beq #adr

A

B

ALU

DST

JFI

CC

CHA

CONST

F

9

4

4

2

1

3

20

RF

R9

S + C0

РЗУ

использование RFD

BEQ

условный переход

12

CHA

0

JZ

14

add 1, RG

MA

MB

ALU

CCX

CHA

2

2

4

1

0

RG2

RG2

S + C0

C0 = 1

JZ

15

add RG1, RG2

MA

MB

ALU

CHA

1

2

3

0

RG1

RG2

R + S + C0

JZ

17

shl RG

MA

MB

ALU

SH

CHA

2

2

4

8

0

RG2

RG2

S + C0

shl

JZ

18

shr RG

MA

MB

ALU

SH

CHA

2

2

4

8

0

RG2

RG2

S + C0

shr

JZ

19

bne #adr

A

B

ALU

DST

JFI

CC

CHA

CONST

F

9

4

4

3

1

3

20

RF

R9

S + C0

РЗУ

инвертирование

BMI

условный переход

1A

CHA

0

JZ

1C

halt

JFI

5

halt

20

нахождение PC

B

SRC

SH

ALU

9

4

E

4

R9

DA, RGB

расширение знака

S + C0

21

B

SRC

SH

ALU

9

4

9

1

R9

DA, RGB

ЛС АЛУ влево

S-R-1-C0

22

A

B

ALU

CHA

9

7

3

0

R9

R7

R + S + C0

JZ

  1.  Таблица преобразования адресов

Команда

Код команды

Адрес МК

cmp r3, RG

020300

10

beq ##

001410

11

add 1, RG

062100

14

shl RG

006300

17

add r4, RG

060400

15

add r1, RG

060100

15

shr RG

006200

18

bpl

100370

19

halt

000000

1C

  1.  Результаты решения:

Для тестирования написанной микропрограммы в регистр R3 заносилось некоторое число K, затем МП запускалась на выполнение. После останова значение регистра R2 сравнивалось с результатом, полученным вручную.

Тест №

Значение K

Значение R2

Реальный результат

1

1

1

1

2

4

1E

30 (1Eh)

3

10

181

385 (181h)

Как видно из таблицы, МП работает правильно.

  1.  Вывод:

В ходе работы я ознакомился с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, приобрел навыки микропрограммирования машинных команд СМ ЭВМ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85341. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями опорно-рухового апарату 39.38 KB
  У них вище ніж у інших інвалідів самооцінка; вони відчувають себе найбільш особистісно сильними найменше виражена депресивність. У цієї категорії інвалідів міжособистісні відносини взагалі стабільні і благополучні вони не виглядають відгородженими ізольованими від інших людей. Проте насправді все це є прямо протилежне: у цих інвалідів виявляється значна психологічна дезадаптація їх самооцінка суперечлива. Їх загальне відношення до оточуючих більш негативне ніж у інвалідів I і II групи з дитинства.
85342. Предмет і завдання спеціальної психології 37.66 KB
  Психологія людини з обмеженими можливостями розглядається в межах окремої галузі психологічної науки що вивчає закономірності психічного розвитку й особливості психічної діяльності дітей і дорослих із психічними й фізичними недоліками спеціальної психології. Спеціальна психологія це галузь психологічної науки яка вивчає своєрідність психічного розвитку осіб з психофізичними порушеннями...
85343. Методи дослідження психологічних особливостей людей з різними психофізичними порушеннями у спеціальній психології 39.99 KB
  Діагностика аномального розвитку дитини спрямована на визначення ступеня виразності психічної інтелектуальної емоційної мовної недостатності й на якісну оцінку структури дефекту з виділенням основного психопатологічного синдрому на встановлення звязків його з іншими клінічними проявами віком соматичним і неврологічним станом дитини. За допомогою бесіди можна виявити коло знань дитини про навколишню дійсність а також особливості її орієнтування в просторі часі явищах природи й громадському житті. У процесі бесіди психолог довідується...
85344. Загальна характеристика інвалідів (людей з обмеженими можливостями) як соціальної групи 40 KB
  У нашій країні якість життя інвалідів як правило нижче решти населення що обумовлено наступним: недостатністю в нашому суспільстві гуманізму і милосердя по відношенню до людей з особливими потребами; нерозвиненістю і непристосованістю соціальної інфраструктури міст і сільських населених пунктів з урахуванням задоволення основних потреб інвалідів; низьким рівнем матеріального забезпечення і соціального обслуговування їх недостатньою гнучкістю; низькою якістю чи відсутністю технічних засобів і пристосувань необхідних для...
85345. Девіантна поведінка. Причини виникнення девіантної поведінки 37.16 KB
  Причини виникнення девіантної поведінки. У соціології девіантної поведінки виділяються кілька напрямків що пояснюють причини виникнення такої поведінки. Мертон причиною поведінки що відхиляється вважає неузгодженість між цілями висунутими суспільством і засобами яке воно пропонує для їхнього досягнення. Особливої гостроти ця проблема набула сьогодні в нашій країні де всі сфери суспільного життя перетерплюють серйозні зміни відбувається девальвація колишніх норм поведінки.
85346. Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями 41.76 KB
  Одними із осно вних понять в даній теорії в межах проблеми інвалідності є почуття неповноцінності компенсація комплекс неповноцінності. Він вважав що майже всі люди мають за мету подолання почуття неповноцінності однак це почуття у деяких людей може бути надмірним та пере рости у комплекс неповноцінності. Відомий психоаналітик вважав що комплекс неповноцінності у психоаналізі майже не вживається. Комплекс неповноцінності має глибоко еротичні корені.
85347. Методи корекції в системі психологічної допомоги людям з обмеженими можливостями 41.72 KB
  Одним із способів допомогти здоровим людям краще зрозуміти проблеми дітей з вадами здоровя навчитися надавати їм допомогу є програма Дитина дитині . Завданням цієї програми є навчити дітей шкільного віку та їх вчителів методам збереження свого здоровя й взаємодії з іншими дітьми особливо з тими хто має проблеми зі здоровям. Метою даної програми є допомогти дітям навчитися розрізняти різні види інвалідності і їх прояви; розуміти що незважаючи на те що людина у якої є фізичні вади може не справлятися з якоюсь роботою вона у той же...
85348. Загальні психолого-педагогічні аспекти реабілітації людини з обмеженими можливостями 35.77 KB
  Основними завданнями таких проектів психологореабілітаційного напрямку є відновлення та розвиток інтелектуальних функцій людини її емоційного стану навичок психічної саморегуляції комунікативної культури. Специфічними методами що використовуються у проектах для інвалідів є психологічні тренінги аутотренінг комунікативний тренінг тренінг креативності психотерапія ігротерапія бібліотерапія арттерапія та інше; соціальнокультурним який передбачає активізацію та розвиток творчохудожнього потенціалу дітей і дорослих засвоєння...
85349. Особливості розвитку людини з порушеннями інтелекту і психічними захворюваннями 42.36 KB
  Олігофренія одна з груп розумової відсталості різна за етіологією і патогенезом хворобливих змін обєднаних загальним клінічним проявом недорозвинення головного мозку. Олігофренія характеризується природженим або придбаним в ранньому дитинстві до 3 років загальним психічним недорозвиненням. У більшості з них спостерігалися недорозвинення мови й емоційновольова нестійкість. У структурі інтелектуального дефекту цієї групи дітей переважали недорозвинення зоровопросторових функцій труднощі встановлення послідовних умовиводів у розповідях...