42257

Микропрограммирование кмашинных манд СМ ЭВМ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ.

Русский

2014-12-28

72 KB

0 чел.

Министерство образования Российской Федерации

Владимирский государственный университет

Кафедра информатики и вычислительной техники

Отчет по лабораторной работе

Микропрограммирование команд СМ ЭВМ

Выполнил ст. гр. ИВТ-197

Мансур Б.А.

Принял: доц. Буланкин В.Б.

Владимир 2000


Цель работы:  знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ.

Задание

Вариант № 8.9.

Определить количество нулей в коде числа.

Составление программы

Текст программы решения поставленной задачи приведен в табл. 1. Исходное число загружается в регистр R4; его сдвинутое значение загружается в R2  В  регистре R1 загружается  число 16 , количество нулей  будет записано в регистр R3.

Программа располагается в оперативной памяти начиная с адреса #0000.

Таблица 1.

Программа на языке ассемблера

Машинный код

MOV   #16,R1

012701

000020

MOV   #32,R4

012704

007364

MOV   R4,R2

010402

MOV   #0,R3

012703

000000

ASL   R2

006302

CMP   R2,#0

020227

000000

BCS      

103402

INC   R3

005203

DEC  R1

005301

CMP   R1,#0

020127

000000

BEQ   exit

001402

BR     

000767

Exit:    HALT

000000

Микропрограммирование операций

 Микропрограммы выборки команды и выполнения машинных команд СМ ЭВМ необходимых для решения поставленной задачи приведены в табл. 2.

Таблица 2.  Микропрограммы операций

Операция

Адрес МК

Поле

Значение

Функция

Выборка команды

0000

A

0

B

7

R7

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

DBA

1

AOP = DB

CONST

2

0001

A

0

B

F

RF

R

1

Чтение ОП

DST

4

РЗУ = RGR

CHA

2

JMAP

MOV

0002

MA

1

MB

2

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

6

R + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CHA

0

JZ

MOV

0003

A

0

B

7

R7

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

DBA

1

AOP = DB

CONST

2

0004

MB

2

R

1

Чтение ОП

DST

4

РЗУ = RGR

CHA

0

JZ

CMP

0005

A

0

B

7

R7

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

DBA

1

AOP = DB

CONST

2

0006

MA

1

R

1

Чтение ОП

SRC

2

R:  RGA;   S:  DB

ALU

2

R - S - 1 + C0

DST

6

Без записи

CCX

1

C0 = 1

F

1

Запись в RFD

CHA

0

JZ

CMP

0007

MB

1

DBA

1

AOP = DB

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

CONST

2

0008

B

A

RA

R

1

Чтение ОП

DST

4

РЗУ = RGR

0009

MB

2

DBA

1

AOP = DB

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

CONST

2

000A

A

A

RA

R

1

Чтение ОП

SRC

2

R:  RGA;   S:  DB

ALU

2

R - S - 1 + C0

DST

6

Без записи

CCX

1

C0 = 1

F

1

Запись в RFD

CHA

0

JZ

INC

000D

MB

2

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

1

C0 = 1

CHA

0

JZ

INC

000E

MB

2

DBA

1

AOP = DB

DST

6

Без записи

000F

B

A

RA

R

1

Чтение ОП

SRC

2

R:  RGA;   S:  DB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

1

C0 = 1

0010

A

A

RA

W

1

Запись в ОП

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

6

R + C0

DST

2

RGW = SDA

CCX

0

C0 = 0

CHA

0

JZ

DEC

0011

MB

2

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

1

S – R – 1 + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

F

1

Запись в RFD

CONST

0

CHA

0

JZ

ASL

0012

MB

2

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

8

Арифметический сдвиг влево

CHA

0

JZ

BEQ

0015

B

F

RF

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

E

Расширение знака

JFI

2

Использование RFD

CC

1

Z

CHA

3

Условный переход

CONST

001A

0016

CHA

0

JZ

BR

17

B

F

RF

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

E

Расширение знака

JFI

4

Безусловный переход

CHA

3

CONST

001A

CHA

3

Условный переход

CONST

001A

0019

CHA

0

JZ

001A

B

F

RF

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

1

S – R – 1 + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

9

Логический сдвиг влево

CONST

0

001B

A

F

RF

B

7

R7

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

CHA

0

JZ

HALT

001C

JFI

5

STOP

Таблица преобразования адресов

 Составляем таблицу преобразования адресов (табл. 3), устанавливая соответствие между кодами операций машинных команд СМ ЭВМ и адресами соответствующих микропрограмм.

Таблица 3. Преобразование адресов

Команда

Код команды

Код операции

Адрес микропрограммы

MOV   #16,R1

012701

012700

03

MOV   #32,R4

012704

012700

03

MOV   R4,R2

010402

010400

02

MOV   #0,R3

012703

012700

03

ASL   R2

006302

006300

12

CMP    R2,#0

020227

020220

05

BСS

103407

103400

18

INC   R1

005201

005200

0D

DEC  R3

005303

005300

11

CMP  R1,#0

020127

020120

05

BEQ  exit

001401

001400

15

BR     

000769

000760

17

HALT

000000

000000

1C


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36500. Розподіл молекул у полі сил. Формула Больцмана. Барометрична формула. Дослід Перрена по визначенню числа Авогадро 258.99 KB
  Наявність зовнішньої сили призведе до того що молекули у просторі будуть розміщені неоднорідно отже створюватимуть у різних точках простору різний тиск. Для осі ця різниця тисків на грані паралелепіпеда перпендикулярні осі де зміна тиску на одиницю довжини; зміна тиску на бічних гранях; площа граней. Згадаємо що ; – відповідно повні диференціали зміни тиску та потенціальної енергії. Повний диференціал зміни тиску газу дорівнює добутку концентрації молекул на повний диференціал зміни потенціальної енергії молекули взятому з...
36501. Біноміальний розподіл 536.29 KB
  Кількість частинок у ньому . Кількість комірок у об’ємі причому завжди виконується умова тобто частинка завжди знайде собі місце. Виділимо у об’ємі менший фіксований об’єм і будемо шукати імовірність того що кількість частинок потрапить у цей об’єм. Кількість комірок у об’ємі повинно бути принаймні не меншою за щоб усі частинки могли розміститись.
36502. Тиск газу з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул 205.51 KB
  Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул. Розрахуємо тиск газу на стінку посудини.
36503. Рівність середньокінетичних енергій молекул газу при взаємодії двох газів із непроникливою стінкою 464.46 KB
  І тепер перейдемо до вивчення елементів симетрії кристалу. Елементи симетрії кристалів. Симетрія – це властивість тіла суміщатися із самим собою під час деяких операцій або перетворень симетрії. З однією операцією симетрії ми вже зустрічались на початку лекції – це трансляційна симетрія.
36504. Обертальний броунівський рух 244.07 KB
  Такі обертові рухи можна зіставити з коливаннями маленького дзеркальця підвішеного на тонкій пружній дротинці в газі. Величина оскільки дзеркальце рівну кількість разів повертається за годинниковою стрілкою і проти неї тому цим доданком можна знехтувати. Дзеркальце у газі можна розглядати як величезну броунівську частинку так само як і поршень коли ми розглядали газокінетичний зміст температури. Отже за значеннями макроскопічних параметрів якими є температура модуль кручення дротинки та середнє значення квадрату кутового відхилення...
36505. Розподіл молекул за абсолютними значеннями швидкості. Функція розподілу Максвелла 256.56 KB
  Тепер вже швидкість беремо за абсолютним значенням отже вона буде додатньою. Отже на графіку наведені залежності для кількох температур. Отже сформульований постулат стверджує що процес Клаузіуса неможливий. Отже узагальнений постулат ТомсонаПланка “Неможливо створити періодично діючу машину єдиним результатом дії якої було б виконання роботи лише за рахунок охолодження нагрівачаâ€.
36506. Якісне пояснення температурної залежності теплоємності газів на підставі квантових уявлень 630.47 KB
  Звідки може брати енергію осцилятор Він її отримує при зіткненнях. Але прийняти будьяку енергію осцилятор не може. Він приймає енергію тільки кратну і переходить на один із наступних енергетичних рівнів на рисунку. Наша молекула зможе прийняти необхідну енергію лише від молекули із заштрихованої області.
36507. Потік газових молекул на стінку. Закон косинусу 191.07 KB
  Закон косинусу У багатьох задачах потрібно враховувати кількість молекул що падає на стінку посудини. На стінку впадуть лише ті молекули напрямки яких направлені у бік виділеної ділянки. Нам необхідно знати розподіл молекул за напрямками швидкостей.
36508. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучці 188.18 KB
  Зміна кількості молекул у пучці внаслідок зіткнень з молекулами газу Нехай маємо джерело молекулярного пучка. Нагадаю : молекулярний пучок – це вузький різко окреслений струмінь атомів що рухаються в одному напрямку і не взаємодіють між собою. Молекулярний пучок рухається у газі вздовж осі .