42257

Микропрограммирование кмашинных манд СМ ЭВМ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ.

Русский

2014-12-28

72 KB

0 чел.

Министерство образования Российской Федерации

Владимирский государственный университет

Кафедра информатики и вычислительной техники

Отчет по лабораторной работе

Микропрограммирование команд СМ ЭВМ

Выполнил ст. гр. ИВТ-197

Мансур Б.А.

Принял: доц. Буланкин В.Б.

Владимир 2000


Цель работы:  знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ.

Задание

Вариант № 8.9.

Определить количество нулей в коде числа.

Составление программы

Текст программы решения поставленной задачи приведен в табл. 1. Исходное число загружается в регистр R4; его сдвинутое значение загружается в R2  В  регистре R1 загружается  число 16 , количество нулей  будет записано в регистр R3.

Программа располагается в оперативной памяти начиная с адреса #0000.

Таблица 1.

Программа на языке ассемблера

Машинный код

MOV   #16,R1

012701

000020

MOV   #32,R4

012704

007364

MOV   R4,R2

010402

MOV   #0,R3

012703

000000

ASL   R2

006302

CMP   R2,#0

020227

000000

BCS      

103402

INC   R3

005203

DEC  R1

005301

CMP   R1,#0

020127

000000

BEQ   exit

001402

BR     

000767

Exit:    HALT

000000

Микропрограммирование операций

 Микропрограммы выборки команды и выполнения машинных команд СМ ЭВМ необходимых для решения поставленной задачи приведены в табл. 2.

Таблица 2.  Микропрограммы операций

Операция

Адрес МК

Поле

Значение

Функция

Выборка команды

0000

A

0

B

7

R7

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

DBA

1

AOP = DB

CONST

2

0001

A

0

B

F

RF

R

1

Чтение ОП

DST

4

РЗУ = RGR

CHA

2

JMAP

MOV

0002

MA

1

MB

2

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

6

R + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CHA

0

JZ

MOV

0003

A

0

B

7

R7

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

DBA

1

AOP = DB

CONST

2

0004

MB

2

R

1

Чтение ОП

DST

4

РЗУ = RGR

CHA

0

JZ

CMP

0005

A

0

B

7

R7

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

DBA

1

AOP = DB

CONST

2

0006

MA

1

R

1

Чтение ОП

SRC

2

R:  RGA;   S:  DB

ALU

2

R - S - 1 + C0

DST

6

Без записи

CCX

1

C0 = 1

F

1

Запись в RFD

CHA

0

JZ

CMP

0007

MB

1

DBA

1

AOP = DB

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

CONST

2

0008

B

A

RA

R

1

Чтение ОП

DST

4

РЗУ = RGR

0009

MB

2

DBA

1

AOP = DB

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

CONST

2

000A

A

A

RA

R

1

Чтение ОП

SRC

2

R:  RGA;   S:  DB

ALU

2

R - S - 1 + C0

DST

6

Без записи

CCX

1

C0 = 1

F

1

Запись в RFD

CHA

0

JZ

INC

000D

MB

2

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

1

C0 = 1

CHA

0

JZ

INC

000E

MB

2

DBA

1

AOP = DB

DST

6

Без записи

000F

B

A

RA

R

1

Чтение ОП

SRC

2

R:  RGA;   S:  DB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

1

C0 = 1

0010

A

A

RA

W

1

Запись в ОП

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

6

R + C0

DST

2

RGW = SDA

CCX

0

C0 = 0

CHA

0

JZ

DEC

0011

MB

2

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

1

S – R – 1 + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

F

1

Запись в RFD

CONST

0

CHA

0

JZ

ASL

0012

MB

2

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

8

Арифметический сдвиг влево

CHA

0

JZ

BEQ

0015

B

F

RF

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

E

Расширение знака

JFI

2

Использование RFD

CC

1

Z

CHA

3

Условный переход

CONST

001A

0016

CHA

0

JZ

BR

17

B

F

RF

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

4

S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

E

Расширение знака

JFI

4

Безусловный переход

CHA

3

CONST

001A

CHA

3

Условный переход

CONST

001A

0019

CHA

0

JZ

001A

B

F

RF

SRC

4

R:  DA;   S:  RGB

ALU

1

S – R – 1 + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

SH

9

Логический сдвиг влево

CONST

0

001B

A

F

RF

B

7

R7

SRC

0

R:  RGA;   S:  RGB

ALU

3

R + S + C0

DST

0

Запись в РЗУ

CCX

0

C0 = 0

CHA

0

JZ

HALT

001C

JFI

5

STOP

Таблица преобразования адресов

 Составляем таблицу преобразования адресов (табл. 3), устанавливая соответствие между кодами операций машинных команд СМ ЭВМ и адресами соответствующих микропрограмм.

Таблица 3. Преобразование адресов

Команда

Код команды

Код операции

Адрес микропрограммы

MOV   #16,R1

012701

012700

03

MOV   #32,R4

012704

012700

03

MOV   R4,R2

010402

010400

02

MOV   #0,R3

012703

012700

03

ASL   R2

006302

006300

12

CMP    R2,#0

020227

020220

05

BСS

103407

103400

18

INC   R1

005201

005200

0D

DEC  R3

005303

005300

11

CMP  R1,#0

020127

020120

05

BEQ  exit

001401

001400

15

BR     

000769

000760

17

HALT

000000

000000

1C


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2690. 20-ти річчя Незалежності України 7.34 MB
  Відкрита виховна година на тему: 20-ти річчя Незалежності України 24 серпня 2011 року український народ відзначив 20 - річчя Незалежності. Протягом початку  XX  століття незалежність проголошувалась п’ять разів, і ті...
2691. Український ярмарок 33.5 KB
  Український ярмарок Мета: Виявити та узагальнити ознаки осені в природі, сприяти розвиткові творчих здібностей учнів; виховувати любов і повагу до природи. Формувати уміння розкрити красу пори року. Виховувати любов до рідної природи, бажання оберіг...
2692. Що таке щастя 53.5 KB
  Тема: Що таке щастя? Мета: спонукати учнів на самовиховання, сформувати негативне ставлення до примітивного розуміння щастя, заснованого на матеріальних цінностях, виховувати в учнів високі моральні якості. Форма роботи: дискусія Обладнання: чисті а...
2693. Психолого-педагогічна характеристика 10-А класу 46 KB
  Школа має всі необхідні умови для проходження педагогічної практики. Існують добре обладнані кабінети географії та біології, бібліотека укомплектована підручниками і додатковою літературою. Є комп’ютерний клас з демонстраційною дошкою що дає мо...
2694. Виховний iдеал національної системи виховання 101 KB
  Поняття національне виховання. Його сутність та особливості. Національне виховання як невід'ємний чинник цілісного формування особистості. Основні напрямки розвитку національного виховання. Збереження традицій національного виховання у сучасному світі.
2695. Through Centuries with Love/ Через віки з любов’ю 603 KB
  Тема заходу: Through Centuries with Love Через віки з любов’ю Мета заходу: Методична: вдосконалити методику проведення позааудиторного заходу  з використанням індивідуальних і групових форм роботи з метою удо...
2696. Рыцарский турнир 45 KB
  Внеклассное мероприятие Рыцарский турнир Добрый день, дорогие друзья! Мы собрались сегодня с вами на праздник, который назвали Рыцарский турнир. А вы знаете, кто такие рыцари? В средние века рыцарями называли отважных, смелых воинов, котор...
2697. Человеческие чувства. О любви немало слов уж сказано 71 KB
  формирование и развитие у учащихся осознания существующих незыблемых общечеловеческих ценностей, идентичности восприятия их разными народами, необходимости бережного отношения не только к человеческим чувствам, но и к тому хрупкому миру, в котором им...
2698. 8 марта. Воспитательное мероприятие 48 KB
  Цели мероприятия: Образовательная - расширение и углубление знаний и умений учащихся. Развивающая - развивать чувство уважения друг к другу. Воспитательная - формирование у учащихся морально-нравственных качеств. Оборудование: бумага, фломастеры, цв...