42291

Составить программу умножения двух положительных чисел

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе выполнения работы познакомились с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммированием машинных команд СМ ЭВМ.

Русский

2013-10-30

44.5 KB

2 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра «Вычислительная техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине:

«Организация ЭВМ»

Выполнил:

ст. гр. Вт-109

Ларин Д.В.

Принял:

Асс. Темченко  К.А.

Владимир 2011

  1. Задание

  Составить программу умножения двух положительных чисел.

  

  

2. Программа на asm

BEGIN:       ADD   R0,R2;

                    SUB   R3,R1;

                    CMP   R4,R1;

                    BNE   BEGIN;

                    HALT;

 

3. Микропрограмма выполняемого алгоритма

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Примечание

0

1

                   2

3

4

5

6

7

8

9

Выборка

команды

из ОП

Выборка

команды

из ОП

ADD

SUB

CMP

BNE

HALT

В

DBA

CONST

SRC

АЛУ

В

DST

R

CHA

MA

MB

ALU

CHA

MA

MB

ALU

CCX

CHA

MA

MB

ALU

CCX

F

DST

CHA

A

B

SH

JFI

CC

CHA

CONST

CHA

A

B

АЛУ

A

B

ALU

CHA

JFI

7

1

2

4

3

F

4

1

2

1

2

3

0

1

2

1

1

0

1

2

2

1

1

6

0

F

E

E

3

1

3

7

0

E

E

3

E

7

3

0

5

PC

Запись ОП

шина DA

R+S+CO

RF

Чт. из RGR в РЗУ

Чтение ОП

JMAP

R1

R2

R+S+CO

выбор новой к-ды

R1

R2

S-R-1+C0

Co=1

выбор новой к-ды

R1

R2

R-S-1+CO

Co=1

фикс. флагов

без записи рез

выбор новой к-ды

RF 

RE

расширение знака

усл из фикс, инв.

BNE (Z=1)

переход

выбор новой к-ды

RE

RE

R+S+CO

RE

R7

R+S+CO

выбор новой к-ды

останов

4. Таблица преобразования адресов

Команда

Код команды

Код операции

Адрес микропрограммы

ADD R0,R2

SUB R3, R1

CMP R4, R1

BNE BEGIN

    HALT

060002

160301

020401

001374

000000

060000

160300

020400

001370

000000

2

3

4

5

9

 

5. Тесты

При вводе в регистр R0 значения 5, а в регистр R1 значения 4, то после выполнения программы в регистре R2 будет значение 14, что при переводе в 10сс эквивалентно 20. Верно.

При вводе в регистр R0 значения 14, а в регистр R1 значения 5, то после выполнения программы в регистре R2 будет значение 64, что при переводе в 10сс эквивалентно 100. Верно.

6. Вывод

В ходе выполнения работы познакомились с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммированием машинных команд СМ ЭВМ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80983. Методика використання мультимедійних засобів навчання на уроках історії 34.47 KB
  Перш за все потрібно сказати що використання мультимедійних засобів навчання на уроках є актуальною проблемою Тому що не всі вчителі вміють використовувати технічні засоби за допомогою яких проводиться мульт. Урок. А для того щоб користуватися такими уроками їх потрібно розробити.
80984. Структура та методичне забезпечення підручника «Історія України» (9 клас) 31.48 KB
  Теорія та суспільні виклики в першій половині ХІХстТема№2Українські землі в складі Російської та Австрійської імперії наприкінці 18пер.третині 19стТема№3Соціальноекономічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХстТема№4культурне життя в Українських землях нап.половині 19ст;Тема№5модернізація укр.ХІХстТема№6Національна ідея в др.
80985. Значення історичних ігор на уроці історії 34.36 KB
  Здебільшого використовуються для перевірки знань учнів але також можуть бути використані у процесі актуалізації опорних знань. Основна цінність пропонованих навчальних ігор полягає в тому що вони суттєво сприяють зростанню інтересу учнів до вивчення історії. практика використання навчальних ігор з історії довела корисність та високу ефективність використання вищеназваних завдань і велику зацікавленість учнів у цих завданнях.
80987. Основні підходи до класифікації уроків історії 34.33 KB
  У цій класифікації розрізняють: уроки засвоєння нового навчального матеріалу; уроки формування і вдосконалення умінь та навичок; уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок; уроки узагальнення та систематизації знань; уроки контролю і корекції знань вмінь та навичок; комбіновані уроки. Уроки вивчення нового навчального матеріалу. Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок. Уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок передбачають наявність в учнів певної кількості попередньо засвоєних знань умінь та...
80989. Використання текстових джерел у процесі навчання 35.4 KB
  У процесі вивчення шкільного курсу історії використовуються текстові джерела. Це Історичні джерела що опрацьовуються на уроках історії. можна поділити джерела у три великі групи: речові історичні джерела або археологічні памятки; писемні історичні джерела або історичні документи; візуальні історичні джерела. Речові історичні джерела або археологічні памятки матеріальні рештки діяльності людини чи змінене людською працею із слідами діяльності людини природне середовище.
80990. Навчально-виховні завдання вивчення історії в сучасних умовах розвитку середньої освіти 35.57 KB
  Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне За останні роки сформувався новий образ учителя історії. На наш погляд сучасному вчителю історії мають бути притаманні такі риси: Державницька свідомість.