42291

Составить программу умножения двух положительных чисел

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе выполнения работы познакомились с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммированием машинных команд СМ ЭВМ.

Русский

2013-10-30

44.5 KB

2 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра «Вычислительная техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине:

«Организация ЭВМ»

Выполнил:

ст. гр. Вт-109

Ларин Д.В.

Принял:

Асс. Темченко  К.А.

Владимир 2011

  1. Задание

  Составить программу умножения двух положительных чисел.

  

  

2. Программа на asm

BEGIN:       ADD   R0,R2;

                    SUB   R3,R1;

                    CMP   R4,R1;

                    BNE   BEGIN;

                    HALT;

 

3. Микропрограмма выполняемого алгоритма

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Примечание

0

1

                   2

3

4

5

6

7

8

9

Выборка

команды

из ОП

Выборка

команды

из ОП

ADD

SUB

CMP

BNE

HALT

В

DBA

CONST

SRC

АЛУ

В

DST

R

CHA

MA

MB

ALU

CHA

MA

MB

ALU

CCX

CHA

MA

MB

ALU

CCX

F

DST

CHA

A

B

SH

JFI

CC

CHA

CONST

CHA

A

B

АЛУ

A

B

ALU

CHA

JFI

7

1

2

4

3

F

4

1

2

1

2

3

0

1

2

1

1

0

1

2

2

1

1

6

0

F

E

E

3

1

3

7

0

E

E

3

E

7

3

0

5

PC

Запись ОП

шина DA

R+S+CO

RF

Чт. из RGR в РЗУ

Чтение ОП

JMAP

R1

R2

R+S+CO

выбор новой к-ды

R1

R2

S-R-1+C0

Co=1

выбор новой к-ды

R1

R2

R-S-1+CO

Co=1

фикс. флагов

без записи рез

выбор новой к-ды

RF 

RE

расширение знака

усл из фикс, инв.

BNE (Z=1)

переход

выбор новой к-ды

RE

RE

R+S+CO

RE

R7

R+S+CO

выбор новой к-ды

останов

4. Таблица преобразования адресов

Команда

Код команды

Код операции

Адрес микропрограммы

ADD R0,R2

SUB R3, R1

CMP R4, R1

BNE BEGIN

    HALT

060002

160301

020401

001374

000000

060000

160300

020400

001370

000000

2

3

4

5

9

 

5. Тесты

При вводе в регистр R0 значения 5, а в регистр R1 значения 4, то после выполнения программы в регистре R2 будет значение 14, что при переводе в 10сс эквивалентно 20. Верно.

При вводе в регистр R0 значения 14, а в регистр R1 значения 5, то после выполнения программы в регистре R2 будет значение 64, что при переводе в 10сс эквивалентно 100. Верно.

6. Вывод

В ходе выполнения работы познакомились с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммированием машинных команд СМ ЭВМ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65282. Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності 200.5 KB
  Метою досліджень є створення енергетичних установок і комплексів для здійснення електрогідравлічних процесів, що забезпечують ефективну та високопродуктивну роботу в різних галузях промисловості.
65283. Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин 413.5 KB
  Науково-технічні розробки останнього десятиліття розширили теоретичні і прикладні аспекти способів друкування книжково-журнальної, рекламної та етикетко-пакувальної продукції. Але, не дивлячись на прогрес у проектуванні...
65285. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ОЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ ТА ХІМЗАХИСТУ РОСЛИН 1.5 MB
  Стосовно ґрунтових препаратів таким методом є стрічкове внутрішньоґрунтове внесення. Таким чином розробка екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин є актуальною науковоприкладною проблемою...
65286. Підвищення продуктивності роботи тягодуттьового обладнання котельних установок на основі нових критеріїв проектування 164 KB
  Відповідно до поставленої мети сформульовані наступні задачі: проаналізувати існуючі способи підвищення продуктивності роботи тягодуттьових машин і аеродинамічних систем; провести дослідження впливу неактивних зон у типових елементах...
65287. ФОРМУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ З УЛЬТРАДИСПЕРСНОЮ ЛИТОЮ СТРУКТУРОЮ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЯХ ПОВЕРХНЕВОЮ ПЛАЗМОВОЮ ОБРОБКОЮ 1.26 MB
  Проте останнім часом все більша увага дослідників приділяється розробці нових технологій поверхневої модифікації з отриманням шарів з ультратонкою литою структурою при оплавленні сталей і сплавів ВКДН.
65288. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем 982 KB
  Проблема забезпечення безпечного судноводіння в умовах обмеженої видимості й у складних метеоумовах належить до однієї з найбільш затребуваних завдань сучасної навігації. При цьому використанню радіолокаційних засобів немає альтернатив, тому що виявлення...
65289. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління 845 KB
  Сучасний розвиток промисловості характеризується зростанням вимог до інформаційного забезпечення інтеґрованого організаційно-адміністративного управління на верхньому рівні ієрархії та жорсткими вимогами...
65290. Творчість Палладія Еленопольського в контексті формування ідеалів християнського життя: історико-соціальний аспект 208.5 KB
  Актуальність роботи зумовлюється і тим що дослідження процесу використання біблійних текстів у конструюванні християнського дискурсу за часів Пізньої Античності є відносно новими і нечастими; ця сфера історичних досліджень лише нині почала активно розвиватися в зарубіжній історіографії...