42361

Air start up of aviation engines

Лабораторная работа

Астрономия и авиация

ir strt up of vition engines The purpose of work is fmiliriztion with equipment intended for ir wy jet engines strt up. Brief theoreticl dt To perform n ir gs turbine engine strt up without uxiliry power unit PU running specil selfpropelled or towed ir Strt Units SU re pplied. They deliver compressed continuous ir strem to the ircrft onbord strter inlet for driving the ir strting turbine wheel locted on ech jet engine tht rottes the high pressure engine stge shft ccomplishing the gs turbine engine strt up procedure. Intention generl...

Украинкский

2013-10-29

487.5 KB

3 чел.

Laboratory work 1.5.

Air start up of aviation engines

The purpose of work is familiarization with equipment intended for air way jet engines start up.

Brief theoretical data

To perform an air gas turbine engine start up without auxiliary power unit (APU) running, special (self-propelled or towed) Air Start Units (ASU) are applied. They deliver a compressed continuous air stream to the aircraft on-board starter inlet for driving the air starting turbine wheel located on each jet engine that rotates the high pressure engine stage shaft accomplishing the gas turbine engine start up procedure.

1. Intention, general design and major components of Air Start Unit

The Air Start Unit (fig.1.5.1.) is a large air compressor that feeds large volumes of air, compressed between 30 to 40 pounds per square inch (PSI), through hoses hooked up to the aircraft in order to start its engines. Depending on the aircraft, it can either have one or two air supply hoses attached. The latest aircraft, an Airbus A380 uses 3 hoses to start engines. There are several different types and models of Air Start Units.

Fig.1.5.1. Left side view of Air Start Unit.

The unit consists of a trolley mounted equipment, compressor driven by diesel engine, control panel, hoses stowage compartment with shut of/bleed valves, fire prevention system, warning lights.

Fig. 1.5.2. Aft hoses stowage compartment with shut of/bleed valves.

.

Fig. 1.5.3.  Instrument panel of air start unit: 1 - Tachometer-hour meter; 2 - Panel light;  3 - Quad gauge;  4 - Compressor low oil pressure light;  5 - Compressor high oil pressure light;

6 - Compressor high discharge;  7 - Low fuel indication light; 8 - Ignition switch; 9 - Compressor discharge air gauge; 10 - Idle / Air Pacs / Jet Start Selector switch; 11 - Diagnostic connector;

12 - Check engine light; 13 - Emergency stop switch; 14 - Engine high coolant temperature light; 15 - Engine low oil pressure light.

2. Air Start Unit Operation

The hoses coupler of the unit must be hooked up to the aircraft starter outlet.

When hooked up, the hose coupler must be securely locked into position on the aircraft.

If the coupler disconnects when the unit is pressurized, the air hose can whip around and strike ground personnel or the aircraft causing severe injury or damage. When starting the aircraft engines, stand clear of the air hose. If the hose breaks for any reason, you could be severely injured.

Allow the unit to cool for a few minutes after the aircraft engines start so that the compressor has a chance to cool down. Some units have an automatic compressor Safety Shut-Off delay built into the unit.

ALWAYS stow the hoses and couplings carefully after use to avoid dragging on the ground.

NEVER use the emergency stop to shut off the unit unless an extreme emergency exists.

A. Pre-start Inspection

1. Check the engine oil level.

2. Check the engine coolant level.

3. Check the compressor oil level.

4. Make a visual check of the unit for conditions which could affect serviceability

B. Unit Starting Procedures

1. Check that the shut off / bleed valve are closed.

2. Ensure that the selector switch is in the. Standby position.

3. Turn the ignition switch to the. Start position.

4. Allow engine to warm up to operating temperature.

5. Select desired mode of operation: .Air Pac. or .Jet Start..

6. Open the shut off /bleed valves to let off the air and shut off.

7. Connect the hoses to the aircraft starter inlet.

C. Unit Shutdown

(Get instruction from Ground Engineer to cut off air supply to the aircraft.)

1. Place selector switch in .IDLE. (engine and tortoise icon) position.

2. Close shut off / bleed valve (s).

3. Disconnect hose(s) from aircraft starter panel.(walk under the aircraft body to disconnect, do not walk in front of a running engine).

3. Allow engine to cool down for 2 to 3 minutes at idle speed.

D. Emergency Operation.

1. Engine shut down may be accomplished by pushing in the emergency stop knob on the instrument panel.

2. To reset the emergency knob turned counter clockwise before the engine can restart.

CAUTION:

NEVER USE THE EMERGENCY SWICTH FOR NORMAL UNIT SHUTDOWN. SERIOUS DAMAGE TO THE ENGINE AND OTHER MAJOR COMPONENTS MAY RESULT.

Conclusions.

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64761. ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 159 KB
  За своїм змістом означені детермінанти мають властивість формувати світоглядні переконання визначати систему цінностей впливати на стан свідомості в тому числі і релігійної. Окреслені тенденції стають підґрунтям трансформації релігійної свідомості...
64762. Моделювання та розрахунки очищення води фільтруванням зі швидкістю, що спадає 296.5 KB
  Одним з основних методів визволення води від зважених і колоїдних домішок є фільтрування її через пористе середовище. Фільтрувальні споруди можуть застосовуватися в якості другого ступеня освітлення в схемах з відстійниками...
64763. СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЯХ 161 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю подальшого вдосконалення процесу здійснення влади в державі. Одна з причин невитриманість обсягу повноважень та важелів впливу кожної з гілок влади на інші. Ситуація з практичним застосуванням системи стримувань та противаг...
64764. Формування асортименту та якості фільтрувальних нетканих матеріалів на основі термостійких волокон 1.27 MB
  Більшість газоочисних систем у тому числі рукавні фільтри були розроблені понад 20 років тому коли асортимент фільтрувальних матеріалів був вузьким. Створення нетканих матеріалів які б відповідали сучасним вимогам актуальна проблема котра гостро стоїть перед вітчизняними текстильними підприємствами.
64765. ФОРМУВАННЯ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ КОРИСТУВАТИСЯ НАОЧНИМИ ЗАСОБАМИ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ) 181 KB
  В цьому контексті актуальною вбачається проблема повязана з корекційнорозвивальним навчанням розумово відсталих дітей з розвитком їх саморегуляції в навчальній діяльності на основі формування уміння користуватися наочними засобами у практичній діяльності.
64766. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИКООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПЕРЕМІЩЕНЬ У МАЛОЖОРСТКИХ КІЛЬЦЯХ 9.73 MB
  На сучасному етапі розвитку приладобудування робототехніки та інших галузей промисловості України актуальними є необхідність отримання високоточних результатів вимірювань лінійних деформацій що потребує розробки нових підходів до створення ефективних методів...
64767. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВАКУУМНОЇ ІОННО-ПЛАЗМОВОЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН ДЛЯ ЗАХИСТУ ОДЯГУ ПРАЦІВНИКІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 859.5 KB
  Для створення безпечних умов праці робітників металургійних підприємств та профілактики профзахворювань важливу роль відіграє спеціальний одяг, який є одним з найважливіших засобів індивідуального захисту...
64768. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 919.05 KB
  Актуальність і доцільність дослідження цілеспрямованого формування готовності до професійного самовдосконалення у студентів технічних ВНЗ обумовлена обєктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоздатних фахівців інженерних спеціальностей...
64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розвязано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...