42375

Адміністрування безпеки операційної системи WINDOWS 2k

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

С помощью утилиты NET. Выполнить исследование локальной сети с помощью утилиты NBTSTT программы PWLTOOLS. С помощью утилит User2sid и Sid2user определить перечень логинов пользователей на том же удаленном компьютере что и в пункте 4.] Выполнить тестирование компьютера указанного в пункте 4 с помощью программы DDoSPing.

Украинкский

2013-10-29

479 KB

7 чел.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут інформаційно − діагностичних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

З дисципліни “Безпека інформаційних систем та мереж ”

Для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних й комунікаційних систем”

на тему: Адміністрування безпеки операційної системи WINDOWS 2k

Виконав :

студент  групи ІІДС-445

                       Беліцин М.М.

                                 Перевірила:

асистент кафедри комп’ютеризованих

систем захисту інформації

                      Булана Л.В.

Київ 2010

Лабораторна робота № 5

Адміністрування безпеки операційної системи WINDOWS 2k.

Мета роботи: розглянути прийоми та способи адміністрування в ОС WINDOWS 2k з допомогою вбудованих та програмних засобів.

  1.  Откройте группу "Администрирование" и просмотрите основные утилиты. Определите, какие из них недоступны для просмотра пользователю, не принадлежащему к группе администраторов. Запишите перечень недоступных утилит в протокол.

  1.  Найдите все стандартные шаблоны безопасности, которые хранятся в данном компьютере. Зафиксируйте их в протоколе и попробуйте идентифицировать их по степени безопасности.

  1.  С помощью утилиты NET.EXE определите сетевые имена всех компьютеров в домене "LAB207". Занести полученные данные в протокол.

  1.  Выполнить исследование локальной сети с помощью утилиты NBTSTAT программы PWLTOOLS. Занести в протокол IP-адреса всех компьютеров домена а также данные для удаленного компьютера, указанного преподавателем.

  1.  С помощью утилит User2sid и Sid2user определить перечень логинов пользователей на том же удаленном компьютере, что и в пункте 4. Полученные данные: SID компьютера, логины и RID всех найденных пользователей занести в протокол.]

  1.  Выполнить тестирование компьютера, указанного в пункте 4 с помощью программы DDoSPing.exe. Результаты предъявить преподавателю.

Задание на дом:

  1.  С помощью утилиты AUTORUNS.EXE определите перечень ключей системного реестра, где указываются программы, автоматически запускаемые при старте ОС Windows. Занесите данный перечень в протокол.

  1.  Выполните исследование процессов на Вашем компьютере с помощью утилиты FileMon.exe. Составьте краткое, примерно на 1 стр. «Руководство пользователя» с описанием всех режимов и возможностей данной программы. Данное описание в текстовом и электронном виде приложить к протоколу лабораторной работы.

Примечание. Для запуска утилиты FileMon.exe необходимо на данном компьютере иметь права администратора, а, кроме того, путем запуска \SYS\INSTALL.BAT должен быть скопирован соответствующий драйвер.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38193. Психологічна боротьба на інформаційному рівні 99.5 KB
  Боротьба як правило ведеться у вигляді прихованих цілеспрямованих спеціальним чином організованих інформаційнопсихологічних операцій ІПсО. У широкому розумінні ІПсО – це сплановане використання сучасних форм методів і засобів поширення інформації для здійснення впливу на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони з одночасним захистом власного інформаційного середовища і психологічного стану. Вплив що здійснюється на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони під час ІПсО отримав назву...
38194. Конфлікти рівня інформаційного суспільства 121.5 KB
  Конфлікти рівня інформаційного суспільства Заняття №1: Конфлікти рівня інформаційного суспільства Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості;...
38195. Проблеми інформаційної безпеки України 161.5 KB
  Бурхливий розвиток інформаційних технологій наприкінці ХХ ст. призвів до зростання відносної важливості окремих аспектів суспільного життя. Внаслідок інформаційної революції основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово стають інформаційні ресурси
38196. Засновники геополітики 203.5 KB
  Поняття глобального було введено в науковий обіг у другій половині XX століття американським науковцем Т.Левіттом, який охарактеризував ним феномен злиття ринків окремої продукції як нову тенденцію розвитку світової економіки; згодом це явище було інтерпретоване деякими домінуючими світовими силами в дусі ідеології обєднання світу в єдину економічну,
38198. Воєнна політологія як наука 134.5 KB
  Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії.
38199. Аерократія та ефірократія 36.03 KB
  Мондіалістські центри мали своїх кореспондентів і в Москві. Ключовою постаттю був академік Гвішіані, директор Інституту Системних Досліджень, який був чимось подібним до філіалу “Трілатераля”
38200. Міграційні процеси і екологічний імператив як фактор світової політики 27.04 KB
  З врахуванням триваючої тенденції до росту чисельності населення можна припустити можливість своєрідного демографічного «перевантаження» нашої планети...
38201. Конфлікти та війни сучасності 55.19 KB
  Терміном «Близькосхідний конфлікт» (конфлікт на Близькому Сході) позначається серія міжнародних конфліктів, що протікають із 1940-х років в цьому регіоні. В цих конфліктах брали та досі беруть участь численні арабські держави, Ізраїль, Іран, Туреччина, зовнішні актори – США, СРСР, Росія, ЄС, міжнародні організації. Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється стратегічним значенням регіону – на Близький Схід