42385

Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на мові програмування C#

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператори розгалуження if… розрахувати значення функції з точністю до трьох знаків після коми. Результат розрахунку вивести на екран з відповідним повідомленням.

Украинкский

2013-10-29

41.5 KB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

з лабораторної роботи №2

з дисципліни

"Новітні платформи програмування"

на тему:

«Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на  мові програмування C#»


Виконав:

студент гр. КН-III-1

Давидок О.П.

Перевірила:

ст. викл. Москаленко Н. В.

Київ-2011


Завдання 2.1

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператори розгалуження  if… розрахувати  значення функції з точністю до трьох знаків після коми. Результат розрахунку вивести на екран з відповідним повідомленням.

Якщо x/y > 0

Якщо x/y < 0

Якщо x/y = 0

Текст програми:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Laba2_1

{

   class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           double w;

           double e = Math.E;

           Console.WriteLine("E={0:##.##}", e);

           Console.Write("X: ");

           double x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

           Console.Write("Y: ");

           double y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

           if (x / y > 0)

           {

               w = Math.Log10(x / y) + Math.Pow(x, 2) - y * Math.Cos(x);

           }

           else if (x / y < 0)

           {

               w = Math.Log10(x / y) + Math.Pow(e, x + y);

           }

           else

               w = Math.Sin(Math.Pow(y, 2) + 1);

           Console.WriteLine("w: ={0:N2}" , w);

           Console.ReadLine();

       }}}

                                                            


Завдання 2.2

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператор switch, вивести на екран відповідну назву змінної.

«С 1 января 1990 года по некоторый день прошло m месяцев и n дней, определить название текущего месяца.»

Текст програми:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Laba2_2

{

   class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           int m, div, n;

           Console.WriteLine("Введите месяц -> ");

           m = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

           Console.WriteLine("Введите день -> ");

           n = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

           div = (m * 31 + n) / 31;

           switch (div)

           {

               case 1: Console.WriteLine("Сейчас Январь"); break;

               case 2: Console.WriteLine("Сейчас Февраль"); break;

               case 3: Console.WriteLine("Сейчас Март"); break;

               case 4: Console.WriteLine("Сейчас Апрель"); break;

               case 5: Console.WriteLine("Сейчас Май"); break;

               case 6: Console.WriteLine("Сейчас Июнь"); break;

               case 7: Console.WriteLine("Сейчас Июль"); break;

               case 8: Console.WriteLine("Сейчас Август"); break;

               case 9: Console.WriteLine("Сейчас Сентябрь"); break;

               case 10: Console.WriteLine("Сейчас Октябрь"); break;

               case 11: Console.WriteLine("Сейчас Ноябрь"); break;

               case 12: Console.WriteLine("Сейчас Декабрь"); break;

               default: Console.WriteLine("ОшибКа вВодА"); break;

           }

           Console.ReadLine();

       }

   }

}

                                                         

Висновки:

В цій лабораторній роботі ми навчилися створювати консольні додатки з використанням операторів розгалуження if та switch для рішення математичних функцій та задач.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69131. Алгоритмічний вибір альтернатив. Вкладеність конструкцій вибору 48 KB
  Під час програмування деяких розгалужень виникає потреба у використанні операторних блоків що розглядатимуться у розділі 3. У цьому ж розділі буде пояснено як орієнтуватися в коді великих програм що містять численну кількість конструкцій вибору та операторних блоків.
69132. Алгоритмічна конструкція повторення. Цикл з передумовою, постумовою, лічильником. Переривання циклу 83.5 KB
  У заголовку циклу зазначається умова завершення циклу а тіло циклу являє собою блок операторів що повторюються. Кожне виконання операторів тіла циклу супроводжується перевіркою умови завершення циклу і називається його ітерацією.
69133. Підпрограми, їх різновиди та способи використання. Процедури та функції користувача. Стандартні процедури та функції 83.5 KB
  Одним із найпростіших і найважливіших застосувань циклічних структур є генерування рекурентних послідовностей. Ефективність розв’язання деяких математичних задач цілком залежить від вибору рекурентної послідовності та способу її обчислення. До таких задач належать, зокрема...
69134. Полевые транзисторы. Их основные параметры и характеристики 44.5 KB
  Различают три основных разновидности транзисторов: Полевой транзистор с управляемым pnпереходом: з затвор с сток и исток Входная характеристика: Выходная характеристика: МДП-транзисторы металл диэлектрик полупроводник транзисторы с встроенным каналом:...
69135. Транзисторы нового поколения: MOSFET, IGBT, SET 66 KB
  МДП-транзисторы металл диэлектрик полупроводник P=I2 R чем меньше сопротивление канала тем больше потери. Вольтамперные характеристики этих транзисторов близки к характеристикам полевых транзисторов: Входная характеристика...
69136. Тиристоры. Основные параметры и характеристики 41.5 KB
  Включает в себя положительную обратную связь Обратная связь технологический прием позволяющий передать часть полезного сигнала с выхода устройства на его вход. Различают: положительную обратную связь; отрицательную обратную связь; Положительная обратная связь передает часть...
69137. Датчики и средства индикации. Принцип работы. Основные параметры и характеристики 68 KB
  Основные параметры и характеристики Датчики строятся на базе полупроводниковых приборов и их свойств изменять токи или напряжения в зависимости от их параметров. ТКЕ = 23 мв 0С Такие датчики могут работать от 40 0С до 85 0С G проводимость Простейшие датчики: тока и напряжения.
69138. Аналоговая схемотехника 76 KB
  Аналоговая схемотехника Различают: линейный и нелинейный сигналы. Линейный сигнал синус: Данный сигнал несет информацию по двум параметрам: амплитуда w круговая частота где; От частоты зависит тембр звуки. К импульсным нелинейным сигналам относится...
69139. Усилители 43.5 KB
  Усилитель устройство электронная схема предназначенное для преобразования энергии источника питания в полезный сигнал отдаваемый в нагрузку. УНЧ усилитель низких частот состоит из каскада предварительного усиления и усилителя мощности.