42385

Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на мові програмування C#

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператори розгалуження if… розрахувати значення функції з точністю до трьох знаків після коми. Результат розрахунку вивести на екран з відповідним повідомленням.

Украинкский

2013-10-29

41.5 KB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

з лабораторної роботи №2

з дисципліни

"Новітні платформи програмування"

на тему:

«Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на  мові програмування C#»


Виконав:

студент гр. КН-III-1

Давидок О.П.

Перевірила:

ст. викл. Москаленко Н. В.

Київ-2011


Завдання 2.1

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператори розгалуження  if… розрахувати  значення функції з точністю до трьох знаків після коми. Результат розрахунку вивести на екран з відповідним повідомленням.

Якщо x/y > 0

Якщо x/y < 0

Якщо x/y = 0

Текст програми:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Laba2_1

{

   class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           double w;

           double e = Math.E;

           Console.WriteLine("E={0:##.##}", e);

           Console.Write("X: ");

           double x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

           Console.Write("Y: ");

           double y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

           if (x / y > 0)

           {

               w = Math.Log10(x / y) + Math.Pow(x, 2) - y * Math.Cos(x);

           }

           else if (x / y < 0)

           {

               w = Math.Log10(x / y) + Math.Pow(e, x + y);

           }

           else

               w = Math.Sin(Math.Pow(y, 2) + 1);

           Console.WriteLine("w: ={0:N2}" , w);

           Console.ReadLine();

       }}}

                                                            


Завдання 2.2

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператор switch, вивести на екран відповідну назву змінної.

«С 1 января 1990 года по некоторый день прошло m месяцев и n дней, определить название текущего месяца.»

Текст програми:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Laba2_2

{

   class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           int m, div, n;

           Console.WriteLine("Введите месяц -> ");

           m = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

           Console.WriteLine("Введите день -> ");

           n = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

           div = (m * 31 + n) / 31;

           switch (div)

           {

               case 1: Console.WriteLine("Сейчас Январь"); break;

               case 2: Console.WriteLine("Сейчас Февраль"); break;

               case 3: Console.WriteLine("Сейчас Март"); break;

               case 4: Console.WriteLine("Сейчас Апрель"); break;

               case 5: Console.WriteLine("Сейчас Май"); break;

               case 6: Console.WriteLine("Сейчас Июнь"); break;

               case 7: Console.WriteLine("Сейчас Июль"); break;

               case 8: Console.WriteLine("Сейчас Август"); break;

               case 9: Console.WriteLine("Сейчас Сентябрь"); break;

               case 10: Console.WriteLine("Сейчас Октябрь"); break;

               case 11: Console.WriteLine("Сейчас Ноябрь"); break;

               case 12: Console.WriteLine("Сейчас Декабрь"); break;

               default: Console.WriteLine("ОшибКа вВодА"); break;

           }

           Console.ReadLine();

       }

   }

}

                                                         

Висновки:

В цій лабораторній роботі ми навчилися створювати консольні додатки з використанням операторів розгалуження if та switch для рішення математичних функцій та задач.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67989. Определение концентрации Ge в эпитаксиальных пленках SixGe1-x/Si методом Оже-спектроскопии 749 KB
  Данное пособие подготовлено в рамках работ по проекту «Научно-образовательный центр Физика твердотельных наноструктур Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского» Российско-американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование».
67990. Розвиток освіти в Іспанії 164.5 KB
  Перші школи в Іспанії як і в ін. школи для бідних а також ряд шкіл і колегіумів при інститутах створених педагогамигуманістами. Працюючим були доступні лише початкові школи але їх не вистачало. Незважаючи на те відповідно до конституції 1931 і закону 1933 школи релігійних організацій...
67991. Навчання в Росії в 11-14 століттях 116.5 KB
  Історичні зведення про російські школи убогі. Аж до XVІІ століття, коли святитель Дмитрій Ростовський влаштував перші народні школи. Істотно те, що характер народної освіти в Руській державі споконвічно складається як церковний і сімейний. Церковним було мистецтво, зачинателем якого став...
67992. Освітня справа доби гетьманату (квітень — грудень 1918 року) 138 KB
  Щоб зрозуміти погляд П. Скоропадського на державу, треба пояснити, у якому середовищі формувався світогляд гетьмана і в якому контексті доводилося йому діяти. Насамперед він був глибоко пов’язаний з історичною традицією. П. Скоропадський належав до старого козацького роду, серед якого був...
67993. Історичні умови, освіта і наука в період українського культурного відродження ХIХ століття 60.5 KB
  У кінці XVIII ст. територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20% площі) і Російською (80%) імперіями. До цього часу завершилася ліквідація української державності. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства.
67994. РОЗВИТОК ШКОЛИ Й ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА БУКОВИНІ 129.5 KB
  Еволюція українського шкільництва й педагогічної думки Буковини протікала в загальнонаціональному руслі історії України й належить до цінних надбань виховної культури українського народу. Тим більше, що на цій предковічній території з давніх часів жили українські племена, переважно тиверці та уличі.
67995. Основные физические и логические параметры жестких дисков 23.33 KB
  Все накопители так или иначе соответствуют стандартам, определяемым либо независимыми комитетами и группами стандартизации, либо самими производителями. Среди множества технических характеристик отличающих одну модель от другой можно выделить некоторые, наиболее важные с точки зрения...