42385

Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на мові програмування C#

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператори розгалуження if… розрахувати значення функції з точністю до трьох знаків після коми. Результат розрахунку вивести на екран з відповідним повідомленням.

Украинкский

2013-10-29

41.5 KB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

з лабораторної роботи №2

з дисципліни

"Новітні платформи програмування"

на тему:

«Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на  мові програмування C#»


Виконав:

студент гр. КН-III-1

Давидок О.П.

Перевірила:

ст. викл. Москаленко Н. В.

Київ-2011


Завдання 2.1

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператори розгалуження  if… розрахувати  значення функції з точністю до трьох знаків після коми. Результат розрахунку вивести на екран з відповідним повідомленням.

Якщо x/y > 0

Якщо x/y < 0

Якщо x/y = 0

Текст програми:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Laba2_1

{

   class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           double w;

           double e = Math.E;

           Console.WriteLine("E={0:##.##}", e);

           Console.Write("X: ");

           double x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

           Console.Write("Y: ");

           double y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

           if (x / y > 0)

           {

               w = Math.Log10(x / y) + Math.Pow(x, 2) - y * Math.Cos(x);

           }

           else if (x / y < 0)

           {

               w = Math.Log10(x / y) + Math.Pow(e, x + y);

           }

           else

               w = Math.Sin(Math.Pow(y, 2) + 1);

           Console.WriteLine("w: ={0:N2}" , w);

           Console.ReadLine();

       }}}

                                                            


Завдання 2.2

Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператор switch, вивести на екран відповідну назву змінної.

«С 1 января 1990 года по некоторый день прошло m месяцев и n дней, определить название текущего месяца.»

Текст програми:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Laba2_2

{

   class Program

   {

       static void Main(string[] args)

       {

           int m, div, n;

           Console.WriteLine("Введите месяц -> ");

           m = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

           Console.WriteLine("Введите день -> ");

           n = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

           div = (m * 31 + n) / 31;

           switch (div)

           {

               case 1: Console.WriteLine("Сейчас Январь"); break;

               case 2: Console.WriteLine("Сейчас Февраль"); break;

               case 3: Console.WriteLine("Сейчас Март"); break;

               case 4: Console.WriteLine("Сейчас Апрель"); break;

               case 5: Console.WriteLine("Сейчас Май"); break;

               case 6: Console.WriteLine("Сейчас Июнь"); break;

               case 7: Console.WriteLine("Сейчас Июль"); break;

               case 8: Console.WriteLine("Сейчас Август"); break;

               case 9: Console.WriteLine("Сейчас Сентябрь"); break;

               case 10: Console.WriteLine("Сейчас Октябрь"); break;

               case 11: Console.WriteLine("Сейчас Ноябрь"); break;

               case 12: Console.WriteLine("Сейчас Декабрь"); break;

               default: Console.WriteLine("ОшибКа вВодА"); break;

           }

           Console.ReadLine();

       }

   }

}

                                                         

Висновки:

В цій лабораторній роботі ми навчилися створювати консольні додатки з використанням операторів розгалуження if та switch для рішення математичних функцій та задач.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16461. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЕГО НАУКИ 107.5 KB
  11 Лекция N2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЕГО НАУКИ. 1. Периодизация и предыстория международного права. 2. Возникновение международного права на рубеже средневековья и Нового времени. 3. Классическое международное право. 4. Переход
16462. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 125.5 KB
  13 Лекция N3.МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ. 1. Государства основные субъекты международного права. 2. Институты международноправового признания и правопреемства. 3. Международная правосубъектность государствоподобных образований наций и наро
16463. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 172.5 KB
  19 Лекция № 6. ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ. 1. Основные понятия дипломатического и консульского права. 2. Дипломатическое право. 3. Консульское право. 1. Дипломатическое и консульское право право внешних сношений можно определить как отрасль междунар...
16464. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ 67 KB
  6 Лекция № 7. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ. 1. Понятие классификация правовая природа и структура международных организаций. 2. Организация Объединенных Наций и другие важнейшие международные организации. 3. Подготовка и правила про
16465. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 99 KB
  11 Лекция № 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1. Понятие и система международной безопасности. 2. Мирное урегулирование международных споров. 1. На всем протяжении человеческой истории чрезвычайную актуальность имела проблема недопущени...
16466. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 93 KB
  Лекция № 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. 1. Понятие и источники международного гуманитарного права. 2. Права человека: понятие классификация и стандарты в международном праве. 3. Система межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 1. Нормы ме...
16467. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 72 KB
  Лекция № 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 1. Ответственность в международном праве. 2. Понятие особенности и правовая природа международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 3. Преступления имеющие международный уголовный...
16468. Важнейшие подотрасли международного публичного права 44 KB
  Лекция. Важнейшие подотрасли международного публичного права. 1. Международное морское право. 2. Международное воздушное право. 3. Международное космическое право. 1. Международное морское право совокупность норм международного права регулирующих отношения ме...
16469. Муниципальное право 995 KB
  Глава 1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА Понятие €œмуниципальное право€ новое для нашего государствоведения хотя вопросы муниципального управления муниципального хозяйства в свое время являлись предметом исследования юристов и деятелей земского...