42405

Имитация трёхмерного текста

Лабораторная работа

Косметология, дизайн и стилистика

Нажмите [ltBckspce] [CtrlBckspce] [ltDelete] [CtrlDelete] чтобы залить фон черным цветом. Выберите пункт меню Edit Trnsform Perspective или нажмите [CtrlT] свободная трансформация и удерживая клавишу [Ctrl] передвигайте за углы и придайте надписи вид сходный с рисунком ниже. Затем скопируйте получившийся слой [CtrlJ] путём перетаскивания его на иконку Crete New Lyer в палитре Lyers Слои. Переключитесь на слой Bckground и нажмите [CtrlShiftE] чтобы произвести слияние видимых слоёв.

Русский

2013-10-29

87 KB

1 чел.

Лабораторная работа №2

Имитация трёхмерного текста

Цель работы: ознакомиться с принципом действия слоев, свободной трансформации и с фильтрами Motion Blur и Find Edges.

Порядок выполнения работы

Создайте изображение размером 280 на 150 точек. Нажмите [D], чтобы установить цвета фона и переднего плана по умолчанию. Нажмите [Alt+Backspace] ([Ctrl+Backspace], [Alt+Delete], [Ctrl+Delete]), чтобы залить фон черным цветом. Затем включите инструмент Type (Текст) [T] и, используя белый цвет, напишите "3D-Text" шрифтом Garamond Narrow, полужирное начертание, высота - 60 пунктов. После этого выберите пункт меню Layer > Rasterize > Type, чтобы перевести текст в растровое изображение.

Выберите пункт меню Edit > Transform > Perspective (или нажмите [Ctrl+T] (свободная трансформация) и удерживая клавишу [Ctrl] передвигайте за углы), и придайте надписи вид, сходный с рисунком ниже. Затем скопируйте получившийся слой ([Ctrl+J]) путём перетаскивания его на иконку (Create New Layer) в палитре Layers (Слои). Отключите отображение копии слоя. Переключитесь на слой Background, и нажмите [Ctrl+Shift+E], чтобы произвести слияние видимых слоёв.

Примените фильтр Filter > Blur > Motion Blur со значением Angle (угла) -20 (минус двадцать) градусов и со значением Distance (расстояния) 20 пикселей. Результат вы видите ниже.

Примените фильтр Filter > Stylize > Find Edges. Результат на рисунке внизу слева. Нажмите [Ctrl+I], чтобы инвертировать изображение (рисунок внизу справа).

Включите отображение копии слоя с текстом. В палитре Layers (Слои) задайте этому слою прозрачность 70%. Нажмите [V], чтобы включить инструмент Move (Перемещение), или удерживая [Ctrl] перемещайте объект. Совместите слой с текстом с лицевой стороной трёхмерной надписи. Затем создайте копию слоя с текстом путём перетаскивания его на иконку (Create New Layer) в палитре Layers (Слои). Задайте новому слою прозрачность 30% и совместите его с задней стороной трёхмерной надписи. Результат вы видите ниже.

Содержание отчета

  1.  Тема и цель лабораторной работы
  2.  Выполненное задание
  3.  Вывод

Контрольные вопросы

  1.  Как с помощью горячих клавиш изменить фон?
  2.  Как с помощью горячих клавиш включить свободную трансформацию (Free Transform)?
  3.  Как перевести текст в растровое изображение?
  4.  Как с помощью горячих клавиш отменить действие?
  5.  Как создать новый слой?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80461. Множення й ділення круглих чисел 200 KB
  Сучасні підходи до вивчення математики в початковій школі передбачають розвиток уваги спостережливості образного і логічного мислення формують особисті якості дитини: зібраність організованість здатність швидко та якісно приймати рішення доводити і відстоювати свою думку.
80462. Різноманітність тваринного світу. Інтегрований урок (природознавство, математика, трудове навчання) 299.5 KB
  Учити розрізняти групи тварин: хребетні безхребетні; формувати вміння визначити істотні ознаки тварин. Закріплювати знання нумерації багатоцифрових чисел: читати записувати представляти число у вигляді суми розрядних доданків; удосконалювати обчислювальні навички вміння розв’язувати задачі та знаходження...
80463. Київ – столиця України 49 KB
  Мета. Поглиблювати інтерес до історії рідного краю, знайомити дітей з витоками історії українського народу. Формувати знання про Київську Русь, місто Київ, його заснування. Познайомити дітей з визначними місцями столиці. Розвивати вміння фантазувати; прогностичне мислення.
80464. Колір як засіб передавання характеру образу 58.5 KB
  Продовжити знайомити учнів із виражальними можливостями кольорів; учити правильно добирати кольори і створювати засобами кольору певний за характером образ; розвивати фантазію уміння орієнтуватись в мікропросторі зорове сприймання уміння добирати кольори для передавання настрою емоцій...
80465. Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Л. Глібов «Коник-стрибунець» 134.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості байок закріпити знання поняття байка байкар розширити знання учнів про життя та творчість Л.Глібова малюнки коника мурашки картки Друкар; дитячі книги з творами Л.Глібова Коник-стрибунець мультиплікаційний фільм аудіо відеоматеріали.
80466. Будь обережним на кризі. Письмовий переказ тексту за складеним планом 43.5 KB
  Мета: вдосконалювати вміння учнів переказувати текст, а також письмово відтворювати зміст прочитаного; збагачувати мовлення учнів новими словами й образними висловами; розширити уявлення про небезпеку, що очікує на льоду, виховувати розуміння необхідності дотримуватись правил безпеки взимку...
80467. Кількість елементів множини. Число 0 81.5 KB
  Мета: виробляти в учнів навички лічби; вчити порівнювати предметні множини за кількістю елементів; визначати спільні ознаки об’єктів множини, розпізнавати елементи множини; Формувати поняття числа; ознайомити учнів з числом і цифрою 0. Розвивати уяву, математичне та логічне мислення...
80468. «Вісімка запрошує друзів». (Число і цифра 8. Склад числа 8.) 187.5 KB
  Мета: формування вмінь, навичок та норм діяльності, застосування знань у ситуаціях, наближених до життя; розвиток уміння самооцінювати набуті знання, логічно мислити та висловлювати свої думки; виховувати дружні стосунки та повагу до однокласників.
80469. Склад числа 7. Дні тижня 149 KB
  Задачі уроку: ознайомити учнів зі складом числа 7, розглянути всі варіанти складу числа 7; вправляти в написанні цифр; вчити складати, розв’язувати і записувати приклади на додавання в межах 7; закріплювати знання назв днів тижня; вдосконалювати обчислювальні навички...