42405

Имитация трёхмерного текста

Лабораторная работа

Косметология, дизайн и стилистика

Нажмите [ltBckspce] [CtrlBckspce] [ltDelete] [CtrlDelete] чтобы залить фон черным цветом. Выберите пункт меню Edit Trnsform Perspective или нажмите [CtrlT] свободная трансформация и удерживая клавишу [Ctrl] передвигайте за углы и придайте надписи вид сходный с рисунком ниже. Затем скопируйте получившийся слой [CtrlJ] путём перетаскивания его на иконку Crete New Lyer в палитре Lyers Слои. Переключитесь на слой Bckground и нажмите [CtrlShiftE] чтобы произвести слияние видимых слоёв.

Русский

2013-10-29

87 KB

1 чел.

Лабораторная работа №2

Имитация трёхмерного текста

Цель работы: ознакомиться с принципом действия слоев, свободной трансформации и с фильтрами Motion Blur и Find Edges.

Порядок выполнения работы

Создайте изображение размером 280 на 150 точек. Нажмите [D], чтобы установить цвета фона и переднего плана по умолчанию. Нажмите [Alt+Backspace] ([Ctrl+Backspace], [Alt+Delete], [Ctrl+Delete]), чтобы залить фон черным цветом. Затем включите инструмент Type (Текст) [T] и, используя белый цвет, напишите "3D-Text" шрифтом Garamond Narrow, полужирное начертание, высота - 60 пунктов. После этого выберите пункт меню Layer > Rasterize > Type, чтобы перевести текст в растровое изображение.

Выберите пункт меню Edit > Transform > Perspective (или нажмите [Ctrl+T] (свободная трансформация) и удерживая клавишу [Ctrl] передвигайте за углы), и придайте надписи вид, сходный с рисунком ниже. Затем скопируйте получившийся слой ([Ctrl+J]) путём перетаскивания его на иконку (Create New Layer) в палитре Layers (Слои). Отключите отображение копии слоя. Переключитесь на слой Background, и нажмите [Ctrl+Shift+E], чтобы произвести слияние видимых слоёв.

Примените фильтр Filter > Blur > Motion Blur со значением Angle (угла) -20 (минус двадцать) градусов и со значением Distance (расстояния) 20 пикселей. Результат вы видите ниже.

Примените фильтр Filter > Stylize > Find Edges. Результат на рисунке внизу слева. Нажмите [Ctrl+I], чтобы инвертировать изображение (рисунок внизу справа).

Включите отображение копии слоя с текстом. В палитре Layers (Слои) задайте этому слою прозрачность 70%. Нажмите [V], чтобы включить инструмент Move (Перемещение), или удерживая [Ctrl] перемещайте объект. Совместите слой с текстом с лицевой стороной трёхмерной надписи. Затем создайте копию слоя с текстом путём перетаскивания его на иконку (Create New Layer) в палитре Layers (Слои). Задайте новому слою прозрачность 30% и совместите его с задней стороной трёхмерной надписи. Результат вы видите ниже.

Содержание отчета

  1.  Тема и цель лабораторной работы
  2.  Выполненное задание
  3.  Вывод

Контрольные вопросы

  1.  Как с помощью горячих клавиш изменить фон?
  2.  Как с помощью горячих клавиш включить свободную трансформацию (Free Transform)?
  3.  Как перевести текст в растровое изображение?
  4.  Как с помощью горячих клавиш отменить действие?
  5.  Как создать новый слой?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83456. Унітарні та складні держави 37.87 KB
  Федерація це союзна держава субєкти якої володіють значною самостійністю у внутріїпніх справах а зовнішні зносини віднесені до компетенції центральної влади. Субєкти федерації не мають права на зовнішньополітичні зносини але можуть підтримувати економічні культурні наукові стосунки з іншими державами. Субєктом міжнародного права виступає федерація в цілому. За принципом виділення субєктів федерації поділяються на: національні побудовані за національним принципом виділення субєктів федерації наприклад Індія; територіальні ...
83457. Правосубєктність націй і народів, що борються за національне визволення 33.91 KB
  Нації і народи, що борються за національне визволення, як субєкт міжнародного права набули актуальності в 60-ті роках XX століття в період розпаду колоніальної системи. Народ, який в процесі визвольної боротьби набуває елементи державності, створює органи.
83458. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій 37.25 KB
  Міжнародна міжурядова організація може бути визначена як формальна структура створена в рамках міжнародного договору укладеного між державамичленами організації яка має конкретну ціль що проявляється у спільному інтересі державчленів. В деяких випадках членами міжнародних організацій крім держав можуть бути також інші міжнародні організації та певні автономні утворення. На відміну від міжнародних організацій членами яких виключно або головним чином є держави і які зазвичай іменуються міжнародними міжурядовими організаціями...
83459. Міжнародна правосуб’єкгність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 32.68 KB
  Наприклад Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є організацією яку важко однозначно віднести як до одної так і до іншої групи. Складається вона з трьох складових: Міжнародного Комітету Червоного Хреста членами якого є фізичні особи громадяни Швейцарії; Ліги Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця членами яких є національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Національні товариства в кількості понад 120ти. Незважаючи на це держави співпрацюють з Міжнародним Рухом Червоного Хреста та...
83460. Міжнародна правосубєктність Євросоюзу 38.14 KB
  До підписання Лісабонських договорів про Євросоюз і функціонування Євросоюзу питання міжнародної правосубєктності ЄС не були врегульовані. Міжнародну правосубєктність мали тільки європейські співтовариства. Відповідні повноваження Європейського співтовариства були визначені в установчих документах та розвинуті практикою Суду
83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...
83462. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичної особи 37.01 KB
  В міжнародному праві почали формуватися норми з яких витікають права та обовязки адресовані безпосередньо фізичним особам. Крім того прибічники визнання міжнародної правосубєктності фізичної особи підкреслюють що проявом міжнародної субєктності останньої є не тільки володіння правами та обовязками що витікають безпосередньо з міжнародного права але також судовий захист цих правяк і можливість виконання зобовязань причому через міжнародні органи. Проте у вітчизняній доктрині міжнародного права заперечується визнання статусу...
83463. Поняття визнання в міжнародному праві 35.51 KB
  Таке визначення визнання вказує поперше на те що це є акт політичний який залежить від політичних інтересів держави що визнає та подруге це є акт правовий тобто такий що тягне за собою правові наслідки встановлення дипломатичних консульських відносинукладення договорів та ін. Інститут визнання відноситься відповідно дестинаторами визнання є до визнання державиуряду повсталої сторони нації що бореться за свою незалежність. В ширшому розумінні визнання відноситься до будьякої правової ситуації наприклад визнання...
83464. Теорії визнання 36.65 KB
  Згідно з конститутивною теорією визнання лише визнання породжує відповідні правові наслідки та надає відповідні правові консти туюючі правовстановлюючі якості дестинатору визнання: державі міжнародну правосубєктністьуряду здатність представляти державу у міжнародних відносинах. Відповідно без визнання держава не може вважатися субєктом міжнародного права. Серед недоліків конститутивної теорії визнання потрібно зазначити поперше відсутність визначеної кількості актів визнання необхідних для надання дестинатору зазначених...