42408

Работа с простыми объектами в Corel Draw

Лабораторная работа

Косметология, дизайн и стилистика

Порядок выполнения работы Для того чтобы нарисовать линию необходимо воспользоваться горячей клавишей [F5] или иконкой на панели инструментов. Для того чтобы вставить прямоугольник можно воспользоваться иконкой на панели инструментов или горячей клавишей [F6]. Для того чтобы вставить окружность можно воспользоваться горячей клавишей [F7] или воспользоваться иконкой на панели задач. Как и с прямоугольником можно воспользоваться дополнительными клавишами [Ctrl и или Shift].

Русский

2013-10-29

66 KB

7 чел.

Лабораторная работа №5

Работа с простыми объектами в Corel Draw

Цель работы: ознакомиться с действиями производимыми над простыми объектами.

Порядок выполнения работы

  1.  Для того чтобы нарисовать линию необходимо воспользоваться горячей клавишей [F5] или иконкой на панели инструментов. Чтобы нарисовать прямую линию необходимо нажать сначала в одном месте левой кнопкой мыши потом в другом. С помощью дополнительной клавиши [Ctrl] можно рисовать линию под углом с шагом в 15 градусов.

  1.  Для того чтобы вставить прямоугольник можно воспользоваться иконкой на панели инструментов, или горячей клавишей [F6].

Рисуем прямоугольник и скругляем углы. Удерживая дополнительные горячие клавиши [Ctrl и (или) Shift] можно рисовать квадрат и «от центра».

Для того чтобы скруглить углы необходимо нажать [F10], или соответствующую иконку на панели инструментов.

Далее необходимо потянуть за один из углов прямоугольника либо установить необходимые значения закругления углов на панели задач.

  1.  Для того чтобы вставить окружность можно воспользоваться горячей клавишей [F7], или воспользоваться иконкой на панели задач.

Как и с прямоугольником можно воспользоваться дополнительными клавишами [Ctrl и (или) Shift].

Рисуем окружность. Если вам необходимо «разорвать» окружность можно воспользоваться дополнительными инструментами на панели задач (Ellipse, Pie, Arc).

Если вам необходимо изменить угол необходимо нажать Shape Tool [F10] и взявшись за один из узлов потянуть в сторону уменьшения или увеличения угла.

  1.  Для того чтобы нарисовать таблицу, многоугольник звезда или спираль (симметричная или логарифмическая) можно воспользоваться инструментами или воспользоваться горячими клавишами [D], [Y] и [A] соответственно.

На панели задач можно выбрать такие параметры как: количество строк и столбцов, количество углов, и количество витков соответственно.

Содержание отчета

  1.  Тема и цель лабораторной работы
  2.  Отчет о проделанной работе
  3.  Вывод


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13120. Белинский В.Г. мен А.И.Герценнің педагогикалық теориясы 44.5 KB
  В.Г.Белинский мен А.И.Герценнің педагогикалық теориясы. В.Г.Белинскийдің педагогикалық көзқарастары. 18111848 ХІХ ғасырдың 3040 жылдары орыстың прогрессивтік қоғамдықпедагогикалық ойпікірінің дамуына В.Г.Белинский мен А.Н.Герцен ерекше роль атқарды. Революциял
13121. Ғұмар Қараштың педагогикалық көзқарастары 43.5 KB
  Ғұмар Қараштың педагогикалық көзқарастары. 18751921 жж. Қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанда қоғамдықсаяси ағартушылықпедагогикалық ойпікірдің дамуына өзінің өлшеусіз үлесін қосқан ХХ ғ.бас кезіндегі қазақ әдебиетінің ең көрнекті қайраткерлерінің бірі ағартуш...
13122. Дамыта оқытудың тиімділігі 49.5 KB
  Дамыта оқытудың тиімділігі Оқу адамның психикалық дамуының формасы элементі. Кез келген оқыту белгілі бір мөлшерде адамды дамытады. Даму ұғымы сөздікте ... мөлшерлік өзгерістердің белгілі бір өлшем шегінен шығып сапалық өзгерістерге айналуыдеп түсі...
13123. Джон Локктың педагогикалық теориясы 42.5 KB
  Джон Локктың педагогикалық теориясы. 16321704 Саясиәлеуметтік және философиялық дүниетанымы. 1688 жылы Англияда буржуазиялық төңкеріс болды. Ол өндірістік төңкеріске негіз дайындады. Бұл төңкеріс жаңа кезеңнің буржуазияның үстемдік ету кезіңін жария етті ол ...
13124. ӘЛКЕЙ МАРҒҰЛАННЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ 40.5 KB
  ӘЛКЕЙ МАРҒҰЛАННЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ С. Сұрағанов Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті Астана қ. Ғұлама ғалым Әлкей Хақанұлы Марғұланның тікелей оқытушылық қызметпен айналысқанын көрсететін бірнеше нақты мәліметтер бар. Әлкей 1915 жылы Ба...
13125. Әл-Фараби еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері 55.5 KB
  ӘлФараби еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері Халықтық педагогикалық құбылыстарды зерттеушілер ресми педагогика мен халық педагогикасының бірінбірі толықтыратын кеңейтіп отыратын өзара ықпалы мен өзара шарттастығын дәлелді ашып түсіндіреді. Егер рес...
13126. Әулие ата - Жамбыл өңіріндегі оқу-ағарту ісінің дамуы мен ерекшеліктері 43 KB
  ӘУЛИЕАТА МЕН ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ОҚУАҒАРТУ ІСІНІҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Э.Қайырбаева А.Мейірбекова Керімбай атындағы №12 мектепресурстық орталығыТараз қ. Араға жарты ғасыр салып өлгеніміз тіріліп өшкеніміз жанды жоғымызды қозғап барымызды көрсетуге мүмкін...
13127. Жеке тұлғаны ұлттық құндылықтарға бағыттап оқыту 42 KB
  ӘОЖ 3701: 014.544.018 І 28 ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА БАҒЫТТАП ОҚЫТУ Ж.Ж. Ізбасарова ТаразҒасыр колледжі Тараз қ. Бүгінгі ғаламдану процесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің бетбейнесін ізгі дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес ұлтты
13128. Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру 266.5 KB
  ӘОЖ [371.13:37.013] : 378 Қолжазба құқығында КАДИРБАЕВА ДИДАР АРТЫҚБАЙҚЫЗЫ Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру 13.00.08 Кәсіби білім беру...