42409

Работа с текстом и заливкой в Corel Draw

Лабораторная работа

Косметология, дизайн и стилистика

Для того чтобы залить объект заливкой можно воспользоваться одним из инструментов: Fill Color Dilog [ShiftF11] Fountin Fill Dilog [F11] Pttern Fill Dilog Texture Fill Dilog PostScript Fill Dilog Not Fill. Fill Color Dilog Fountin Fill Dilog Pttern Fill Dilog Texture Fill Dilog PostScript Fill Dilog Not Fill убирает заливку Содержание отчета Тема и цель лабораторной работы Отчет о проделанной работе Вывод Контрольные вопросы Как с помощью горячих клавиш вставить текст Какие параметры текста можно выставить на...

Русский

2013-10-29

383.5 KB

9 чел.

Лабораторная работа №6

Работа с текстом и с заливкой в Corel Draw

Цель работы: ознакомиться с режимами работы в программе Corel Draw.

Порядок выполнения работы

 1.  Для того чтобы вставить текст в программу можно воспользоваться горячей клавишей [F8] или иконкой на панели инструментов

Текст можно ввести щелкнув на листе левой кнопкой мыши или выделив область

Шрифт и другие параметры можно выставить на панели задач

В окне Format Text на закладке Character можно выбрать шрифт, размер шрифта, стиль и другие параметры.

В окне Format Text на закладке Paragraph можно выбрать выравнивание, расстояние между буквами и словами, межстрочный интервал и другие параметры.

В окне Format Text на закладке Columns можно выбрать количество колонок, ширину колонок и расстояние между ними, вертикальное выравнивание и другие параметры.

В окне Format Text на закладке Effects можно выбрать тип эффекта, и в зависимости от него установить необходимые параметры, такие как: буквица, стиль для списков и другие параметры.

 1.  Для того чтобы залить объект необходимо выделить объект и щелкнуть левой кнопкой на панели цветов на необходимом цвете. Если вам необходимо сделать рамку объекта другого цвета необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на необходимом цвете.

Для того чтобы залить объект заливкой можно воспользоваться одним из инструментов: Fill Color Dialog [Shift+F11], Fountain Fill Dialog [F11], Pattern Fill Dialog, Texture Fill Dialog, PostScript Fill Dialog, Not Fill.

Fill Color Dialog

Fountain Fill Dialog

Pattern Fill Dialog

Texture Fill Dialog

PostScript Fill Dialog

Not Fill – убирает заливку

Содержание отчета

 1.  Тема и цель лабораторной работы
 2.  Отчет о проделанной работе
 3.  Вывод


Контрольные вопросы

 1.  Как с помощью горячих клавиш вставить текст?
 2.  Какие параметры текста можно выставить на панели задач?
 3.  Какие параметры можно выставить в окне Format Text?
 4.  Что необходимо сделать, чтобы залить объект каким-либо цветом?
 5.  Как изменить цвет рамки объекта?
 6.  Что необходимо сделать, чтобы залить объект заливкой?
 7.  Какие виды заливок вы знаете?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових зєднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних пєзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.
64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та конюнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...