42429

Проектирование FM

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Ячейка выбираеться по адресу и записываеться по сигналу WR Синхросигнал для ячейки за адресом 000000 Синхросигнал для ячейки за адресом 011001 Синхросигнал для ячейки за адресом 101111 последней 48 ячейки Проектирование однорозрядного триггера: Проектирование разрешения выдачи сигнала: У нас будет три схемы разрешения управляющего сигнала. Схема iтой ячейки FM Общая схема FM.

Русский

2013-10-29

364 KB

6 чел.

Лабораторная работа №4

по курсу:

«Компьютерная схемотехника»

тема: «Проектирование FM»

Выполнил: студент группы ИВ-83

НТУУ «КПИ» ФИВТ

Воробйов Виталий

ЗАДАНИЕ

На PLMT с параметром построить KF-канальную FM ёмкостью 8+слов и розрядностью построить n = бит. Где KF  =.

Оценить сложность и быстродействие полученой схемы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТА

Номер зачётной книжки => 8322

=(8322 mod 10 + 1) mod 6 + 4 = 7 входов максимум

n==8+8*(8322 mod 8)=24 розрядные слова

8+=48 ёмкость

KF  ==2

ШИНА (P<>, Q<>)

ВЫПОЛНЕНИЕ

Общая схема FM с каналами P<>, Q<>

Исходя из заданного количества слов (48 слов) определяем, что адресная шина, подключаемая к дешифраторам адресов, будет состоять из 6 разрядов.

Проектирование синхросигнала:

Синхросигнал отвечает за запись в ячейку. Ячейка выбираеться по адресу и записываеться по сигналу WR

Синхросигнал для ячейки за адресом 000000

Синхросигнал для ячейки за адресом 011001

Синхросигнал для ячейки за адресом 101111 (последней 48 ячейки)

Проектирование однорозрядного триггера:

Проектирование разрешения выдачи сигнала:

У нас будет три схемы разрешения управляющего сигнала. Каждая из которых будет различаться только старшими розрядами адреса (маска для 00, 01 и 10)

Расчет сложности и быстродействия:

Рассчитаем сложность полученной схемы.

Ячеек для Q - 48

Ячеек для P – 48

Однорозрядных FM-тригерров – 24

Схемы разрешения выдачи сигналов – 6

В общей схеме FM – 24 схемы содержащее всё что перечислено выше.

N = (48+48+24+6)*24= 3024 PLMT

Рассчитаем быстродействие.

При операциях чтения –

T = τ_dc + τ_vid = 1нс, так как операции извлечения результата из триггера и разрешения его выдачи выполняются параллельно.

При операции записи –

T = τ_dc + τ_vid + τ_vid = 1нс + 1нс +1нс = 3нс.


Схема i-той ячейки FM

Общая схема FM 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23300. Англійський романтизм 16.96 KB
  13 Англійському романтизму передував значно довший ніж у Німеччині або Франції період предромантизму. Ці дві тенденції заглиблення в суто національне провінційне сільське життя з одного боку й опанування простором далеких країн і континентів аж до космічного простору включно з іншого складають своєрідність національного варіанту романтизму. стала першим естетичним маніфестом англійського романтизму. романтизму Байрон Скотт ств.
23301. Байрон. Еволюція творчості 24.95 KB
  Байронізм. Поема Манфред Байронічна течі байронізм – не прийняття дійсності відторгнення. Мазепа Цікавою особливо для українського читача є романтична поема Мазепа останній з творів про сильну особистість байронічного типу.
23302. Історія української культури 22.5 KB
  Українська наука та національна культура. Народна культура та її матеріальні і духовні складові та їх елементи. Культура і побут населення України 1. розвитку і представлений кількома історикогеографічними регіонами: Полісся та Волинь Волинська Рівненська Житомирська Чернігівська частина Київської та Сумської областей Карпати Львівська ІваноФранківська Закарпатська Чернівецька області Поділля Хмельницька Рівненська частина Житомирської областей Наддніпрянська Україна або середина Подніпров’я Черкаська Кіровоградська...
23303. Культурно-мистецьке життя Київської держави 26 KB
  Запровадження християнства Образотворче мистецтво Київської держави архітектура Літературний процес Київської держави Література: 1. Перша стадія Київської держави умовно поділяється на два великих етапи згідно з археологічними розкопками та літописами: VIII – початок ІХ ст. про хрещення Київської держави за князя Аскольда.
23304. Культурно-мистецьке життя Київської держави. Літературний процес 16 KB
  Літературний процес Традиції писемності давніх слов’ян зокрема давньослов’янських племен Київської держави пов’язані з писемністю цивілізацій Давнього Світу свідченням чого є написи малюнковозвукового письма у кургані €œКам’яна Могила€ у Запорізькії області в якій відображена історична самосвідомість зокрема уявлення про те як вони з Індії з Месопотамії прийшли до Карпат. Отже на території Київської держави існували цивілізації при чому в ІХХ ст. Літературні пам’ятки Київської держави умовно поділяються на: Перекладна література:...
23306. Етномовні макроспільності первісності - загальна хар-ка; індоєвропейська родина 19 KB
  Ностратична макроспільнота Ескалеутська родина екімоси алеути – мови народів Півночі Алтайська родина – тюркська татарська узбецька киргизька туркменська турецька монгольська бурятська калмицька Уральські мови фіноугорські мови та діалекти Дравідійська родина – еламська протоіранська Картвельська – грузинська та діалекти народів Закавказзя Індоєвропейська – 12 мов та мовних груп: 1. індоіранські давньоіндійські мови зокрема мова Вед санскрит давньоіранські мови Авести 3. тохарські мови 7. альбанські мови 8.