4250

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Практична робота

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С. Завдання 1. Задано цілочисельний масив розміру N. Назвемо серією...

Украинкский

2012-11-15

141.61 KB

5 чел.

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків.

Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.

Завдання

1. Задано цілочисельний масив розміру N. Назвемо серією групу однакових елементів, що йдуть підряд, а довжиною серії – кількість цих елементів (довжина серії може бути рівна 1). Вивести масив, що містить довжини всіх серій початкового масиву.

Програма

#include <stdio.h>

void main()

{

int a[20],x[20][2],n,k=0,i;

printf("Vvedit kil'kist' elementiv masuvy (<=20):"); scanf("%d",&n);

printf("Vvedit elementu masuvy:\n");

for (i=0;i<n;i++) {printf("\tA[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]);

(i==0)?(x[k][0]=a[i],x[k][1]=1):((a[i-1]==a[i])?(x[k][1]++): (k++,x[k][0]=a[i],x[k][1]=1));};

for (i=0;i<=k;i++) printf("x[%d]=%d\tseria=%d\n",i,x[i][0],x[i][1]);

}


Блок-схема

початок

Ввести(N)

k=0

i=0, k

i=0, N

Ввести(a[i])

i=0?

+

x[k][0]=a[i];

x[k][1]=1

+

(a[ i -1]=a[ i ])?

k=k+1; x[k][0]=a[i];

x[k][1]=1;

x[k][1]= x[k][1]+1

кінець

Вивести(x[i][0],x[i][1])


Висновок

Виконавши роботу, я навчився виконувати різні операції над статичними одновимірними масивами в мові програмування С, а також засвоїв циклічні оператори для обробки елементів масивів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7831. Антропология или философия человека 59.5 KB
  Антропология или философия человека Антропология - учение о человеке. Философская антропология - философское учение о человеке или философия человека. Задача философской антропологии сводится к изучению и обоснованию сущности человеческого...
7832. Философия психоанализа. Фрейдизм и Неофрейдизм 49.5 KB
  Философия психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939) - австрийский доктор. Толкование сновидений (1900). Работы Фрейда изменили облик психологии в 20 столетии. В советское время работы Фрейда не издавались. Они считались несерьезными и несовмести...
7833. Экзистенциализм (экзистенциональная философия) 51.5 KB
  Экзистенциализм (экзистенциональная философия) Серен Кьеркегор (1813-1855) Страх и трепет, чувство страха Карл Ясперс (1883-1969) Истоки истории и ее цель, Мартин Хайдеггер (1889-1976) Бытие и время, индивидуальное простраство-время, Ж-П. Сарт...
7834. Эллинско-римский период в развитии философии 75 KB
  Эллинско-римский период в развитии философии. Появляются три течения философской мысли. Эпикуреизм, стоицизм и скептицизм. Эпикуреизм и стоицизм - ренессанс. Скептицизм - декаданс. Эллинистическая философия. Период эллинизма с 338 года до н...
7835. Основные теории личности в психологии 16.24 KB
  Основные теории личности в психологии. Психодинамическая теория (классический психоанализ) Фрейда. Главный источник развития личности - врождённые факторы (инстинкты) или либидо (биологическая энергия). идет первые 6 лет. 3 фазы развития личности...
7836. Интеллектуальное развитие школьников во внеклассной работе 26 KB
  Интеллектуальное развитие школьников во внеклассной работе Формирование мировоззрения. Под мировоззрением следует понимать специфическую форму сознания человека, включающую систему взглядов, знаний, убеждений, идеалов, в которых выражается его отнош...
7837. Педагогічна діяльність і особистість педагога 58.5 KB
  Тема 1. Педагогічна діяльність і особистість педагога. Мета: ознайомити іззавданнями національної школи, виникненням і становленням педагогічної професії, з особливостями педагогічної професії: її своєрідністю, гуманістичною функцією, колектив...
7838. Професійна діяльність педагога сучасної школи 51.5 KB
  Професійна діяльність педагога сучасної школи Педагогічна діяльність - особливий вид соціальної діяльності, спрямований на передачу від старших поколінь молодшим накопиченого людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного розв...
7839. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Професіограма особистості педагога 45.5 KB
  Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Професіограма особистості педагога Сучасні вимоги до педагога висвітлені у законі Про загальну середню освіту: Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відпо...