42527

Определение ЭДС источника тока с помощью двух вольтметров

Лабораторная работа

Физика

Оборудование: источник ЭДС постоянного тока два вольтметра. Физическая величина равная работе Астор сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всей замкнутой электрической цепи называется электродвижущей силой ЭДС 29.6 рассчитать ЭДС источника.

Русский

2013-10-30

76.5 KB

135 чел.

Лабораторная работа № 29

определение эдс источника тока с помощью двух вольтметров  

Цель работы: изучить закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, и для замкнутой цепи, овладеть одним из способов измерения ЭДС, углубить знания об устройстве и применении вольтметра.

Оборудование: источник ЭДС постоянного тока, два вольтметра.

29.1. Краткие теоретические сведения

В каждом источнике тока происходит перераспределение электрических зарядов. В химических источниках (аккумуляторы, гальванические элементы) перераспределяются ионы. Причины, которые обуславливают это явление и поддерживают постоянный ток в цепи, − химические реакции. Силы, совершающие эту работу, называются сторонними, а поле, созданное ими, − полем сторонних сил.

Источник сторонних сил в цепи постоянного тока выполняет работу по перемещению свободных носителей зарядов против сил электростатического поля. Сторонние силы характеризуются работой, которую они выполняют.

Физическая величина, равная работе Астор сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всей замкнутой электрической цепи, называется электродвижущей силой (ЭДС)

                                                   (29.1)

Рассмотрим цепь, схема которой показана на рис. 29.1.

Сила тока в такой цепи по закону Ома

                                           (29.2)

где ,  − соответственно сопротивления вольтметров,  − внутреннее сопротивление источника.

Показания вольтметров соответственно

                                           (29.3)

                                           (29.4)

Если к этому источнику тока подключить только один вольтметр (рис. 29.2), например V1, то его показание будет

                                               (29.5)

Решив систему уравнений (29.3) − (29.5), получим

                                             (29.6)

Порядок выполнения работы

 1.  Собрать электрическую цепь в соответствии со схемой (рис. 29.1).
 2.  Замкнуть ключ К. Снять показания вольтметров V1 и V2.
 3.  Собрать электрическую цепь в соответствии со схемой (рис. 29.2).
 4.  Замкнуть ключ К. Снять показания вольтметра V1.
 5.  Пользуясь (29.6), рассчитать ЭДС источника.
 6.   Собрать электрическую цепь в соответствии со схемой (рис. 29.2), включив в неё вольтметр V2.
 7.  Пользуясь (29.6), рассчитать ЭДС источника.
 8.  Сравнить полученные значения ЭДС.
 9.  Оценить погрешность определения каждого значения ЭДС.

Контрольные вопросы и задания

 1.  Устройство и принцип действия щелочного аккумулятора и сухого элемента.
 2.  Пояснить физический смысл ЭДС.
 3.  Что называют сторонними силами?
 4.  Какие существуют способы измерения ЭДС? Их достоинства и недостатки.

[2, § 57, 64, 67, 68, 69; 3, § 54, 55; 5, § 31 − 33, 35]

194


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65361. САМОУЩІЛЬНЮЮЧІ БЕТОНИ З КАРБОНАТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ 3 MB
  Мета досліджень науково-технічне обґрунтування ефективності використання карбонатного наповнювача для виготовлення самоущільнюючого бетону. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: виявити особливості самоущільнюючих бетонів...
65362. ТРИБОВІБРОГРАВІТАЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ 1.16 MB
  Одним із напрямів збільшення виробництва палива є його вилучення із вуглевміщуючих матеріалів, під якими розуміються високозольне крупно-кускове рядове вугілля, шахтна порода, відходи та промпродукт вуглезбагачувальних фабрик.
65363. ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 581.66 KB
  Мета роботи –дослідження природної резистентності стану здоров'я жеребцівплідників української верхової породи за дії різних абіотичних факторів мікроклімат стаєнь якість годівлі способи утримання та інтенсивність використання тварин.
65364. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВИБУХОВИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ ПОРІД ПОКРІВЛІ 4.18 MB
  Більше 70 гірничих виробок кріплять металевим податливим кріпленням з них близько 1520 знаходиться в незадовільному стані. Для охорони виробок найбільше застосовують на шахтах пасивні способи ремонти й заміну кріплення які лише усувають негативні наслідки гірського тиску.
65365. Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням 3.73 MB
  Роботу відновлених деталей їх робочий ресурс експлуатаційну надійність в деяких випадках лімітує якість зони сплавлення та зон термічного впливу. Присутність в цих зонах несприятливої крихкої структури плівкових неметалевих вкраплень пор дефектів газового походження викликає...
65366. Інформаційно-інтелектуальні системи для оперативного керування електроенергетичними об’єктами 697.5 KB
  Причини такого стану справ досить очевидні оскільки побудова ІІС для ОК ЕЕО потребує від їх розробників відповідних знань не лише в галузі інформатики програмування та обчислювальної техніки але також і знань що стосуються технологічних процесів...
65367. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 185 KB
  Насамперед це стосується програмного забезпечення світовий ринок якого розвивається високими темпами й становить близько 200 млрд. Специфіка ринку розробки програмного забезпечення ПЗ така що на ньому можливе швидке подолання навіть глибокого технологічного відставання.
65368. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу 301 KB
  Досвід експлуатації промислових споруд що зазнають дії технологічних температур свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів. Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової...
65369. Студентська субкультура: становлення та еволюція (на матеріалах російських університетів XIX – поч. XX ст.) 173.5 KB
  Відповідно стан історіографії зумовлює подальші дослідження про студентство зокрема перед істориками постає завдання здійснити цілісний аналіз студентської субкультури Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. В тому числі це стосується й студентства...