42527

Определение ЭДС источника тока с помощью двух вольтметров

Лабораторная работа

Физика

Оборудование: источник ЭДС постоянного тока два вольтметра. Физическая величина равная работе Астор сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всей замкнутой электрической цепи называется электродвижущей силой ЭДС 29.6 рассчитать ЭДС источника.

Русский

2013-10-30

76.5 KB

176 чел.

Лабораторная работа № 29

определение эдс источника тока с помощью двух вольтметров  

Цель работы: изучить закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, и для замкнутой цепи, овладеть одним из способов измерения ЭДС, углубить знания об устройстве и применении вольтметра.

Оборудование: источник ЭДС постоянного тока, два вольтметра.

29.1. Краткие теоретические сведения

В каждом источнике тока происходит перераспределение электрических зарядов. В химических источниках (аккумуляторы, гальванические элементы) перераспределяются ионы. Причины, которые обуславливают это явление и поддерживают постоянный ток в цепи, − химические реакции. Силы, совершающие эту работу, называются сторонними, а поле, созданное ими, − полем сторонних сил.

Источник сторонних сил в цепи постоянного тока выполняет работу по перемещению свободных носителей зарядов против сил электростатического поля. Сторонние силы характеризуются работой, которую они выполняют.

Физическая величина, равная работе Астор сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всей замкнутой электрической цепи, называется электродвижущей силой (ЭДС)

                                                   (29.1)

Рассмотрим цепь, схема которой показана на рис. 29.1.

Сила тока в такой цепи по закону Ома

                                           (29.2)

где ,  − соответственно сопротивления вольтметров,  − внутреннее сопротивление источника.

Показания вольтметров соответственно

                                           (29.3)

                                           (29.4)

Если к этому источнику тока подключить только один вольтметр (рис. 29.2), например V1, то его показание будет

                                               (29.5)

Решив систему уравнений (29.3) − (29.5), получим

                                             (29.6)

Порядок выполнения работы

 1.  Собрать электрическую цепь в соответствии со схемой (рис. 29.1).
 2.  Замкнуть ключ К. Снять показания вольтметров V1 и V2.
 3.  Собрать электрическую цепь в соответствии со схемой (рис. 29.2).
 4.  Замкнуть ключ К. Снять показания вольтметра V1.
 5.  Пользуясь (29.6), рассчитать ЭДС источника.
 6.   Собрать электрическую цепь в соответствии со схемой (рис. 29.2), включив в неё вольтметр V2.
 7.  Пользуясь (29.6), рассчитать ЭДС источника.
 8.  Сравнить полученные значения ЭДС.
 9.  Оценить погрешность определения каждого значения ЭДС.

Контрольные вопросы и задания

 1.  Устройство и принцип действия щелочного аккумулятора и сухого элемента.
 2.  Пояснить физический смысл ЭДС.
 3.  Что называют сторонними силами?
 4.  Какие существуют способы измерения ЭДС? Их достоинства и недостатки.

[2, § 57, 64, 67, 68, 69; 3, § 54, 55; 5, § 31 − 33, 35]

194


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75438. Переваги та недоліки ємнісних давачів 263 KB
  При цьому можливий монтаж і обслуговування ВБЄ зовні резервуарів і бункерів. Можливе застосування штирових ВБЄ для контролю протікання рідини в трубах. ВБЄ застосовується також для підрахунку чи позиціонуванні різноманітних обєктів неметалевих матеріалів.
75439. Оптичні давачі. Безконтактний фотоелектричний давач 2.23 MB
  Фотодавачі складаються з джерела випромінювання фотоприймача перетворювача сигналу і підсилювача сигналу. У порівнянні з іншими типами давачів фотодавачі мають ряд переваг. Діапазон дії фотодавачів істотно перевершує індуктивні ємнісні магнітні й ультразвукові.
75440. Інфекційні захворювання 99.5 KB
  Сприйнятливість до інфекційних захворювань залежить від безлічі факторів: від віку перенесених і супутніх захворювань харчування вакцинації. За останні десятиліття в лікуванні інфекційних захворювань було зроблено величезний крок вперед. В останні роки були відкриті збудники раніше невідомих інфекційних захворювань з якими людина стикнувся в результаті зміни навколишнього середовища і міграції населення. Адже навіть просто вимиті вчасно руки після відвідин убиральні або по приходу з вулиці можуть врятувати вас від ряду кишковоінфекційних...
75441. Організація медичного захисту особового складу 219.5 KB
  Методика проведення: Штучне дихання: Потерпілого положити на тверду поверхню на спину. Однією рукою підтримують голову потерпілого в запрокинутому положенні стиснувши пальцями ніздрі другою підтримують наполовину відкритим його рот. Роблять вдих щільно прикладають рот через хустку бинт до рота потерпілого і вдувають повітря.
75442. Захист населення від надзвичайних ситуацій природного характеру. Радіаційна, хімічна і біологічна небезпека. Завдання та особливості дій підрозділів міліції 108.5 KB
  Захист населення від надзвичайних ситуацій природного характеру. Захист населення від надзвичайних ситуацій природного характеру. Засоби колективного захисту населення. Література: Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
75443. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Організаційна структура цивільної оборони МВС України 294 KB
  Основні завдання і рішення начальника функціональної підсистеми ОГП на проведення необхідних заходів. Основні завдання і рішення начальника функціональної підсистеми ОГП на проведення необхідних заходів. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України...
75444. Основні поняття про надзвичайні ситуації та оповіщення. Дії особового складу за сигналами ЦО. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя та здоров’я людей 123.5 KB
  Надзвичайний стан це особливий правовий режим який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат створюють загрозу життю і здоровю громадян або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади військовому командуванню та органам місцевого...
75445. Цели и задачи управленческого учета в ИС Project Expert 28.5 KB
  Расчет группы финансовых коэффициентов и показателей характеризующих финансовое состояние предприятия: ликвидность активов и платежеспособности; финансовая устойчивость предприятия; деловая активность и эффективность управления; рентабельность; вероятность банкротства предприятия. Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия необходимо сгруппировать статьи баланса в специфические группы по признаку ликвидности статьи актива и срочности обязательств статьи пассива. Она позволяет определить структуру имущества предприятия и...
75446. Анализ хозяйственной деятельности в системе 1С: Предприятие 23.5 KB
  Анализ хозяйственной деятельности в системе 1С: Предприятие Конфигурация Универсал: Анализ Хозяйственной Деятельности для 1С: Предприятия 8. Анализ себестоимости основного и вспомогательных производств по произвольно организованным статьям калькуляции. Анализ расхода материалов на производство по произвольно организованным номенклатурным группам. Специфические формы отчетности для сельскохозяйственного производства: анализ движения сельскохозяйственных животных птицы анализ работы автопарка и машиннотракторного парка МТП.