42557

Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві

Лабораторная работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Інструкції з охорони праці попереджують дію на працівників на робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів, ліквідують умови, при яких вони можуть діяти на людей, а також зменшують ризик можливих небезпечних дій самих працівників. Призначення інструкцій з охорони праці полягає в тому, щоб вказати працівнику, в якому порядку необхідно виконувати технологічні операції та інші виробничі дії, щоб забезпечити власну безпеку, безпеку інших людей, безаварійну експлуатацію обладнання та зменшити вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів на конкретних робочих місцях.

Украинкский

2013-10-30

84 KB

91 чел.

Національний авіаційний університет

Факультет комп`ютерних систем

Розрахункова робота

З дисципліни «Основи охорони праці»

Тема. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві

                                                                             

                                                                                        ФКН – 503

                                                                                        Присяжний А.А.

                                                                                        Перевірив: Русаловський А.В.

Київ  2011

Завдання на роботу

1. Вивчити призначення та мету інструкції з охорони праці, основні вимоги до них.

2. Ознайомитися з порядком розробки і затвердження інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві.

3. Вивчити вимоги до побудови і змісту інструкцій, до викладання положень і вимог безпеки праці в інструкціях.

4. Ознайомитися з вимогами до терміну дії інструкцій, до умов та порядку їх перегляду, а також з порядком їх реєстрації, обліку та тиражування на підприємстві.

5. Скласти проект інструкції з охорони праці для конкретної професії або виду робіт (за завданням викладача з урахуванням напряму підготовки студентів).

6. Відповісти письмово на контрольні запитання.

7. Оформити звіт по роботі.

Умова для складання інструкції

(за варіантом, обраним самостійно)

Для виконання завдання обираємо наступні умови: складемо «Інструкцію з охорони праці для працівників, які використовують персональні комп’ютери ».

ТОВ «Інтерхолдінгтелеком»

Затверджено

наказом № 0724875

від «07» вересня  2011 р.

Генеральний директор

Іванов Іван Іванович.

     дата 20 серпня 2011 р.

Інструкція

з охорони праці для працівників, які використовують персональні комп’ютери

№ 07742394602

1.Загальні положення

1.1 .До самостійної роботи на персональних комп'ютерах (прийом та введення інформації коректування,читання з екрану) допускаються особи віком більше 18 років, які пройшли навчання з безпечних методів виконання робіт та інструктаж на робочому місці.
         1.2. Працюючий на комп’ютері повинен мати не нижче І-ІІ кваліфікаційної групи з електробезпеки.
         1.3. Комп’ютери повинні м
ати передбачений заводом - виготовлювачем захист від ураження електрострумом.
         1.4. Розташування комп"ютера:
               1.4.1. Комп’ютер встановлюють на відстані не менше 1м від стін, між собою на          відстані
  не менше як 1,5м;
               1.4.2. Виключають можливість прямого засвічування екрану джерелом природного  освітлення;
               1.4.3. Поверхня екрану повинна знаходитись на відстані 400-700мм,від очей користувача;
               1.4.4. Висота робочої поверхні столу повинна становити 680-800мм,ширина-не менше 500мм;
               1.4.5. Стілець повинен мати висоту 280-320мм,ширину-не менше як 380мм;
               1.4.6. Повинна бути стійка підставка для ніг шириною не менше 300мм.
         1.
5.    Особам, які працюють на комп'ютерах забороняється:
               1.5.1. Торкатися обірваних та оголених електричних проводів;
               1.5.2. Користуватися пошкодженими розетками та вилками;
               1.5.3. Працювати при знятому кожусі на моніторі чи системному блоці;
               1.5.4. Працювати на комп'ютерах,монітори яких розташовані один проти другого в межах кімнати(приміщення).
        1.6.    При роботі з текстом,інформацією рекомендується працювати на світлому (білому) фоні з чорними знаками.
        1.7.    При роботі комп’ютером можуть виникнути небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
               1.7.1. Електромагнітні поля (радіочастоти);
               1.7.2. Електростатичне поле;
               1.7.3. Недостатнє освітлення;
               1.7.4. Психоемоційна напруга при тривалій роботі з екраном відеомонітору.
        1.8. Особи, які працюють на комп’ютері повинні дотримуватися наступного режиму праці:
               1.8.1. При введенні даних, читанні інформації з екрану безперервна тривалість роботи не повинна перевищувати 4-х годин при 8-годинному робочому дні;
               1.8.2. Через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5-10 хвилин, а через 2 години -15 хвилин;
               1.8.3. Перерви використовувати для зорового та фізичного розвантажування:
                   1.8.3.1. Стоячи або сидячи робити похитування головою ліворуч-праворуч (темп швидкий);
                   1.8.3.2. Стоячи або сидячи робити нахили голови уперед-назад (темп помірний);
                  1.8.3.3. Масаж лоба, злегка його погладжуючи, а також погладжуючи ділянки над бровами у напрямку до скронь;
                  1.8.3.4. Стоячи або сидячи здійснюємо самомасаж шиї та потилиці,погладжуючи потилицю та шию у напрямку до торса;
         1.9  Невиконання вимог діючої інструкції є порушенням трудової дисципліни, що може тягнути за собою відповідальність згідно діючих правил та положень.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи перевірити:
                  2.1.1.
    розміщення складових частин комп"ютера (монітор, принтер, та інших блоків );
                  2.1.2.
  монітор слід розташовувати таким чином, щоб кут зору на екран монітора становив 10-15 градусів, а відстань до екрана 400-800 мм.
                  2.1.3.
   цілісність, з'єднувальних кабелів.
                  2.1.4.
   підключення складових частин комп"ютера згідно схеми з"єднання.
                  2.1.5.
   наявність передбачених захисних екранів.
                  2.1.6.
    наявність і стан захисних кожухів. Підготовку комп"ютера до роботи провадити у відключеному стані.
                  2.1.7.
   забезпечити освітлення робочого місця таким чином, щоб не утворювались відблиски від клавіатури та екрану відеомонітора в напрямку очей працюючого;
                  2.1.8.
     при неможливості забезпечення - застосовувати спеціальні захисні сітки, фільтри.

2.2. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити про це керівника.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Підключення комп"ютера проводити послідовно, згідно з інструкцією по експлуатації.
         3.2. Не підключати та не відключати з’єднувачі електроживлення при включеному комп"ютері.
         3.3. Під час перерв у роботі виключити монітор комп’ютера.
         3.4. Не залишати працюючий комп’ютер без нагляду.
         3.5. Працювати з екранними захисними сітками та захисними екранами, які встановлюються на моніторах(якщо такі передбачені).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.  Виключити комп’ютер в послідовності згідно з інструкцією по експлуатації.
         4.2. Доповідати особі,яка відповідає за технічний стан комп’ютера, про всі зауваження і несправності в роботі комп’ютера, якщо вони мали місце.
         4.3. Привести в порядок робоче місце, прибрати зайві предмети та сміття.
         4.4. Покласти носії інформації до місць збереження.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація чи нещасний випадок можуть статися в разі: ураження електричним струмом, загорання апаратури, займання пожежі тощо.

5.2.     При виникненні ситуації (поява шумів,скрипів при роботі, запаху гару та диму), яка може привести до аварії, необхідно терміново відключити комп’ютер від електромережі і повідомити про це особу, яка відповідає за технічний стан комп’ютера. Самостійна  ліквідація несправності забороняється.
        5.
3.    При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим, та викликати швидку допомогу.

Начальник технічного відділу     ____________________         Петров А.О.

        (підпис)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник відділу охорони праці    ____________________   Сидоров У.У.

        (підпис)

Представник

профспілкової організації     ____________________         Петренко У.А.

        (підпис)

Головний системний адміністратор   ____________________         Сидоренко А.А.

        (підпис)

Юрисконсульт      ____________________         Сидорович Л.Т.

        (підпис)

Відповіді на контрольні запитання

 1.  Для чого призначені інструкції з охорони праці?

Інструкції з охорони праці попереджують дію на працівників на робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів, ліквідують умови, при яких вони можуть діяти  на  людей, а  також  зменшують ризик  можливих  небезпечних  дій самих працівників.

Призначення інструкцій з охорони праці полягає в тому, щоб вказати працівнику, в якому порядку необхідно виконувати технологічні операції та інші виробничі дії, щоб забезпечити власну безпеку, безпеку інших людей, безаварійну експлуатацію обладнання   та   зменшити   вплив   небезпечних   та   шкідливих виробничих факторів на конкретних робочих місцях.

 1.  Яким нормативним документом регламентується порядок розробки інструкцій з   охорони   праці,   інших   нормативних   актів   з   охорони   праці,   що   діють на підприємстві?

Розробка та введення в дію інструкцій з охорони праці повинна проводитися згідно з  НПАОП 0.00-6.03-93  „Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, затвердженим Держнаглядохоронпраці (наказ від 21 грудня 1993 р. № 132) та НПАОП 0.00-4.15-98   „Положення   про   розробку   інструкцій   з   охорони   праці”,   затвердженим Держнаглядохоронпраці (наказ від 29 січня 1998 р. № 9).

 1.  Хто розробляє інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві?

До   розробки   проекту   інструкції  залучаються   керівники   та   провідні фахівці   підрозділів   підприємства,  кваліфіковані   спеціалісти   у   галузі   охорони праці   та   з   правових   питань,   представники   профспілки, уповноважені особи з питань охорони праці, члени комісії з питань охорони праці підприємства.

Керівник розробки проекту інструкції (це, як правило, головний інженер або його заступник, головні спеціалісти відповідних служб підприємства)  готує пропозиції   щодо   організації   та   етапів   роботи   над   проектом,   складає   план опрацювання нормативного акта. План затверджується роботодавцем.

Служба   охорони   праці   підприємства   здійснює   постійний   контроль   за своєчасною розробкою і переглядом інструкцій для працівників, надає методичну допомогу   розробникам,   сприяє   їм   у   придбанні   примірних   інструкцій,   інших нормативно-правових документів з охорони праці.

 1.  Хто розробляє перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві?

Інструкції   для   працівників   за   професіями   і   на   окремі   види   робіт  розробляються   відповідно  переліку,   який   складається   службою   охорони   праці при   участі   керівників   підрозділів,   керівників   служб,   головних   спеціалістів (головного   технолога,   головного   механіка,   головного   енергетика   та   ін.).   

Цей перелік розробляється на основі затвердженого штатного розпису підприємства.

 1.  В чому полягає підготовча робота при розробці інструкцій з охорони праці?

Опрацюванню   проекту   інструкції   передує   підготовча   робота,   яка включає:

 •  вивчення   технологічного   процесу,   виявлення   можливих   небезпечних   та шкідливих   виробничих   факторів,   які   виникають   при   нормальному   його протіканні і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів і засобів захисту від них; визначення відповідності обладнання, інструментів до вимог безпеки;
 •  підбір   документів,   які   можуть   бути   використані   при   розробці   інструкцій (відповідна    технічна     література,     навчальні     посібники,     інформаційні матеріали та ін.);
 •  вивчення   державних   нормативних   актів   про   охорону   праці,   типових документів   та   раніше   виданих   нормативних   актів   підприємства   з   даного питання;
 •  проведення     аналізу     виробничого     травматизму,     аварійних     ситуацій, професійних захворювань на підприємстві, визначення безпечних методів і прийомів робіт, їх послідовності, а також технічних і організаційних вимог, які підлягають включенню в інструкцію;
 •  узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли в ході підготовки тощо.

 1.  Хто і яким чином затверджує та узгоджує інструкції з охорони праці?

Проект   інструкції   для   працівників  підлягає   узгодженню   із   службою охорони   праці   підприємства   і   юрисконсультом.   У   разі   необхідності   він узгоджується   з   іншими   зацікавленими   службами,   підрозділами   і   посадовими особами   підприємства,   перелік   яких   визначає   служба   охорони   праці.   На підприємствах  виробничої сфери  з кількістю працюючих до 50 чоловік проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом роботодавця покладено виконання функцій цієї служби.

Після узгодження зауважень і пропозицій, які надійшли в ході розгляду, остаточний   варіант   проекту   інструкції   повинен   бути   підписаний   керівником розробки інструкції.

Затвердження інструкції з охорони праці для працівників підприємства здійснюється наказом роботодавця. Інструкція   для   працівників   вводиться   в   дію,   починаючи   з   дня   її затвердження.

 1.  Як   реєструються   інструкції   з   охорони   праці,   як   ведеться   їх   облік   на підприємстві?

Згідно з „Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону  праці,   що   діють   на   підприємстві”,   реєстрація   та   облік   інструкцій   з   охорони   праці, здійснюються   в   порядку,   який   встановлюється  роботодавцем,   якщо   інше   не   передбачено законодавством.

Найбільш   доцільною   є   практика,   коли   затверджені   інструкції   для   працівників реєструються службою охорони праці підприємства в спеціальному журналі реєстрації.

 1.  Яка структура, побудова інструкцій з охорони праці?

Кожній інструкції повинні бути присвоєні назва і номер. У назві коротко вказується,   для   якої   професії   або   виду   робіт   вона   призначена.

Текст   інструкції   повинен   бути   розбитий   на   розділи   і   підрозділи,   які складаються   з   пунктів.   При   необхідності   пункти   можуть   бути   розбиті   на підпункти.   Розділи,   підрозділи,   пункти   і   підпункти   повинні   мати   порядкову

нумерацію в межах розділів і підрозділів, підпункти - в межах пунктів:

1. Розділ

1.1. Підрозділ

1.1.1. Пункт

1.1.1.1. Підпункт

Вимоги   інструкцій   необхідно   викладати   відповідно   до   послідовності технологічного процесу і з урахуванням умов, в яких виконується дана робота.

Інструкції повинні містити такі розділи:

1.  Загальні положення;

2.  Вимоги безпеки перед початком роботи;

3.  Вимоги безпеки під час виконання роботи;

4.  Вимоги безпеки після закінчення роботи;

5.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

При необхідності в інструкцію можна включати додаткові розділи.

 1.  Які вимоги існують щодо термінів та умов перегляду інструкцій з охорони праці?

Для того, щоб забезпечити відповідність інструкцій діючим вимогам охорони праці, їх необхідно періодично переглядати. Роботодавець   зобов'язаний   систематично   контролювати   відповідність   інструкцій вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін   або   опрацювання   і   затвердження   нових   інструкцій   у   зв'язку   із   змінами   в   організації виробництва,   впровадження   нової   техніки   і   технології,   переглядом   державних   нормативно-правових актів з охорони праці тощо.

Термін перегляду інструкцій з охорони праці, що діють  на підприємстві:  не рідше одного   разу   за   5   років,   а   інструкцій   за   професіями   або   за   видами   робіт,   які   пов'язані   з підвищеною небезпекою, - не рідше одного разу на 3 роки. Якщо   протягом   вказаних   термінів   умови   праці   працівників   на   підприємстві   не змінилися,  то наказом  роботодавця  підприємства дія інструкції продовжується на наступний строк.

 1.  В яких випадках інструкція з охорони праці може бути скасована?

Інструкція   підлягає   достроковому   перегляду   (або   скасуванню),   якщо   органами державного   нагляду   за   охороною   праці   виявлена   її   невідповідність   вимогам   законодавства, державних нормативно-правових актів з охорони праці. Узгодження і затвердження змін до інструкцій здійснюються в такому ж порядку, як

для розробки нових інструкцій.

 1.  Де зберігаються інструкції з охорони праці, як забезпечується їх доступність для працівників?

Зареєстровані інструкції тиражуються у необхідній кількості. Інструкції можуть бути

видані у вигляді брошур (для видачі на руки), збірників інструкцій або односторонніх листків та плакатів (для вивішування на робочих місцях). Інструкціями повинні бути забезпечені працівники, керівники відповідних підрозділів і профспілкова організація. Видача   інструкцій   для   керівників   підрозділів   підприємства проводиться   службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій.

У керівника підрозділу підприємства повинен постійно зберігається комплект діючих

у підрозділі інструкцій для працівників усіх професій і за всіма видами робіт даного підрозділу, а також перелік цих інструкцій, затверджених роботодавцем

 1.  За яких умов дія інструкції з охорони праці може бути подовжена?

Термін перегляду інструкцій з охорони праці, що діють  на підприємстві:  не рідше одного   разу   за   5   років,   а   інструкцій   за   професіями   або   за   видами   робіт,   які   пов'язані   з підвищеною небезпекою, - не рідше одного разу на 3 роки.

Якщо   протягом   вказаних   термінів   умови   праці   працівників   на   підприємстві   не змінилися,  то наказом  роботодавця  підприємства дія інструкції продовжується на наступний строк.

 1.  Який порядок передбачається для внесення змін та поправок до інструкцій з охорони праці?

Узгодження і затвердження змін до інструкцій здійснюються в такому ж порядку, як

для розробки нових інструкцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35465. Реформы Н.С. Хрущёва 30.08 KB
  Многие реформы являлись реакцией на сиюминутную ситуацию и преследовали цель быстро изменить ситуацию к лучшему. Непродуманные, подчас не подкрёпленные необходимыми финансовыми и материальными средствами, новшества просто навязывались сверху. Поэтому проводить подобный курс можно было лишь с использованием старой командно-административной системы управления
35466. Проектирование информационных систем 701 KB
  Суть: описание обработки потоков данных с определением их переходов от функции к функции хранения внешних обменов. Любая реализация накопления и хранения данных. Построение модели: 1 определение общих данных 2 построение контекстной диаграммы м. 4 Описание: составляются спецификации действий и данных.
35467. Основные параметры микропроцессоров. Типы микропроцессоров 130.5 KB
  Дополнительные инструкции в небольших количествах вводились во многих МП 286 486 Pentium Pro и т. Но существенное изменение состава инструкций произошло в МП 386 этот состав далее принят за базовый Pentium MMX Pentium III Pentium 4. отличающиеся от базовой модели разрядностью шин тактовой частотой надежностью работы габаритами потреблением энергии амплитудой напряжения и другими параметрами; микропроцессоры Pentium Pentium II Pentium III имеют много различных модификаций некоторые из них будут названы ниже; число...
35468. Разновидности системных плат 247 KB
  Системные платы Системная или материнская motherboard MB плата это важнейшая часть компьютера содержащая основные электронные компоненты машины. С помощью материнской платы осуществляется взаимодействие между большинством устройств машины. Существует две основные разновидности конструкции системной платы СП: на плате жестко закреплены все необходимые для работы микросхемы сейчас такие платы используются лишь в простейших домашних компьютерах называемых одноплатными; непосредственно на системной плате размещается лишь...
35469. Системы телеобработки данных 51 KB
  Под техническими средствами телеобработки понимается совокупность технических средств системы обеспечивающих ввод данных в систему передачу данных по каналам связи сопряжение каналов связи с компьютером обработку данных и выдачу результатных данных абоненту. Наряду с техническими средствами для осуществления режима телеобработки у компьютера должно иметься и достаточно сложное программное обеспечение выполняющее такие функции как: обеспечение работы компьютера в различных режимах телеобработки; управление сетью телеобработки данных;...
35470. Классификация и архитектура информационно-вычислительных сетей 30 KB
  Основное назначение информационновычислительных сетей ИВС обеспечение эффективного предоставления различных информационновычислительных услуг пользователям сети путем организации удобного и надежного доступа к ресурсам распределенным в этой сети. Эффективность решения указанных задач обеспечивается: распределенными в сети аппаратными программными и информационными ресурсами; дистанционным доступом пользователя к любым видам этих ресурсов; возможным наличием централизованной базы данных наряду с распределенными базами данных; ...
35471. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ (ТВС) 199.5 KB
  Абонентская система AC это совокупность ЭВМ программного обеспечения периферийного оборудования средств связи с коммуникационной подсетью вычислительной сети выполняющих прикладные процессы. Для ТВС принципиальное значение имеют следующие обстоятельства: ЭВМ находящиеся в составе разных абонентских систем одной и той же сети или различных взаимодействующих сетей связываются между собой автоматически в этом заключается основная сущность протекающих в сети процессов; каждая ЭВМ сети должна быть приспособлена как для работы в...
35472. Модель взаимодействия открытых систем 113 KB
  Указанные задачи решаются с помощью системы протоколов и стандартов регламентирующих нормализованные процедуры взаимодействия элементов сети при установлении связи и передаче данных. Протокол это набор правил и методов взаимодействия объектов вычислительной сети охватывающий основные процедуры алгоритмы и форматы взаимодействия обеспечивающие корректность согласования преобразования и передачи данных в сети. Говоря на разных языках люди могут не понимать друг друга также и сети использующие разные протоколы.
35473. Техническое обеспечение информационно-вычислительных сетей 78 KB
  Последние выполняют эффективную обработку данных и дистанционно обеспечивают пользователей сети всевозможными информационновычислительными ресурсами. Рабочая станция work station подключенный к сети компьютер через который пользователь получает доступ к ее ресурсам. Часто рабочую станцию равнокак и пользователя сети и даже прикладную задачу выполняемую в сети называют клиентом сети.