42567

Понятие социального статуса. Виды статусов

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Социальный статус — это общее положение личности (группы) в обществе, связанное с определенными правами и обязанностями. Например, статус врача дает индивиду право заниматься лечебной практикой и в то же время обязывает врача исполнять свои функции и роли надлежащим образом

Русский

2014-03-31

15.41 KB

0 чел.

Понятие социального статуса. Виды статусов.

1)Социальный статус — это общее положение личности (группы) в обществе, связанное с определенными правами и обязанностями. Например, статус врача дает индивиду право заниматься лечебной практикой и в то же время обязывает врача исполнять свои функции и роли надлежащим образом.

Каждая личность имеет множество социальных связей, исполняет различные социальные функции и роли и имеет множество социальных статусов. Например, индивид может одновременно быть: ребенком для своих родителей, менеджером на работе, отцом для своих детей, мужем для своей жены и т. д.

2)Статусы бывают предписанными — приобретенными по рождению (дворянин, русский, одессит, мужчина и т. д.) и приобретенным или достигнутыми (учитель, прокурор, жена, профессор и пр.)

Статусы, которыми обладает личность, находятся в определенной иерархии по степени своей важности для самой личности и по социальной значимости для окружающих. Для одной личности более значимыми являются статусы, связанные с работой (профессией), для других — с семейным положением, для третьих — с общественной деятельностью и т. д. Особую роль в социальной позиции личности играет генеральный статус. Это интегральный (основной) показатель положения личности в обществе или социальной общности. Такие социальные статусы, как «президент страны», «губернатор региона», «академик» и др. по своей социальной значимости могут считаться определяющими. Например, статус президента страны является признанным для всех граждан страны и для мирового сообщества. При этом президент может быть отцом, мужем, сыном и т. д., но уже для более узкого круга людей. Генеральный статус оказывает значительное влияние на социальное положение не только самой личности, обладающей данным статусом, но и на положение людей из ее ближайшего окружения. Например, мы говорим: «жена президента», «сын губернатора», «соратник академика» и тем самым придаем дополнительную значимость окружающим президента (губернатора и др.) людям. Недобросовестные люди из такого «окружения» нередко используют свое положение в корыстных целях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80978. Прийоми і засоби навчання історії 33.36 KB
  Прийоми навчання це складова методу що немає самостійного навчального завдання а підпорядковується тому завданню який виконує метод. Методи навчання класифікують на загальні можуть використовуватися в процесі навчання будьяких навчальних предметів і спеціальні застосовуються для викладання окремих предметів але не можуть бути використані при викладанні інших предметів. Засіб навчання знаряддя за доп.
80979. Як використати на уроці методичні можливості підручника 38.26 KB
  Сучасна практика викладання історії в школах України переконливо свідчить що шкільний підручник ще довго залишатиметься найважливішим засобом навчання незважаючи на зростання інтересу до інших зокрема наочних комп\'ютерних технологійПерше знайомство з будьяким підручником учитель і учень розпо чинають із вступного тексту структури і особливостей його побудо ви різними видами тексту запитаннями і завданнями а також ілюст раціями картами. Весь текст підручника за обсягом і призначенням поділяють на основний додатковий і...
80980. Методика проведення навчальних екскурсій 35.46 KB
  Екскурсія - це вид навчальної роботи, при якому навчання проводиться на натуральному природному або виробничому обєкті поза межами школи, чи класу. екскурсія – це наочний метод отримання певних знань, виховання шляхом відвідин по заздалегідь розробленій темі певних об’єктів (музей, завод, підприємство тощо) із спеціальним керівником (екскурсоводом).
80981. Класифікація текстів та особливості використання підручника на уроці історії 35.67 KB
  Важливим засобомнавчан ня історії є друкований текст. У навчанні історії застосовуються різні види текстів. У навчанні історії розрізняють такі типи інтерпретації: науковоісторична.
80982. Підготовка вчителя історії до написання плану конспекту уроку 34.45 KB
  Для того щоб вчитель міг підготувати план конспект уроку йому спочатку скласти тематичне планування. Безпосередня підготовка вчителя до уроку це планування уроку конкретизація тематичного планування стосовно кожного окремо взятого уроку осмислення та складання плану і конспекту уроку після того як визначено основний зміст і спрямованість уроку. План уроку необхідний кожному вчителю незалежно від його стажу і рівня педагогічної майстерності.
80983. Методика використання мультимедійних засобів навчання на уроках історії 34.47 KB
  Перш за все потрібно сказати що використання мультимедійних засобів навчання на уроках є актуальною проблемою Тому що не всі вчителі вміють використовувати технічні засоби за допомогою яких проводиться мульт. Урок. А для того щоб користуватися такими уроками їх потрібно розробити.
80984. Структура та методичне забезпечення підручника «Історія України» (9 клас) 31.48 KB
  Теорія та суспільні виклики в першій половині ХІХстТема№2Українські землі в складі Російської та Австрійської імперії наприкінці 18пер.третині 19стТема№3Соціальноекономічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХстТема№4культурне життя в Українських землях нап.половині 19ст;Тема№5модернізація укр.ХІХстТема№6Національна ідея в др.
80985. Значення історичних ігор на уроці історії 34.36 KB
  Здебільшого використовуються для перевірки знань учнів але також можуть бути використані у процесі актуалізації опорних знань. Основна цінність пропонованих навчальних ігор полягає в тому що вони суттєво сприяють зростанню інтересу учнів до вивчення історії. практика використання навчальних ігор з історії довела корисність та високу ефективність використання вищеназваних завдань і велику зацікавленість учнів у цих завданнях.