42571

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тот же самый результат можно получить и в результате компьютерной проверки. В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.

Русский

2013-10-30

45 KB

1 чел.

1.Постановка задачи

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива.

2. Формализация задачи

Решение данной задачи можно разбить на несколько частей:

1) Ввод массива A

2) Подсчет суммы элементов в строках массива.

3) Сравнение сумм строк массива.

4) Вывод минимального значения и строки массива.

3.Схема алгоритма программы

Рис.1

Рис.1

4. Листинг задачи

program mat;uses crt;

const M=9N=9;

var

a:array[0..M,0..N] of integer;

i,j,min,sum,minin:integer;

begin

    randomize;

    clrscr;

    min:=0;

    for i:=0 to M do

    begin

         write(i+1:2,') ');

                           for j:=0 to N do

                           begin

                                a[i,j]:=random(100);

                                write(a[i,j]:3);

                           end;

                           writeln;

    end;

    for i:=0 to N do

    min:=min+a[0,i];

    minin:=0;

    textcolor(25);

    for i:=0 to M do

    begin

         sum:=0;

                for j:=0 to N do

                sum:=sum+a[i,j];

                gotoxy(N*3+10,i+1);

                write(sum);

                if sum<min then

                begin

                      minin:=i;

                      min:=sum;

                end;

    end;

    gotoxy(1,M+3);

    writeln('min=',min,' in the ',minin+1,' line');

repeat until keypressed;

end.          

5. Проверка подлинности работы алгоритма

Для проверки подлинности работы программы необходимо сверить результаты работы программы и результаты ручного тестирования.

Построим произвольную матрицу размером 9 на 9 и заполним ее различными цифрами.

1)Введем двумерный массив A[9,9] и посчитаем вручную сумму элементов каждой строки

Массив А:

5 8 41 68 98 32 58 44 12 366

99 34 15 23 15 68 22 143 68 487

2 85 41 32 66 74 114 22 18 454 

31 13 56 77 84 15 95 24 22 417

25 87 98 54 65 21 32 12 28 422 

45 56 78 89 74 14 85 25 96 562

36 20 14 50 26 68 48 62 42 366

42 26 94 34 16 18 16 17 62 325

30 12 14 75 98 74 25 63 34 425

23 15 59 75 53 35 57 45 14 376

Минимальная сумма равна 325 и это 8 строка

Тот же самый результат можно получить и в результате  компьютерной проверки.

В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57838. Операционная система 88 KB
  Цели урока: помочь учащимся усвоить назначение и состав операционной системы компьютера дать основные понятия необходимые для работы на компьютере...
57839. Системи лінійних рівнянь з двома змінними 428 KB
  Мета уроку: Формування вмінь розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом; розвивати графічні навички, увагу, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати відповідальність...
57840. Тіла обертання 92.5 KB
  Мета: сформувати поняття тіла обертання; навчитися визначати основні елементи даних геометричних фігур розвивати інтерес до предмету шляхом використання сучасних інформаційних технологій...
57841. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК 127 KB
  Сформувати знання учнів про атмосферний тиск причини його зміни та прилади яким вимірюється атмосферний тиск; формувати вміння визначати зміну тиску з висотою простежувати звязок між тиском та станом погоди географічною широтою та поясами атмосферного тиску...
57842. Тоталітаризм 29 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям тоталітаризм з основними ознаками та різновидами тоталітаризму схарактеризувати особливості тоталітарних режимів співвідносити події та явища теми; розвивати вміння учнів аналізувати та порівнювати матеріал...
57843. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння 174.5 KB
  Сприяти знайомству учнів з поняттям квадратного рівняння та його елементів неповних квадратних рівнянь та організувати діяльність з розробки алгоритму їх розвязування. Добрий день Я дуже рада вітати вас на тренінгу Неповні...
57844. Тригонометричні функції 493.5 KB
  Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів про тригонометричні функції; Розвивати вміння використовувати властивості тригонометричних функцій для розвязання вправ творчу активність розширювати кругозір учнів...
57845. Трикутник 4.09 MB
  Мета уроку: Навчальні: узагальнити та систематизувати знання про трикутник, його властивості, організувати діяльність учнів по застосуванню знань, при розв’язанні задач на застосування елементів трикутника; ознак рівності трикутників.
57846. Рівнобедрений трикутник. Властивість рівнобедреного трикутника 567.5 KB
  По закінченні прошу вас відповісти на запитання. Осмислення нових знань умінь Виконаємо декілька задач на розуміння означення рівнобедреного трикутника...