42571

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тот же самый результат можно получить и в результате компьютерной проверки. В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.

Русский

2013-10-30

45 KB

1 чел.

1.Постановка задачи

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива.

2. Формализация задачи

Решение данной задачи можно разбить на несколько частей:

1) Ввод массива A

2) Подсчет суммы элементов в строках массива.

3) Сравнение сумм строк массива.

4) Вывод минимального значения и строки массива.

3.Схема алгоритма программы

Рис.1

Рис.1

4. Листинг задачи

program mat;uses crt;

const M=9N=9;

var

a:array[0..M,0..N] of integer;

i,j,min,sum,minin:integer;

begin

    randomize;

    clrscr;

    min:=0;

    for i:=0 to M do

    begin

         write(i+1:2,') ');

                           for j:=0 to N do

                           begin

                                a[i,j]:=random(100);

                                write(a[i,j]:3);

                           end;

                           writeln;

    end;

    for i:=0 to N do

    min:=min+a[0,i];

    minin:=0;

    textcolor(25);

    for i:=0 to M do

    begin

         sum:=0;

                for j:=0 to N do

                sum:=sum+a[i,j];

                gotoxy(N*3+10,i+1);

                write(sum);

                if sum<min then

                begin

                      minin:=i;

                      min:=sum;

                end;

    end;

    gotoxy(1,M+3);

    writeln('min=',min,' in the ',minin+1,' line');

repeat until keypressed;

end.          

5. Проверка подлинности работы алгоритма

Для проверки подлинности работы программы необходимо сверить результаты работы программы и результаты ручного тестирования.

Построим произвольную матрицу размером 9 на 9 и заполним ее различными цифрами.

1)Введем двумерный массив A[9,9] и посчитаем вручную сумму элементов каждой строки

Массив А:

5 8 41 68 98 32 58 44 12 366

99 34 15 23 15 68 22 143 68 487

2 85 41 32 66 74 114 22 18 454 

31 13 56 77 84 15 95 24 22 417

25 87 98 54 65 21 32 12 28 422 

45 56 78 89 74 14 85 25 96 562

36 20 14 50 26 68 48 62 42 366

42 26 94 34 16 18 16 17 62 325

30 12 14 75 98 74 25 63 34 425

23 15 59 75 53 35 57 45 14 376

Минимальная сумма равна 325 и это 8 строка

Тот же самый результат можно получить и в результате  компьютерной проверки.

В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31751. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 66 KB
  Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку неприбуткове обєднання учасників фондового ринку що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами управління активами інституційних інвесторів депозитарну діяльність діяльність реєстраторів та зберігачів утворене відповідно до критеріїв та вимог установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійна діяльність на фондовому ринку діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та...
31752. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З перейняття РИЗИКУ 119.5 KB
  ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З перейняття РИЗИКУ 1. Ймовірніснопсихологічні аспекти проблеми ризику в економіці 2. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків. Підходи до вибору стратегії захисту від валютних ризиків 3.
31753. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 108.5 KB
  ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1. Поняття та елементи ринкової інфраструктури ринку фінансових послуг 2. Розміщення інфраструктури фінансового ринку: аналітичний аспект 3. Сегментний аналіз розвитку ринку фінансових послуг 4.
31754. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ 107 KB
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1. Необхідність державного регулювання ринку фінансових послуг на етапі становлення його функціональної системи 2. Національний банк як орган державного регулювання ринку фінансових послуг 3. Методи регулювання банківської діяльності 4.
31757. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 108.5 KB
  Загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг встановлює Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та інші закони України з питань регулювання ринків фінансових послуг а також прийняті згідно з цими законами нормативноправові акти. При укладенні договору юридична або фізична особа мають право вимагати у суб'єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище...
31758. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 63.5 KB
  Біржові операції з цінними паперами 7. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку неприбуткове обєднання учасників фондового ринку що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами управління активами інституційних інвесторів депозитарну діяльність діяльність реєстраторів та зберігачів утворене відповідно до критеріїв та вимог установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійна діяльність на фондовому ринку діяльність юридичних осіб з надання...
31759. Содержание и значение Федерального закона «О бухгалтерском учете» 37.5 KB
  Указанный Закон имеет большое значение для развития бухгалтерского учета в стране поскольку: а устанавливает единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета; б повышает юридический статус норм бухгалтерского учета для коммерческих и некоммерческих организаций; в закрепляет обязанность юридических лиц вести бухгалтерский учет; г повышает статус норм бухгалтерского учета до уровня статуса норм другого законодательства. В I разделе Общие положения дано определение сущности бухгалтерского учета названы...