42571

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тот же самый результат можно получить и в результате компьютерной проверки. В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.

Русский

2013-10-30

45 KB

1 чел.

1.Постановка задачи

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива.

2. Формализация задачи

Решение данной задачи можно разбить на несколько частей:

1) Ввод массива A

2) Подсчет суммы элементов в строках массива.

3) Сравнение сумм строк массива.

4) Вывод минимального значения и строки массива.

3.Схема алгоритма программы

Рис.1

Рис.1

4. Листинг задачи

program mat;uses crt;

const M=9N=9;

var

a:array[0..M,0..N] of integer;

i,j,min,sum,minin:integer;

begin

    randomize;

    clrscr;

    min:=0;

    for i:=0 to M do

    begin

         write(i+1:2,') ');

                           for j:=0 to N do

                           begin

                                a[i,j]:=random(100);

                                write(a[i,j]:3);

                           end;

                           writeln;

    end;

    for i:=0 to N do

    min:=min+a[0,i];

    minin:=0;

    textcolor(25);

    for i:=0 to M do

    begin

         sum:=0;

                for j:=0 to N do

                sum:=sum+a[i,j];

                gotoxy(N*3+10,i+1);

                write(sum);

                if sum<min then

                begin

                      minin:=i;

                      min:=sum;

                end;

    end;

    gotoxy(1,M+3);

    writeln('min=',min,' in the ',minin+1,' line');

repeat until keypressed;

end.          

5. Проверка подлинности работы алгоритма

Для проверки подлинности работы программы необходимо сверить результаты работы программы и результаты ручного тестирования.

Построим произвольную матрицу размером 9 на 9 и заполним ее различными цифрами.

1)Введем двумерный массив A[9,9] и посчитаем вручную сумму элементов каждой строки

Массив А:

5 8 41 68 98 32 58 44 12 366

99 34 15 23 15 68 22 143 68 487

2 85 41 32 66 74 114 22 18 454 

31 13 56 77 84 15 95 24 22 417

25 87 98 54 65 21 32 12 28 422 

45 56 78 89 74 14 85 25 96 562

36 20 14 50 26 68 48 62 42 366

42 26 94 34 16 18 16 17 62 325

30 12 14 75 98 74 25 63 34 425

23 15 59 75 53 35 57 45 14 376

Минимальная сумма равна 325 и это 8 строка

Тот же самый результат можно получить и в результате  компьютерной проверки.

В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51588. Розвивальні ігри. Принцип розвязання протиріччя 55 KB
  Пригадайте чим ми займалися на минулому занятті Що ми збудували Чарівну країну А хто є господаркою цієї країни Королева Пригадайте її ім’я Фантазія А яке завдання загадала вам Королева Фантазія Діти розповідають що вони подарують своєму другові або показують свої малюнки створених за допомогою геометричних фігур. Було в неї багато помічників: це і діти які вміють фантазувати і казкові герої які люблять творити чудеса. Відгадайте хто завжди говорить: Діти давайте жити дружноâ€ Кіт Леопольд І завітав герой...
51589. Зняття статичних характеристик і визначення параметрів транзисторів в схемі з СЕ 76.5 KB
  Мета роботи: Вивчення особливостей роботи транзистора в схемі з ОЕ (зняття вхідної та вихідної характеристик) і визначення параметрів транзистора по характеристикам.
51595. Ми — Всесвіт 48.5 KB
  Навчати учнів представляти свою країну та висловлювати власні думки. Навчати учнів писати мінітвори. Тренувати учнів у читанні.