42571

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тот же самый результат можно получить и в результате компьютерной проверки. В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.

Русский

2013-10-30

45 KB

1 чел.

1.Постановка задачи

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива.

2. Формализация задачи

Решение данной задачи можно разбить на несколько частей:

1) Ввод массива A

2) Подсчет суммы элементов в строках массива.

3) Сравнение сумм строк массива.

4) Вывод минимального значения и строки массива.

3.Схема алгоритма программы

Рис.1

Рис.1

4. Листинг задачи

program mat;uses crt;

const M=9N=9;

var

a:array[0..M,0..N] of integer;

i,j,min,sum,minin:integer;

begin

    randomize;

    clrscr;

    min:=0;

    for i:=0 to M do

    begin

         write(i+1:2,') ');

                           for j:=0 to N do

                           begin

                                a[i,j]:=random(100);

                                write(a[i,j]:3);

                           end;

                           writeln;

    end;

    for i:=0 to N do

    min:=min+a[0,i];

    minin:=0;

    textcolor(25);

    for i:=0 to M do

    begin

         sum:=0;

                for j:=0 to N do

                sum:=sum+a[i,j];

                gotoxy(N*3+10,i+1);

                write(sum);

                if sum<min then

                begin

                      minin:=i;

                      min:=sum;

                end;

    end;

    gotoxy(1,M+3);

    writeln('min=',min,' in the ',minin+1,' line');

repeat until keypressed;

end.          

5. Проверка подлинности работы алгоритма

Для проверки подлинности работы программы необходимо сверить результаты работы программы и результаты ручного тестирования.

Построим произвольную матрицу размером 9 на 9 и заполним ее различными цифрами.

1)Введем двумерный массив A[9,9] и посчитаем вручную сумму элементов каждой строки

Массив А:

5 8 41 68 98 32 58 44 12 366

99 34 15 23 15 68 22 143 68 487

2 85 41 32 66 74 114 22 18 454 

31 13 56 77 84 15 95 24 22 417

25 87 98 54 65 21 32 12 28 422 

45 56 78 89 74 14 85 25 96 562

36 20 14 50 26 68 48 62 42 366

42 26 94 34 16 18 16 17 62 325

30 12 14 75 98 74 25 63 34 425

23 15 59 75 53 35 57 45 14 376

Минимальная сумма равна 325 и это 8 строка

Тот же самый результат можно получить и в результате  компьютерной проверки.

В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85122. Застосування способу округлення при додаванні і відніманні 38.13 KB
  Ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати навички письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел вміння розвязувати задачі. а Записати кожне з чисел 79 і 346 у вигляді суми й різниці круглого числа та одноцифрового. Суму чисел 3600 і 1200 зменшити на 325. Число 100800 збільшити на різницю чисел 19374 і 8752.
85123. Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми Додавання і віднімання багатоцифрових чисел 33.89 KB
  На лісовій ділянці посадили 125 лип берізок на 75 більше ніж лип а дубів на 320 більше ніж беріз. Учні першої школи зібрали 12 кг 400 г шипшини другої на 5 кг 200 г менше ніж першої а третьої на 10 кг 700 г менше ніж учні першої і другої шкіл разом. У перших класах 180 учнів у других на 20 учнів більше ніж у перших а в третіх на 60 учнів менше ніж у других. Перша бригада відремонтувала 5 км 500 м дороги друга на 1 км 100 м більше ніж перша а третя на 4 км 900 м менше ніж перша і друга бригади разом.
85124. Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху 86.98 KB
  Поняття про швидкість. Провести аналіз тематичного опитування; зясувати типові помилки; організувати роботу над помилками; ознайомити учнів з поняттям швидкість руху простими і складеними задачами на знаходження швидкості. Таблиця Швидкість. Щоб знайти швидкість треба відстань поділити на час.
85125. Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання 80.59 KB
  Ознайомити учнів зі способом визначення відстані за відомими швидкістю і часом; формувати вміння розвязувати задачі на основі творчих видів роботи; розвивати обчислювальні навички.
85126. Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами 104.28 KB
  Ознайомити учнів зі способом визначення часу за відомими швидкістю і відстанню; повторити виконання дій над іменованими числами.
85127. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл 43.93 KB
  Узагальнити зв\'язки між відстанню, часом і швидкістю; закріплювати вміння учнів розв\'язувати задачі на обчислення згаданих величин, виконувати дії над іменованими числами; ознайомити з назвами геометричних тіл.
85128. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення 57.4 KB
  Узагальнити уявлення учнів про дію множення; повторити взаємозвязки між величинами відстань, швидкість, час; перевірити обчислювальні навички та вміння розвязувати задачі, рівняння, нерівності.
85129. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці 224.36 KB
  Нумерація трицифрових чисел. Ознайомити учнів з підручником математики для 4 класу; повторити нумерацію трицифрових чисел зв\'язок дій додавання і множення таблицю множення; удосконалювати вміння розвязувати задачі на зведення до одиниці. Повторення нумерації трицифрових чисел. Назвіть цифру спільну для чисел кожного стовпчика і поясніть що вона означає в тому чи іншому випадку.
85130. Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки 38.96 KB
  Повторити способи читання і записування трицифрових чисел, значення цифри залежно від її місця у запису числа, розкладання чисел на розрядні доданки, таблицю ділення; розвивати уміння розвязувати задачі двома способами, знаходити значення виразів зручним способом.