42571

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тот же самый результат можно получить и в результате компьютерной проверки. В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.

Русский

2013-10-30

45 KB

1 чел.

1.Постановка задачи

Найти минимальную сумму элементов в строках двумерного массива.

2. Формализация задачи

Решение данной задачи можно разбить на несколько частей:

1) Ввод массива A

2) Подсчет суммы элементов в строках массива.

3) Сравнение сумм строк массива.

4) Вывод минимального значения и строки массива.

3.Схема алгоритма программы

Рис.1

Рис.1

4. Листинг задачи

program mat;uses crt;

const M=9N=9;

var

a:array[0..M,0..N] of integer;

i,j,min,sum,minin:integer;

begin

    randomize;

    clrscr;

    min:=0;

    for i:=0 to M do

    begin

         write(i+1:2,') ');

                           for j:=0 to N do

                           begin

                                a[i,j]:=random(100);

                                write(a[i,j]:3);

                           end;

                           writeln;

    end;

    for i:=0 to N do

    min:=min+a[0,i];

    minin:=0;

    textcolor(25);

    for i:=0 to M do

    begin

         sum:=0;

                for j:=0 to N do

                sum:=sum+a[i,j];

                gotoxy(N*3+10,i+1);

                write(sum);

                if sum<min then

                begin

                      minin:=i;

                      min:=sum;

                end;

    end;

    gotoxy(1,M+3);

    writeln('min=',min,' in the ',minin+1,' line');

repeat until keypressed;

end.          

5. Проверка подлинности работы алгоритма

Для проверки подлинности работы программы необходимо сверить результаты работы программы и результаты ручного тестирования.

Построим произвольную матрицу размером 9 на 9 и заполним ее различными цифрами.

1)Введем двумерный массив A[9,9] и посчитаем вручную сумму элементов каждой строки

Массив А:

5 8 41 68 98 32 58 44 12 366

99 34 15 23 15 68 22 143 68 487

2 85 41 32 66 74 114 22 18 454 

31 13 56 77 84 15 95 24 22 417

25 87 98 54 65 21 32 12 28 422 

45 56 78 89 74 14 85 25 96 562

36 20 14 50 26 68 48 62 42 366

42 26 94 34 16 18 16 17 62 325

30 12 14 75 98 74 25 63 34 425

23 15 59 75 53 35 57 45 14 376

Минимальная сумма равна 325 и это 8 строка

Тот же самый результат можно получить и в результате  компьютерной проверки.

В результате ручной проверки мы доказали, что программа работает правильно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82134. ПОДОРОЖ ДО ЗООПАРКУ 56 KB
  Будують клітки для звірів та інші споруди зоопарку оздоблюють територію. Працівники радіовузла: Кореспонденти ведуть репортаж з місця подій редактор готує передачі в яких виступають: науковий співробітник медпрацівник бригадир будівельників директор зоопарку; транслюється концерт за заявками...
82135. До перлин зоряного неба! 51 KB
  Мета: ознайомити учнів з історією освоєння космічного простору; розкрити роль вітчизняної науки та українських вчених у створенні теоретичних основ космонавтики; показати визначальну роль астрономії у формуванні наукового світогляду людини, співробітництво України з іншими країнами...
82136. Пересопницьке Євангеліє – скарб минулого, святиня сьогодення 183.5 KB
  Мета: формувати в учнів повагу і бережливе ставлення до творчих надбань українського народу, розкрити значення Пересопницького Євангелія як визначної рукописної пам’ятки староукраїнської літературної мови і мистецтва, національної реліквії та державної святині; показати важливість Православ’я...
82137. Підведення підсумків осінніх спостережень, з’ясування змін, що відбуваються в живій та неживій природі, прихід Зими 412 KB
  Мета. Дати поняття про зміни, які відбуваються в природі восени та на початку зими; розширити знання учнів про характерні ознаки зими серед рослин, тварин; розвивати спостережливість, творчу уяву, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи, любов до прекрасного.
82138. Історична сторінка 299.5 KB
  Скільки часу потрібно П’ятачку Вінні Пуха під дубом чекати Щоб Вінні Пух 49 метрів зміг здолати І дупла дуба яке міститься на цій висоті дістатися Та справжні чи ні бджоли які в ньому проживають дізнатися. Скільки стовпчиків потрібно Джері підготувати Щоб зводячи паркан всі ями використати.
82139. НАШІ ДРУЗІ – ДИТЯЧІ ЖУРНАЛИ 38.5 KB
  Ознайомити учнів із дитячими журналами розвивати пізнавальні інтереси розширювати читацький кругозір сприяти вихованню доброзичливості товариськості шани до рідного слова. Ми прийшли, малята, щоб вас привітати, Щастя, успіху усім радо побажати! Ви не можете, малята, все про все на світі знати.
82140. Журнали для дітей (Бібліотечний урок для 3-4 класи) 41.5 KB
  Обладнання: Сумка листоноши; виставка З поштової скриньки дитячі газети та журнали; словники папір олівці. Девіз уроку: Читай журнали та газети І подолай усі тенета Дізнаєшся про Всесвіт гарний Труди твої не будуть марні Хід уроку: Бібліотекар: Добрий день діти Сьогодні у нас незвичайний урок.
82141. ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 177.5 KB
  Учні заздалегідь готують фломастер або олівець і чистий аркуш паперу, розкреслений на декілька пронумерованих прямокутників. У кожному прямокутнику учасники повинні по порядку замалювати асоціативні тлумачення. Можуть бути запропоновані, наприклад, такі слова: відплата, смуток, горе, жах, сльози, печаль...
82142. Шкідливі звички 89.5 KB
  Мета: Дати поняття про погані звички і про їх наслідки розвивати бажання не вживати їх а якщо вони виникли то позбутися; виховувати культуру поведінки старанне ставлення й дбайливе ставлення до свого здоров’я. Життєздатність і здоров’я людей великою мірою залежить від самої людини.