42574

Расчет перевозки коммерческого груза несколькими рейсами

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

При недостаточном количестве транспортных средств для перевозки груза одним рейсом и при заданной величине времени отведенного на перевозку груза необходимо определить минимальное количество автомобилей и ВС необходимых для перевозки груза несколькими рейсами.mx = Tотв Твсп 1 2L V Tпр ...

Русский

2013-10-30

32 KB

1 чел.

Лабораторна робота №4 

Расчет перевозки коммерческого груза несколькими рейсами.

При недостаточном количестве транспортных средств для перевозки груза одним рейсом и при заданной величине времени, отведенного на перевозку груза, необходимо определить минимальное количество автомобилей и ВС необходимых для перевозки груза несколькими рейсами.

1. Расчет максимального числа рейсов

Для решения этой задачи сначала определяется максимальное число рейсов np.max, которое можно выполнить за отведенное на перевозку время.

Максимальное число рейсов определяется по формулам:

а) наземным транспортом

np.max =           Tотв - Твсп         +   1       ,              

                                                                               2(LA /VA + Tпр)               2

где       Tосп – время отведенное на перевозку груза автомобильным транспор-том.

б) воздушным транспортом

                                                 /              /

n /p.max =           Tотв - Твсп         +   1       ,                    

                                               2(LВС /VВС + Tз)            2

где       Т /отв – время отведенное на перевозку груза воздушным транспортом.

После определения np.max выбирается целесообразное (исходя из наличия транспортных средств) число рейсов np . Причем np < np.max .

  1.  Расчет необходимого количества транспортных средств.

    По целесообразному числу рейсов (np) определяется количество единиц транспортных средств R, необходимых на каждый рейс по формулам:

     а) наземным транспортом

                                            RA  =   WГ l                           

                                                    w np

     б) воздушным транспортом

                                         RВС  =     МГ                             

                                                                                  q np

                                                        

По результатам полученных в лабораторных работах №2-4 расчетов необходимо сделать выводы о возможности или целесообразности перевозки коммерческого груза заданными типами транспортных средств.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73749. История становления социального партнерства в мире 36.5 KB
  Регулирование социально-трудовых отношений в этот период носит одно сторонник характер. С легитимацией профсоюзов наемные работники получили своего официального представителя в процессе регулирования социально-трудовых отношений.
73750. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку 147.5 KB
  Нормативноправову основу організації бухгалтерського обліку; порядок формування і документального оформлення облікової політики підприємства. Після вивчення теми 2 студент повинен вміти: пояснити рівні нормативноправового регулювання бухгалтерського обліку; розробити положення про облікову політику; охарактеризувати організаційні методичні та технічні складові облікової політики. Ключові слова Структура нормативноправового регулювання бухгалтерського обліку облікова політика...
73751. Зародження та розвиток анімаційних форм дозвілля 160.5 KB
  На відміну від сучасної людини, якій не важко відокремити свій вільний час від робочого, первісні люди сприймали життя як єдиний безперервний процес виживання свого роду і племені у ворожому і багато в чому незрозумілому світі.
73752. Социальные тенденции развития социального партнёрства 44 KB
  Тенденции развития социально трудовых отношений в развитых странах Основные результаты социально-трудовых отношений индустриальной эпохи. Социально трудовые отношения несмотря на наличие различных механизмов их регулирования продолжают оставаться противоречивыми. Эти противоречия кроются в самой природе социально-трудовых отношени...
73753. ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ, ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ, ГЕОЛОГІЧНЕ ТА ІНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГІЧНЕ КАРТУВАННЯ 27.5 KB
  Загальні принципи і методи картування. Геологічне картування або геологічна зйомка –вивчення геологічної будови земної кори тобто головна мета – це складання різних карт того чи іншого регіону. Також при картуванні використовується аерофотометоди на основі яких можливо з високою точністю встановити на місцевості і відобразити на геологічній карті межі та інші деталі геологічної будови об`єкта картування.
73754. Етапи проведення геоекологічного, гідрогеологічного та інженерно – геологічного картування 36 KB
  Етапи картування зйомочних робіт. Етапи картування зйомочних робіт. Основною задачею тематичних загонів – це ув`язка зйомочних робіт загонів партії та експедиції. У підготовчій період створюються партії виконується проектування робіт та підготовка матеріальної та технічної бази для виконання запроектованих робіт.
73755. Особливості зйомки у різних геолого-географічних умовах 24.5 KB
  Методика польових робіт. Техніка польових робіт. Тип геологічної зйомки і напрямок досліджень визначається геологічною обстановкою і фізикогеографічними умовами району робіт. Полевій метод являється основним і самим відповідальним у циклі геолого – зйомочних робіт.
73756. Охорона навколишнього середовища і вимоги до виконання правил екологічного захисту місцевості, на якій проводились геологозйомочні роботи 38 KB
  Картування гідрогеологічних і інженерногеологічних процесів та явищ. Інженерногеологічні основи рекультивації геологічного середовища. Основними компонентами геологічного середовища формуючи умови будівництва і інженерногосподарського освоєння території являються гірничі породи підземні або ґрунтові води і геодинамічні процеси. Додатковими компонентами прямо або косвенно впливаючи на умови будівництва та експлуятяції споруд які необхідно включати при інженерногеологічних пошуків являються атмосфера гідросфера почви та рослинність.