42577

Архиватор WinRar

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Запустить проводник Windows найти на диске файл более 100Кб скопировать его в папку 1. Найти на диске несколько папок и файлов 5 скопировать их в папку 2. При помощи кнопки dd добавить в архив файл находящийся в папке 1 без папки.rr Записать время работы архиватора и размер полученного файла.

Русский

2013-10-30

36.5 KB

7 чел.

Министерство науки  и образования Украины

Национальний технический Университет

«Харьковский политехнический институт»

Автоматика и управление в технических системах

Информатика

Лабораторная работа №5

Тема: «Архиватор WinRar»

                                                                       

Выполнил

                                                                         Студент гр.. АП 10-б

                                          Стерлик Д.А.

                                                                          Проверил: ас.каф. АУТС

                                                                         Крылова В.А.

                                         Харьков 2010

Цель работы: получить практические навыки работы с архиватором WinRar.

Порядок выполнения работы:

 1.  Запустить проводник Windows.
 2.  В каталоге своей группы создать папку 1.
 3.  В каталоге своей группы создать папку 2.
 4.  Запустить проводник Windows, найти на диске файл более 100Кб, скопировать его в папку 1.
 5.  Найти на диске несколько папок и файлов >5, скопировать их в папку 2.
 6.  Запустить WinRar.
 7.  При помощи кнопки Add – добавить в архив файл, находящийся в папке 1 (без папки).

Archive format: RAR

Compression method: Normal

Archive name: 1a.rar

 1.  Записать время работы архиватора и размер полученного файла.
 2.  При помощи кнопки Add – добавить в архив файл, находящийся в папке 1 (без папки).

Archive format: RAR

Compression method: Best

Archive name: 1b.rar

 1.  Записать время работы архиватора и размер полученного файла.
 2.  Выбрать метод упаковки ZIP, повторить пункты 7-10. Восстановить метод упаковки RAR.
 3.  При помощи кнопки Add – добавить в архив файл находящийся в папке 1 (без папки), создать самораспаковывающийся архив.

Archive format: RAR

Compression method: Fast

Archive name: 1c.rar

Create SFX archive: x

 1.  Записать время работы архиватора и размер полученного файла.
 2.  При помощи проводника Windows удалить исходный файл в папке 1. Запустить самораспаковывающийся архив 1с.exe. Убедитесь, что файл распаковался успешно. Удалить распакованный файл.
 3.   Распаковать файл 1b.rar (Extract To). Убедитесь, что файл распаковался успешно. Удалить распакованный файл.
 4.  Запаковать папку 2.

Archive format: RAR

Compression method: Normal

Archive name: 2a.rar

 1.  Записать время работы архиватора и размер полученного файла.
 2.  Запаковать папку 2.

Archive format: RAR

Compression method: Fast

Archive name: 2b.rar

Create solid archive: x

 1.  Записать время работы архиватора и размер полученного файла.
 2.   Удалить папку 2, распаковать архив 2b.rar, убедитесь что файлы распакованы верно.
 3.  Протестировать архив 2a.rar (Test). Убедитесь, что он не содержит ошибок.
 4.  При помощи кнопки Add – добавить в архив файл, находящийся в папке 1 (без папки), разбить на несколько частей.

Archive format: RAR

Compression method: Fast

Archive name: 1d.rar

Split to volume, bytes: 16384.

 1.  Показать результаты работы.

Результаты выполнения работы

 1.  Запускаю проводник Windows.
 2.  В своей группе создаю папку 1.
 3.  В своей группе создаю папку 2.
 4.  Запускаю проводник Windows и нахожу файл в папке WinRar - RarExt.dll - 139 Кб и копурую его в папку 1.
 5.  Нахожу 5 папок – Windows Media Pleyer, Internet Explorer, Far, NetMeeting, Qut Express – 30000Кб и копурую их в папку 2.
 6.  Запускаю WinRar.
 7.  Создаю архив 1а.rar  с указанными параметрами.
 8.  3 сикунды – 58,419.
 9.  Создаю архив 1b.rar  с указанными параметрами.
 10.  2 сикунды – 58,378
 11.  1 сикунда – 65,994

1 сикунда – 65,920

 1.  Создаю самораспаковывающийся архив 1с.exe  с указанными параметрами.
 2.  2 сикунды – 162,923
 3.  Самораспаковывающийся архив 1с.exe успешно распакован. Удаляю распакованный файл.
 4.  Файл 1b.rar успешно распакован. Удаляю распакованный файл.
 5.  Запаковываю папку 2 с указанными параметрами.
 6.  2 сикунды – 18,169,541
 7.  Запаковываю папку 2 с указанными параметрами.
 8.  3 сикунды – 18,268,357
 9.  Удаляю папку 2, архив 2b.rar успешно распакован.
 10.  Архив 2a.rar «Ошибок не обнаружено».
 11.  Создаю с указанными параметрами разбитый на части архив файла в папке 1.

1 сикунда   1d.part1.rar - 16,0 Кб

1d.part2.rar - 16,0 Кб

1d.part3.rar - 16,0 Кб

1d.part4.rar - 16,0 Кб

1d.part5.rar - 4,00 Кб

 1.  Показал результаты работы.

Вывод: На этой лабораторной работе мы получили практические                                   навыки  работы  с архиватором WinRar. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57611. Історія як навчальний предмет і наука 569 KB
  Мета: створити початкове уявлення про історію як навчальний предмет і науку; зацікавити новим навчальним предметом; ознайомити школярів з видатними вченимиісторіками України...
57612. Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського 76 KB
  Хмельницького визначити основні засади внутрішньої і зовнішньої політики гетьмана Івана Виговського; розвивати в учнів уміння працювати з картою аналізувати текстові та візуальні історичні джерела і на основі їх робити певні висновки...
57613. Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) – складова Другої світової війни 54.5 KB
  Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни політикою загарбників на окупованих українських територіях діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з картою...
57614. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТРАХУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 322.5 KB
  Мовні засоби вираження емоції страху, а також об’єкти, які викликають у людини цю емоцію. Новизна та вибір предмета дослідження обумовлюються відсутністю детального аналізу мовних засобів, які використовуються автором у художньому тексті для вираження мовлення персонажів, які перебувають у стані страху.
57615. КИРИЛЛО – МЕФОДИЕВСКОЕ БРАТСТВО 80.5 KB
  Цели урока: ознакомить учащихся с деятельностью первой украинской политической нелегальной организацией - Кирилло-Мефодиевским братством; провести исследование программных документов и общественно-политической деятельности Кирилло-Мефодиевского братства...
57616. Галицко-Волынское княжество во времена Даниила Галицкого 85.5 KB
  ЦЕЛЬ: сформировать представление о Галицко-Волынском княжестве как наследнике традиций Киевской Руси показать роль Даниила Галицкого в процессе создания государства охарактеризовать основы внутренний и внешней политики...
57617. Державотворчі процеси у 1994-2009 р 138.5 KB
  Мета: розкрити зміст перетворень в 1994-2009 р., сформувати політичну позицію щодо оцінки президентства Л.Д.Кучми, В.А.Ющенка, діяльності Верховної Ради, Кабінету Міністрів; перемогу демократичних сил,радикальні зміни у суспільстві; виховувати в дусі патріотизму, толерантності.
57618. Географічні назви в історичній науці. Давні словяни 42.5 KB
  При дослідженні минувщини вчені часто знаходять різні назви. Інші з цих назв назви народів вони називаються етнонімами. Вчення про географічні назви іменується топонімією від грецьких слів топос...
57619. КООПЕРАЦІЯ, КОЛЕКТИВІ3АЦІЯ, ГОЛОДОМОР В УКРАІНІ У 1932-33 РОКАХ 247.09 KB
  Мета - розкрити причини та наслідки політики радянського уряду щодо селянства в України у 20—их поч.30-их років; познайомити з фотодокументами, спогадами очевидців, що підтверджують існування голодомору в Україні у 1932-33 роках...