42578

РАЗНОСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ НЦФ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Применение разностных операторов Выделение зашумленных участковв массивах данных Данные массива = Установить после считывания по размеру массива данных. Выделить и проанализировать шумы в каротажных данных разностным оператором 3го порядка. Распределение модуля усиленных шумов: = П оператор НЦФ нормированный к 1 по сумме коэффициентов Нормированное скалярное произведение массивов zd и z в скользящем окне 2M1: Свертка Восстановление пропущенных данных и замена выбросов Сформируйте оператор восстановления пропущенных данных из...

Русский

2013-10-30

123.5 KB

3 чел.

оломиец Татьяна, ИИДС, 243 группа

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

ЗАНЯТИЕ  № 5

РАЗНОСТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ НЦФ

Импульсные отклики разностных операторов

<= Импульс Кронекера (единичный входной сигнал).

Все операторы поместим в один двумерный массив hm,n,

где m- номер (порядок) оператора, n- нумерация значений.

Разностный оператор первого порядка:

Разностные операторы 2, 3, 4 и 5-го порядка

(последовательной сверткой операторов  с h1:

Заметим, что операторы четных порядков (2, 4, и т.д.) можно представить в четной форме.

Спектральные функции разностных операторов

<= Подпрограмма БПФ двумерного массива xm,n (0..M, 0..N) по строкам n с дополнением строк до размера К нулями. Выходной массив Сm,k (0..M, 0..K), умноженный на К+1 (спектральная плотность = частотный коэффициент передачи сигнала)

<= Вычисление частотных передаточных функций разностных операторов.

Коэффициенты усиления дисперсии помех:

Проверку соответствия теории и практики на моделях "белого" шума выполнить самостоятельно.

Применение разностных операторов

Выделение"   зашумленных"    участковв массивах данных

Данные массива

<= Установить после считывания по размеру массива данных.

<= Кавернометрия.

<= Акустический каротаж.

Выделить и проанализировать шумы в каротажных данных разностным оператором 3-го порядка.

Распределение модуля усиленных шумов:

<= П - оператор НЦФ, нормированный к 1 по сумме коэффициентов

Нормированное скалярное произведение массивов zd и za в скользящем окне 2M+1:

Свертка

Восстановление пропущенных данных и замена выбросов

Сформируйте оператор восстановления пропущенных данных из разностного оператора 4-го порядка:

Коэффициент усиления дисперсии шумов:

Частотная характеристика оператора:

При равномерной дискретизации данных пропущенные данные (и выбросы, которые исключаются из обработки) заменяются нулями. Оператор восстановления должен реагировать на наличие нуля в последовательности данных и заменять его расчетным значением восстановления данных.

<= Шумовой сигнал (11 вариантов стандарта от 0 до 2 через 0.2)

<= Информационный сигнал.

<= Полный сигнал (11 вариантов).

<= Значения исключаемых точек основного сигнала.

<= Значения исключаемых точек полного сигнала.

<= Обнуление исключаемых точек в полном модельном сигнале.

Восстановление обнуленных точек:

<= Значения восстановленных точек полного сигнала.

<= Обнуленные точки основного сигнала

<= Восстановленные точки

<= Относительная средняя квадратическая погрешность восстановления отсчетов основного сигнала.   

       

<= Относительная средняя квадратическая погрешность восстановления отсчетов полного сигнала.

<= Относительные средние квадратические флюктуации сигнала xk относительно сигнала ak.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53758. Массовая доля растворенного вещества 117.5 KB
  Задачи сегодняшнего урока: Познакомиться с понятием массовая доля; Решение задач на нахождении массовой доли элементов в сложном веществе. Вы уже знаете что вещество имеющее в составе только один химический элемент называют простым; вещество имеющее в своем составе несколько химических элементов называют сложными. Обычно относительные атомные массы всех элементов округляют до целых чисел. необходимо сложить все атомные массы элементов входящих в состав молекул сложного вещества.
53761. Дія тютюнового диму на психічний стан і настрій людини. Шкідливий вплив алкоголю і наркотиків 663.5 KB
  Формувати в учнів уявлення про корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я про згубну дію на дитячий організм куріння вживання алкоголю наркотичних речовин поглиблювати знання учнів про права дитини; розвивати вміння відстоювати власні переконання оцінювати свої вчинки та приймати рішення відповідно до ситуації; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя; виховувати почуття відповідальності за власну поведінку.
53762. Населення і політична карта Південної Америки 4.74 MB
  Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про расовий склад населення Південної Америки та особливості формування його сучасного складу виявити закономірності в розміщенні населення на материку ознайомити учнів з політичною картою Південної Америки сформувати уявлення про найбільші держави Південної Америки; розвивати логічне мислення уяву пам’ять вміння порівнювати та аналізувати виділяти істотне та узагальнювати вміння працювати з ілюстраціями картами текстовим матеріалом підручника розв’язувати кросворди складати схеми...
53763. Відлуння епох у музичному мистецтві 656 KB
  Виявлення особливостей та відмінностей академічної та розважальної музики за їх життєвим змістом та призначенням; пояснити визначення понять серйозна академічна легка музика токата; закріплення визначення понять стиль поліфонія фуга реалізм бароко класицизм романтизм імпресіонізм; Виховна : Виховувати любов до класичної музики; виховувати здатність співпереживати...
53764. Сучасні комп’ютери та їх застосування. Ознайомлення з “мишею” 1.69 MB
  Закріпити правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі. Ознайомити дітей зі сферами застосування сучасних комп’ютерів. Стимулювати бажання учнів оволодівати комп’ютерною грамотою.
53765. Образний зміст музики. Музичні символи України 624.5 KB
  Посміхнись до всіх навколо Добрий ранок люба школа І веселий той дзвінок Кличе всіх нас на урок Урок музики урок музики урок музики урок. Музики поза образів не існує. Слухання музики.