42587

Культура как объект социологического познания, ее элементы и функции

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

В социологическом изучении культуры выделяют два основных аспекта: культурную статику и культурную динамику, первая предполагает анализ структуры культуры, а вторая – развитие культурных процессов.

Русский

2014-03-31

15.71 KB

8 чел.

Культура как объект социологического познания, ее элементы и функции.

Культура как фактор социальных изменений.

1)В социологическом изучении культуры выделяют два основных аспекта: культурную статику и культурную динамику, первая предполагает анализ структуры культуры, а вторая – развитие культурных процессов. Основные элементы культуры: Язык – система знаков и символов, наделенных определенным значением. Социальные ценности — это социально одобряемые и принятые убеждения относительно того, к чему человек должен стремиться. Социальные нормы — это правила, образцы и стандарты поведения, регулирующие взаимодействия людей в соответствии с ценностями определенной культуры. Обычаи, традиции и обряды — это воспринятые из прошлого формы социальной регуляции поведения людей. Обычаи означают исторически сложившиеся массовые образцы действий, которые рекомендуется выполнять. Это своего рода неписаные правила поведения. К их нарушителям применяются неформальные санкции — замечания, неодобрение, порицания и т.д. Обычаи, имеющие моральное значение, образуют нравы.

Традиции — это элементы социального и культурного наследия, которые передаются из поколения в поколение, сохраняются в течение длительного времени. Традиции являются объединяющим началом, способствуют консолидации социальной группы или общества в целом. В то же время слепое следование традициям порождает консерватизм и застой в общественной жизни. Обряд — это совокупность символических коллективных действий, обусловленных обычаями и традициями и воплощающих в себе определённые нормы и ценности. Обряды сопровождают наиболее важные моменты человеческой жизни: крещение, помолвку, свадьбу, погребение, отпевание и т.д.

2) Культура выступает как важный фактор социальных изменений. Она чутко реагирует на все перемены, происходящие в обществе, и сама оказывает значительное воздействие на социальную жизнь, формируя и определяя многие общественные процессы. Роль культуры как фактора социальных изменений особенно возрастает в период общественных реформ. Это со всей очевидностью можно проследить на примере нашей страны. В этих условиях особое значение приобретает выработка новой культурной политики. Под культурной политикой понимается комплекс мер по регулированию развития духовно-ценностных аспектов общественного бытия. Культуре отводится роль формирования ценностно-ориентированной оптимально организованной и социально эффективной деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58965. Матеріали до вивчення роману Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" 31.5 KB
  Довести до свідомості учнів задум письменника який полягає в осудженні індивідуалізму що зумовлює замкненість відірваність людини від реального часу отруює її життя гіркотою самотності. Актуалізація опорних знань Як ви розумієте слово самотність Звідки вона береться Чому виникає...
58966. Англомовні країни. Велика Британія 55.5 KB
  Respected quests! Our todays lesson is devoted to Great Britain. Its our final lesson on the topic. We are going to review the material we have already learnt and try to learn something new. Hope you will enjoy every minute of the lesson.
58967. Архітектурні споруди в казці 45.5 KB
  Завдання до уроку 1. Структура уроку І. Повідомлення теми завдань уроку й мотивація навчання 1 хв. Уведення до теми уроку методом створення ігрової ситуації уявної мандрівки у країну казок 8 хв.
58968. Біблія - памятка світової писемності 53 KB
  Мета: познайомити старшокласників з історією виникнення Біблії її історичним шляхом. Довести вічну цінність Біблії для всіх людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством.
58969. Біблія на уроці фізики 47.5 KB
  культура є тими костилями яких потребує наша душа їх можна відкинути тільки після видужання А. Формувати у школярів справжню духовність можна лише тоді коли використовувати на уроці Святе Письмо Біблію. Далеко не всі події можна сприймати буквально. Якщо в Євангелії говориться наприклад про сліпого глухого або німого то під ним можна розуміти скажімо людину яка не бачить справ Господніх не чує Бога Слова не прославляє величі Його дій; під заскалкою або піщинкою в оці ближнього великий чи малий гріх; під світильником ...
58970. Біосинтез білка 37 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
58971. Спостережливість - шлях до краси і знань 39.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.
58973. Боротьба з корупцією 34 KB
  Учням представляється документ Досвід компанії Shell у боротьбі з корупцією. Концерн Shell Group займається господарською діяльністю у 130ти країнах світу. За багато років своєї діяльності Shell розвив політику боротьби з корупцією.