42599

Изучение конструкции и геометрических параметров спиральных сверл

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Угол наклона винтовой канавки а расчетный б по отпечатку в по угломеру ЛМТ ω1 ω2 ω3 280 270 270 9. Угол при вершине сверла Угол при режущей кромки 1 Угол при режущей кромки 2 2φ φ1 φ2 3440 34020’ 34020’ 11. Угол наклона поперечной режущей кромки: по угломеру ψ 5310 13. Главный задний угол в осевой плоскости: rx=09r rx=04r 108 48 16.

Русский

2013-10-30

517 KB

35 чел.

Лабораторная работа №3

Изучение конструкции и геометрических параметров спиральных сверл.

Цель работы: изучить части, элементы и геометрические параметры спирального сверла; практически ознакомиться со средствами и техникой измерения геометрических параметров.

Оборудование: универсальный угломер, штангенциркуль, микрометр, масштабная линейка, транспортир, шпиндельная головка со шкалой углов поворота сверла, индикатор часового типа со стойкой, разметочная плита, спиральное сверло диаметром 20 – 30 мм.;

Результаты измерений и расчетов

№ п/п

Наименование параметра

Обозначение

Результаты измерений

1.

Действительный диаметр сверла

D

26

2.

Диаметр сверла у шейки

D1

23,1

3.

Диаметр тела сверла (без ленточки)

D2

26,8

4.

Длина рабочей части сверла

L

18,3

5.

Конусность калибрующей части

K

0,54 мм

6.

Высота ленточки

h

1,6 мм

7.

Шаг винтовой линии

H

122

8.

Угол наклона винтовой канавки

а) расчетный

б) по отпечатку

в) по угломеру ЛМТ

ω1

ω2

ω3

280

270

270

9.

Ширина ленточки

f

1,8 мм

10.

Угол при вершине сверла

Угол при режущей кромки 1

Угол при режущей кромки 2

φ1

φ2

34,40

34020

34020

11.

Длина главных режущих кромок

l1, l2

1,6; 1,67

12.

Угол наклона поперечной режущей кромки: по угломеру

ψ

5,310

13.

по отпечатку

 ψ1

310

14.

Длина поперечной режущей кромки

a

2,9

15.

Главный задний угол в осевой плоскости:

rx=0,9r

rx=0,4r

10,8

4,8

16.

Передний угол в главной секущей плоскости

γ

17.

Передний угол в осевой плоскости

γ0, γ0, γ0

28

27

27

18.

Вспомогательный угол в плане

φ

tan(0,322)

19.

Толщина перемычки у вершины сверла

b

3,5

Ответы на контрольные вопросы:

  1.  Этот угол влияет на условия отвода тепла и стружки из зоны резания.
  2.  Угол между касательной к передней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и нормально к поверхности резания, образованной главной режущей кромкой.
  3.  От   какого   конструктивного   элемента  сверла  зависит  величина переднего угла? От винтовой канавки.
  4.  Как изменяется величина переднего угла по длине главной режущей кромки? Наибольшее значение угол имеет на периферии сверла, где он практически равен углу наклона винтовой канавки ω, а по мере приближения к оси сверла передний угол уменьшается, и у поперечной режущей кромки он принимает отрицательное значение, что создает угол резания больше 90, а следовательно и тяжелые условия работы.
  5.  В какой плоскости измеряется главный задний угол? В плоскости А-А.
  6.  Какой угол называется главным задним? Угол между касательной к задней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и касательной к окружности ее вращения вокруг оси сверла.
  7.  Какие значения имеет задний угол у периферии и у оси сверла? У периферии минимальное значение 6 – 8 градусов, у оси 25 – 27 градусов.
  8.  Как рассчитать вспомогательный угол в плане сверла? Вспомогательный угол в плане

Вывод: изучили части, элементы и геометрические параметры спирального сверла; практически ознакомились со средствами и техникой измерения геометрических параметров.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68275. ТВОРЧІСТЬ Я. П. ДЕ БАЛЬМЕНА ТА РОСІЙСЬКА РОМАНТИЧНА ПРОЗА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 143 KB
  Мета роботи – проаналізувати із сучасних наукових засад літературну спадщину Я. П. де Бальмена та визначити її ідейно-художню значущість. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань: узагальнити окремі біографічні відомості про Я. П. де Бальмена й систематизувати інформацію...
68276. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ: СОЦІАЛЬНО–ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 156 KB
  Аналіз еволюції світоглядних орієнтацій засвідчує мінливість рухливість змінюваність світогляду людини виявляє його сумарний вектор у різні соціокультурні епохи допомагає з’ясувати тенденції розвитку сучасного світоглядного комплексу і запропонувати механізм його формування.
68277. ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 144.5 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті наголошується на необхідності посилення уваги на освіті дітей з відхиленнями психофізичного розвитку забезпечення їхнього повноцінного життя соціального захисту створення умов для належної реабілітації.
68278. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 719 KB
  Стабілізація вітчизняної економіки та поступове збільшення економічного потенціалу держави безпосередньо пов’язані зі стабільним розвитком промисловості. Недосконала законодавча база, непропорційна система оподаткування, нерозвинена виробнича інфраструктура ззовні, а також неефективне...
68279. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень 517 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка моделей і методів інтелектуальної прискореної обробки напівтонових зображень які здатні аналізувати інформацію про розмір зображення та завантаженість потоків для рівномірного адаптивного розподілення завдань по потоках.
68280. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу 185 KB
  Прямим наслідком цього є поява та функціонування наднаціональної політичної системи Європейського Союзу ЄС яка тісно пов’язана з національними політичними системи основним джерелом її легітимності. Політичні партії є одними з важливих елементів політичної системи демократичного суспільства...
68281. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ТАЙВАНЮ ЩОДО КНР 151.5 KB
  Зростання економічної й політичної могутності Китайської Народної Республіки КНР безперечно є однією з найважливіших ознак сучасних міжнародних відносин. Феномен зростання Китаю зокрема спричинює зміни в політиці Тайваню щодо КНР адже для Китайської Республіки КР на Тайвані політика щодо зростаючого...
68282. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 238.5 KB
  В умовах переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку та постійного зростання інтелектуальної складової у кінцевій продукції найважливіших галузей національного господарства масштаби та якісний рівень об’єктів інтелектуальної власності як об’єктів майна суб’єктів господарювання...
68283. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АРЄ 160.5 KB
  Оскільки АРЄ діє на міжнародній арені як передусім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни основну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Єгипту, де зосереджено основні безпекові інтереси, та звідки походить більшість загроз безпеці країни.