42608

Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-4

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Углубить знания по устройству и принципу работы токарно-винторезного станка ТВ-4. Приобрести практические навыки составления и расчета уравнений кинематического баланса.Оборудование и инструмент: токарно-винторезный станок ТВ-4, плакаты отдельных узлов станка, кинематическая схема станка. Изучите кинематическую схему станка по методическому пособию.

Русский

2013-10-30

181 KB

38 чел.

Лабораторная работа №2

Тема: Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-4.

Цель: Углубить знания по устройству и принципу работы токарно-винторезного станка ТВ-4. Приобрести практические навыки составления и расчета уравнений кинематического баланса.

Оборудование и инструмент: токарно-винторезный станок ТВ-4, плакаты отдельных узлов станка, кинематическая схема станка.

Порядок выполнения работы:

  1.  Изучите кинематическую схему станка по методическому пособию.
  2.  Осмотрите станок и найдите основные звенья и кинематические пары.
  3.  Выполните контрольное задание № 1.
  4.  Вычертите    кинематическую     схему     станка,     настроив    его     на    заданный преподавателем режим обработки.
  5.  Составьте уравнение кинематического баланса для заданной настройки.
  6.  Произведите расчет кинематических цепей.

Вариант 5

Задания№1

составление уравнений кинематического баланса

Вариант

Положение блоков зубчатых колес

Число оборотов n, об/мин.

Подача 8, мм/об; Шаг резьбы Р,

мм

Блок 12

Блок 12

Блок 13

Блок 20

Блок 22

1.

левое

правое

левое

левое

2.

левое

левое

среднее

левое

3.

среднее

правое

правое

левое

4.

правое

правое

левое

правое

5.

среднее

левое

среднее

правое

6.

правое

левое

правое

правое

Задания № 2

на составление уравнений кинематического баланса цепи движения подачи

Вариант

Положение блоков зубчатых колес

Число оборотов

n, об/мин.

Подача S, мм/об; Шаг резьбы Р, мм

Блок 8

Блок 1 1

Блок 24

Блок 26

1.

среднее

правое

среднее

правое

2.

правое

левое

левое

левое

3.

левое

правое

правое

правое

4.

правое

правое

левое

правое

5.

левое

левое

среднее

левое

6.

среднее

левое

правое

левое


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19872. Угоди з цінними паперами на фондовій біржі 72.5 KB
  Тема 6. Угоди з цінними паперами на фондовій біржі. Мета: Освітня: Ознайомити студентів видами і формами угод з цінними паперами на фондовій біржі навчитися визначати їх істотні умови та особливості укладання. Виховна: моделювання поведінки студента як майбутнього сп...
19873. Валютна біржа 88 KB
  Тема 7. Валютна біржа. Мета: Освітня: Ознайомити студентів з діяльністю валютної біржі. Вивчення правового статусу біржі гарантій майнових прав біржі. Складання угод та договорів на валютній біржі Виховна: моделювання поведінки студента як майбутнього спеціаліста на...
19874. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Поняття стадій кримінального процесу та їх система 91 KB
  Поняття суть і завдання кримінального процесу. Поняття завдання та зміст кримінального процесу. Поняття стадій кримінального процесу та їх система. Поняття завдання та зміст кримінального процесу Конституція України є Основним Законом нашої д
19875. Кримінально-процесуальний закон 45 KB
  ТЕМА 2: Кримінальнопроцесуальний закон План 1. Поняття суть і завдання кримінальнопроцесуального закону. 2. Дія кримінальнопроцесуального закону в просторі часі та щодо осіб. 1. Поняття суть і завдання кримінальнопроцесуального закону Під поняттям кримінал
19876. Принципи кримінального процесу 118.5 KB
  ТЕМА З: Принципи кримінального процесу План 1. Поняття значення і система принципів кримінального процесу. 2. Характеристика окремих принципів кримінального процесу. 1. Поняття значення і система принципів кримінального процесу Кримінальний процес України як ...
19877. Учасники кримінального процесу 115 KB
  ТЕМА 4: Учасники кримінального процесу План 1. Поняття і класифікація учасників кримінального процесу. 2. Посадові особи які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінальнопроцесуальне провадження. 3. Особи які мають та обстоюють у кримінальному процесі власні інт
19878. Доказування та докази в кримінальному процесі 139.5 KB
  ТЕМА 5: Доказування та докази в кримінальному процесі 1. Поняття кримінальнопроцесуального доказування та його значення. Предмет доказування. 2. Класифікація доказів та їх джерел.іяіііі 3. Способи збирання перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел. 1. П...
19879. Цивільний позов у кримінальному процесі 107 KB
  ТЕМА 6: Цивільний позов у кримінальному процесі План 1. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі. 2. Предмет підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі. 1. Суб'єкти цивільного позову в кримінальному процесі Основними суб'єктами прова
19880. Процесуальні строки і судові витрати 98 KB
  Тема 7: Процесуальні строки і судові витрати. План 1. Строки провадження слідчих і процесуальних дій та порядок їх обчислення. 2. Продовження строків досудового слідства. 3. Поняття і склад судових витрат. 1. Строки провадження слідчих і процесуальних дій та порядо