4261

Изучение системных средств языка ассемблер

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучение системных средств языка ассемблер Цель работы: научиться работать в среде программирования Ассемблера Выполнение работы: 1. Для вызова редактора нажать клавиши SHIFT + F4. В редакторе набрать текст программы и затем сохранить с расширением ...

Русский

2012-11-15

15.42 KB

5 чел.

Изучение системных средств языка ассемблер

Цель работы: научиться работать в среде программирования Ассемблера

Выполнение работы:

1. Для вызова редактора нажать клавиши SHIFT + F4. В редакторе набрать текст программы и затем сохранить с расширением .ASM.

2. Вносим в командную строку DOS имя MASM.EXE , через пробел имя своего исходного модуля:

           F:\STUDENT>masm.exe   <имя_файла>.asm

После нажатия клавиши <ENTER>:

а) object filename[<имя_файла>.obj]: нажимаем <ENTER>

После нажатия <ENTER> получаем объектный модуль.

б) source listing[nul.lst] <имя_файла> <ENTER>

в) cross reference[nul.crf]:       <ENTER>

3. Вызываем программу – компоновщик LINK.EXE:

 F:\STUDENT>link.exe  <имя_файла>.obj

После работы  программы:

а)  run filename[<имя_файла>.exe]:  <ENTER> ( получаем загрузочный(или исполняемый) модуль)

б)  list file[nul.map]:   <ENTER>

в)  libraries[nul.lib]:      <ENTER>

Листинг программы:

d_seg  segment

st1  db  'Starokozhko Anton Aleksandrovich', 10 , 13, '$'

d_seg   ends

c_seg  segment

assume  cs: c_seg,  ds: d_seg

start :    mov  ax, d_seg

mov ds,  ax   

mov  ah ,  9

lea  dx ,  st1

int  21h

mov  ah ,  4ch

int  21h

c_seg  ends

end  start

 Результат программы:

  Starokozhko Anton Aleksandrovich

 Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое загрузочный модуль и каковы его функции?

Загрузочный модуль позволяет просмотреть результат выполнения программы.

2. Какую помощь в работе над программой оказывает  файл с расширением .lst?

В файле с расширением .lst после соответствующих строк распечатываются ошибки и предупреждения, допущенные в программе.

3. Что Вы знаете о файле перекрёстных ссылок?

В файле перекрестных ссылок описаны все имена, используемые в программе, где эти имена встречаются впервые и где эти имена используются программой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8252. Електрична частина освітлювальних установок 93 KB
  Електрична частина освітлювальних установок Вибір системи напруги живлення освітлювальної установки. Компоновка електричної освітлювальної мережі. Вибір марок проводів і способу їх прокладки. Розрахунок перерізу проводів осві...
8253. Джерела і установки УФ опромінення в С.Г 78.5 KB
  Джерела і установки УФ опромінення в С.Г. Розприділення енергії УФ опромінення по спектру. Джерела УФ опромінення в області УФ-С, УФ-В, УФ-А і області застосування в с.г. УФ- випромінювання невидиме і не викликає зорового відчуття у люди...
8254. Джерела установки інфрачервоного (ІЧ) опромінення 64 KB
  Джерела установки ІЧ опромінення. Розподілення іч опромінення по спектру. Джерела і установки іч опромінення в області ІЧ-А, ІЧ-В, ІЧ-С. Автоматизовані установки ІЧ-обігріву і УФ опромінення Діапазон ІЧ опромінення поділяється на 3 групи...
8255. Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності 100 KB
  Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності Проблема використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД), з допомогою яких можна отримати докази по кримінальній справі існує ще з XIX ст. до прийняття...
8256. Застосування технічних засобів при збиранні та перевірці доказів 252.99 KB
  Застосування спеціальних знань і технічних засобів субєктами кримінально-процесуального провадження при збиранні і перевірці доказів. Види науково-технічних засобів, які використовуються при збиранні та перевірці доказів...
8257. Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 81 KB
  Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види Найважливішими засобами боротьби зі злочинністю є кримінально-правові зас...
8258. Доказування у справах про злочини неповнолітніх 123 KB
  Доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості доказування у ході провадження досудового і судов...
8259. Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів 91 KB
  Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Діяльність органів внутрішніх справ при доказуванні протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Процесуальний по...
8260. Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів 34 KB
  Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів Суттєва зміна сучасної злочинності обумовлює необхідність розробки все нових і розвитку традиційних засобів та методів боротьби з нею. Все більшої актуал...