42673

Изучение термоэлектрического метода измерения температур. Введение компенсации температуры холодных спаев термопары

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Подключаем термопару градуировки ХА к измерительному прибору. Опускаем ее в измеряемую среду. Измеряем термо- ЭДС ЕАВ(tt0’)в соответствии с «Порядком работы с образцовым прибором ПП 63». Результат записываем в таблицу №1 п.1.

Русский

2013-10-30

101 KB

4 чел.

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Пермский Государственный Технический Университет

Березниковский Филиал

Кафедра ХТ

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 1

по курсу: «Технологические измерения и приборы»

Изучение термоэлектрического метода измерения температур.

Введение компенсации температуры холодных спаев термопары

Выполнил: студенты гр. АТП-00

Ерыпалова М.Н.

Сарварова С.И.

Быкова Л.А.

Ямов Ю.А.

Проверил: ст. преподаватель

кафедры ХТ

Краев С.Л.

г. Березники, 2003


Порядок выполнения работы
.

 1.  Подключаем термопару градуировки ХА к измерительному прибору.
 2.  Опускаем ее в измеряемую среду.
 3.  Измеряем термо- ЭДС ЕАВ(tt0’)в соответствии с «Порядком работы с образцовым прибором ПП 63».  Результат записываем в таблицу №1 п.1.

 1.  По градуировочной таблице определяем температуру измеряемой среды. Результат записываем в таблицу №1 п.2.
 2.  Далее измеряем температуру измеряемой среды по ртутному термометру. Результат записываем в таблицу №1 п.3.
 3.  Сравниваем результаты измерения термопарой и ртутным термометром. Результат записываем в таблицу №1 п.4.
 4.  Измеряем температуру холодных спаев термопары по ртутному термометру (температура воздуха в помещении). Результат записываем в таблицу №1 п.5.
 5.  По градуировочной таблице определяем величину ЕАВ(t0’t0). Результат записывам в таблицу №1 п.6.
 6.  Вводим поправку на температуру холодных спаев:

Е АВ(tt0) = Е АВ(tt0’) ± ЕАВ(t0’t0). Результат записываем в таблицу №1 п.7.

 1.  По градуировочной таблице определяем температуру измеряемой среды. Результат записываем в таблицу №1 п.8.
 2.  Сравниваем результаты измерения термопарой (п.8) и ртутным термометром (п.3). Результат записываем в таблицу №1 п.9.

Таблица

Термо-ЭДС

Е АВ(tt0’), мВ

Температура

Т1,0С

Температура

Т2,0С

Т1 – Т2

Температура холодных спаев Т3,0С

Термо-ЭДС

ЕАВ(t0’t0), мВ

Е АВ(tt0)

Температура Т, 0С

Т – Т2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,0

50

72

22

24

0,96

2,96

73

1

Выводы по выполненной работе

Мы измеряли температуру термометром и термоэлектрическим преобразователем. При измерении термометром получили Т2 = 720С, а при измерении термоэлектрическим преобразователем получили Т1 = 50 0С. Таким образом, мы получили большую погрешность, поэтому вводим поправку, учитывая температуру холодных спаев.

С у четом поправки Т1 = 73 0С. В результате мы получили расхождение в 1 0С за счет погрешности прибора.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22957. Особливості сучасної західної філософії. Вітчизняні філософські традиції 54 KB
  Антропологізм ця тенденція орієнтує філософію на дослідження людини і світу культури. Сутність тенденції виражають наступні ідеї: вивчення життя окремої людини стоїть вище є більш значним ніж вивчення великих людських спільнот класів народів націй. відмова від розуміння сучасної людини як свободної і розумної здатної переробляти світ. Відмова від такого розуміння і перехід до розуміння людини яка жорстко обумовлена економікою політикою релігією та ін.
22958. Проблема свідомості 62.5 KB
  Свідомість самосвідомість мова. Проблема свідомості одна з найбільш важливих для дослідження і одна з найбільш загадкових оскільки свідомість не існує як окремий предмет дослідження. Свідомість присутня в кожному образі думці поєднує наші почуття і думки. Свідомість завжди проявляється через якийсь конкретний зміст який виражається думками знаннями образами.
22959. Психіка людини 56 KB
  Голодна людина має енергію скеровану на пошук їжі. Людина народжується в суспільстві яке задає певні правила виховання. Людина деякі з цих правил бере добровільно в свою свідомість як ті правил яким вона буде підкорятись. Людина перестає контролювати себе і відчуває певне задоволення.
22960. ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ 68 KB
  Питання сутності людини це питання про те які глибинні людські якості визначають специфіку людини і проявляється зовні в її природі. Природи людини дуже суперечлива. Наші біологічні властивості це лише передумови виникнення людини а якщо не буде соціальних умов то людина не виникне.
22961. Виявлення сутності суспільства 63 KB
  Пізнання. Уявлення про знання і пізнання. Теорія пізнання її предмет і метод. Чуттєве і раціональне пізнання.
22962. Форми раціонального пізнання 62 KB
  На їх основі створюються більш складні форми наукового пізнання: 1. Умовивід це форма мислення за допомогою якої з раніше встановленого знання або судження виводяться нові знанні нові судження. Напрямком сучасної західної філософії для якої головна проблема це звязок пізнання і розуміння герменевтика.
22963. Наукове пізнання 46.5 KB
  Це сукупність способів принципів пізнання прийомів і процедур якими керуються в тій або іншій галузі науки. Ця дисципліна входить до якоїсь галузі науки. Для сучасної науки в цілому характерним є методологічний плюралізм тобто вона прагне використовувати будьякі принципи і прийоми дослідження в їхньому сполученні і взаємодії. Питання етики науки.
22964. Філософський зміст буття 40.5 KB
  Форми буття. Це питання стосовно буття. Буття як філософська категорія означає умоосягаєму одвічну першореальність яка обумовлює все існуюче и пронизує його.
22965. Поняття про світогляд 53 KB
  Особливості ставлення людини до світу 2. А ми пристосовуємось до світу іншим способом ми активно перетворюємо його прагення пристосувати світ до себе змінюючи його своєю діяльністю олюднення світу тобто робити світ більш придатним до людини. Все це означає пізнання людини пізнання світу пізнання одночасно. Висновок: людині щоб існувати треба перетворювати дійність але для цього це перетворювання відбувається в голові людини.